logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXVI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 28 wrze艣nia 2016 roku godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXVI SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 28 wrze艣nia 2016 roku
godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XXV sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie informacji wymienionych w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I p贸艂rocze 2016 r.:
1) o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego,
2) o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰,
3) z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach;
a) Opinie sta艂ych komisji rady,
b) Dyskusja;
c) Przyj臋cie informacji.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I p贸艂rocze 2016 r.;
a) Dyskusja;
b) Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2015/2016;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Centrum Plac贸wek Opieku艅czo - Wychowawczych w Pyrzycach:
. Opinia Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017 (proj. Nr 120);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej (proj. Nr 121);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Pyrzyckiego kategorii dr贸g powiatowych (proj. Nr 122);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach (proj. Nr 123);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Pyrzyckiego kategorii dr贸g powiatowych (proj. nr 126);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej (proj. nr 127);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2016 - 2026 (proj. Nr 124);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 (proj. nr 125);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Rozpatrzenia skargi nr 5/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. oraz 8/16 z dnia 6 lipca 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego ;
. Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

20. Rozpatrzenia skargi nr 7/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego;
. Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.


21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
23. Zamkni臋cie obrad XXVI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-09-21 07:01:42
Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-21 07:02:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1313

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.09.2016 06:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12479477