logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 36/2016 z dnia 15 wrze艣nia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 36/2016
z dnia 15 wrze艣nia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu na rok 2016. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacj臋 w wysoko艣ci 34 043 z艂
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz zmniejsza si臋 o kwot臋 22 439 z艂 dotacj臋 przyznan膮 z bud偶etu pa艅stwa na dzia艂alno艣膰 Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2016. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w w wysoko艣ci 40 735 z艂 dla jednostek o艣wiatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie dokszta艂cania i doskonalenia nauczycieli. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zrzeczenie si臋 odszkodowania za nieruchomo艣ci przej臋te pod drog臋 wojew贸dzk膮. Dwie dzia艂ki o 艂膮cznej powierzchni 0,0675 ha sta艂y si臋 z mocy prawa w艂asno艣ci膮 Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego po uzyskaniu zezwolenia na realizacj臋 inwestycji "Rozbudowa przej艣cia przez miejscowo艣膰 Warnice w ci膮gu drogi wojew贸dzkiej nr 106". Nieruchomo艣ci nie maj膮 uregulowanego stanu prawnego i stanowi膮 w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa. Staro艣cie zarz膮dzaj膮cemu nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa przys艂uguje odszkodowanie za przej臋te nieruchomo艣ci, ale w przypadku, gdy przemawia za tym interes spo艂eczny starosta mo偶e si臋 zrzec odszkodowania. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋 na niewielk膮 powierzchni臋 nieruchomo艣ci oraz na celowo艣膰 planowanej inwestycji. Zaproponowa艂, aby nie podejmowa膰 dzia艂a艅 maj膮cych na celu skomunalizowanie tych nieruchomo艣ci i odst膮pi膰 od domagania si臋 odszkodowania. Zarz膮d jednomy艣lnie wyrazi艂 poparcie dla tego stanowiska.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o powo艂anie dyrektora Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach. Przewodnicz膮cy Komisji Konkursowej przedstawi艂 wynik postepowania konkursowego i propozycj臋 powo艂ania stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach Iwony Zibrowskiej-Os贸ch. Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zgodn膮 z propozycj膮 Komisji Konkursowej. Przed podj臋ciem uchwa艂y Wiktor To艂oczko poprosi艂 Iwon臋 Zibrowsk膮-Os贸ch o odpowied藕 na kilka pyta艅.
W trakcie dyskusji rozmawiano mi臋dzy innymi o zmianach w kontraktowaniu us艂ug
z Narodowym Funduszem Zdrowia, o mo偶liwo艣ci zwi臋kszenia przychod贸w szpitala oraz o strategii prowadzenia plac贸wki w przysz艂o艣ci.
Starosta podzi臋kowa艂 za dyskusj臋 i podda艂 uchwa艂臋 pod g艂osowanie. G艂osowanie odby艂o si臋 bez udzia艂u w spotkaniu Iwony Zibrowskiej-Os贸ch Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za, 1 g艂os przeciw. Przeciw podj臋ciu uchwa艂y g艂osowa艂 Wiktor To艂oczko.
Starosta przedstawi艂 umow臋 o zarz膮dzanie Szpitalem Powiatowym
w Pyrzycach. Umowa zostaje zawarta na 6 lat. Zarz膮d zaakceptowa艂 tre艣膰 umowy
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu pyrzyckiego kategorii dr贸g powiatowych oraz
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g powiatowych oraz ustalenia przebiegu dr贸g powiatowych. Obie uchwa艂y zosta艂y przygotowane w porozumieniu
z Zarz膮dem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Samorz膮d wojew贸dztwa zachodniopomorskiego przejmuje odcinek drogi nr 1572Z Brzesko-Bylice-Lipiany przebiegaj膮c膮 na terenie miasta Lipiany od skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 156 do skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 119 o d艂ugo艣ci 1,748 km stanowi膮c膮 ulic臋 My艣liborsk膮 oraz cz臋艣膰 odcinka drogi powiatowej 1572Z Brzesko-Bylice-Lipiany
o d艂ugo艣ci 0,878 km. W zamian Powiat Pyrzycki przejmuje do kategorii drogi powiatowej odcinek drogi nr 156 w miejscowo艣ci Lipiany, w sk艂ad kt贸rego wchodzi
ul. Jedno艣ci Narodowej, ul. Mickiewicza oraz ul. Mostowa, o d艂ugo艣ci 1,542 km. Zarz膮d przyj膮艂 obydwa projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Przy okazji Bart艂omiej Kr贸likowski poinformowa艂 Zarz膮d, ze w dniu wczorajszym rozpocz膮艂 si臋 remont zabytkowych bram przy ul. Jedno艣ci Narodowej w Lipianach. Ulica ta b臋dzie drog膮 powiatow膮 jednak przed zmian膮 kategorii Zarz膮d Dr贸g Wojew贸dzkich dokona remontu tych bram znajduj膮cych si臋 w pasie drogowym, za kwot臋 170 tys. z艂. Rozpocz臋cie tej inwestycji jest zako艅czeniem d艂ugiego procesu negocjacji, kt贸re Bart艂omiej Kr贸likowski prowadzi艂 z Zarz膮dem Dr贸g Wojew贸dzkich. Remont zewn臋trzny pierwszej bramy zostanie zako艅czony do 18 listopada. Nast臋pnie zacznie si臋 remont drugiej bramy. Dzia艂ania te zabezpiecz膮 zabytki na lata.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-09-20 11:02:09
Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-20 11:02:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1099licznik odwiedzin: 12475338