logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 35/2016 z dnia 12 wrze艣nia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 35/2016
z dnia 12 wrze艣nia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie dowozu cz艂onki艅 zespo艂u "Kresowianka" do Letnina. Instruktor Regionalnego Zespo艂u 艢piewaczego "Kresowianka" zwr贸ci艂 si臋 z pro艣b膮 o udost臋pnienie samochodu s艂u偶bowego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w celu dowozu cz艂onki艅 zespo艂u na pr贸by do Letnina, w godzinach popo艂udniowych. Koszty dowozu zosta艂y oszacowane na 8 tys. z艂 w skali roku. Z uzasadnienia wniosku wynika, 偶e brak wsparcia b臋dzie oznacza艂 zako艅czenie dzia艂alno艣ci, tak zas艂u偶onego dla polskiej kultury, zespo艂u. Zarz膮d posiada 艣rodki, kt贸re przeznacza na prowadzenie dzia艂alno艣ci w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji. Jednak 艣rodki te s膮 rozdzielane w trybie otwartych konkurs贸w ofert dla organizacji pozarz膮dowych okre艣lonych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
i o wolontariacie. Nie jest mo偶liwe udzielenie wsparcia finansowego w innej formie. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zabezpieczenie dowozu cz艂onki艅 zespo艂u "Kresowianka" do Letnina. Zasugerowa艂, aby zesp贸艂 zarejestrowa艂 swoj膮 dzia艂alno艣膰 w formie stowarzyszenia. B臋dzie wtedy m贸g艂 ubiega膰 si臋 o dotacj臋 w konkursie ofert og艂oszonym po uchwaleniu bud偶etu powiatu na rok 2017. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2016 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Uchwa艂a zawiera wykaz form kszta艂cenia, kt贸re s膮 obj臋te dofinansowaniem. Maksymalna kwota dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczyciela wynosi 900 z艂 za semestr nauki na studiach uzupe艂niaj膮cych magisterskich, podyplomowych, za nauk臋 na kursach kwalifikacyjnych b膮d藕 w kolegiach j臋zyk贸w obcych. Dofinansowanie nie mo偶e by膰 wy偶sze ni偶 czesne za ka偶dy semestr nauki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2016-2026. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e zmiany s膮 wynikiem zmniejszenia wydatk贸w o kwot臋 24 200 z艂 na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz zwi臋kszenia o kwot臋 121 653,73 z艂 dotacji na realizacj臋 projektu "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci - Podniesienie szans rozwoju uczni贸w technikum". Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie likwidacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Dotychczas funkcjonuj膮cy Zarz膮d Dr贸g Powiatowych nie posiada dostatecznej bazy sprz臋towej do wykonywania wszystkich zada艅 zwi膮zanych z zarz膮dzaniem drogami. Najwa偶niejsze zadania, takie jak: przebudowa dr贸g, budowa chodnik贸w, przepust贸w, element贸w infrastruktury odwadniaj膮cej; zimowe od艣nie偶anie dr贸g, utrzymanie ich czysto艣ci, s膮 realizowane w formie zam贸wie艅 publicznych. Dodatkowo cz臋艣膰 prac w艂asnych takich jak ci臋cia piel臋gnacyjne drzew, roboty ziemne, wymagaj膮 zakupu us艂ug np. podno艣nika czy koparki. Sytuacja taka powoduje, 偶e zadania pracownik贸w administracyjnych Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w du偶ym obszarze dotycz膮 zlecaniu zada艅 na zewn膮trz, co z powodzeniem mo偶e by膰 realizowane przez pracownik贸w wydzia艂贸w merytorycznych starostwa. Likwidacja Zarz膮du Dr贸g Powiatowych polega przede wszystkim na rezygnacji z utrzymywania stanowisk administracyjnych: dyrektora jednostki, etat贸w kadr i ksi臋gowo艣ci, etat贸w zajmuj膮cych si臋 zam贸wieniami publicznymi oraz dw贸ch etat贸w dr贸偶nik贸w. Zadania realizowane na tych stanowiskach b臋d膮 realizowane w kom贸rkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pyrzycach - w Wydziale Organizacyjno-Prawnym lub Wydziale Finansowym. G艂贸wne zadania zwi膮zane z zarz膮dzaniem drogami powiatowymi b臋d膮 realizowane przez Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji, kt贸ry powstanie po likwidacji ZDP oraz dotychczasowego Wydzia艂u Infrastruktury i Komunikacji. Zadania realizowane przez Wydzia艂 Dr贸g i Komunikacji oraz zmniejszenie zatrudnienia przyniesie szacunkowe korzy艣ci w skali roku oko艂o 240 000 z艂 w odniesieniu do koszt贸w zatrudnienia pracownik贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2015/2016 przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.............................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-09-20 11:01:39
Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-20 11:01:39
Liczba wy艣wietle艅 : 982licznik odwiedzin: 12473757