logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 33/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 33/2016
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zlecenie przez Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy wniosku na realizacj臋 projektu w ramach Kontraktu Samorz膮dowego. Projekt b臋dzie obejmowa艂 adaptacj臋 pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych. Projekt, o warto艣ci ok. 200 tys. z艂, ma charakter inwestycyjny
i do wniosku konieczne s膮 dodatkowe dokumenty analityczne mi臋dzy innymi studium wykonalno艣ci. Dlatego wykonanie potrzebnych dokument贸w nale偶y zleci膰 firmie zewn臋trznej. Koszt wykonania dokumentacji jest kosztem kwalifikowanym. Szacunkowy koszt wykonania kompletu dokument贸w wynosi 20 tys. z艂 netto i mo偶e nie zosta膰 w ca艂o艣ci zrefundowany.
W opinii Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu w bud偶ecie znajduj膮 si臋 niewykorzystane 艣rodki przeznaczone na wydatki maj膮tkowe.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do realizacji wniosku i zobowi膮za艂 si臋 zabezpieczy膰 艣rodki na sfinansowanie wykonania wniosku aplikacyjnego przez firm臋 zewn臋trzn膮. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie zmian w planie finansowym Powiatowego Urz臋du Pracy. Dzia艂alno艣膰 tej jednostki uzyska艂a jedne z najwy偶szych ocen w wojew贸dztwie w rankingu efektywno艣ci zatrudnieniowej i kosztowej.
W zwi膮zku z tym z Pa艅stwowego Funduszu Pracy wp艂yn臋艂a kwota 139 100 z艂
z przeznaczeniem na finansowanie koszt贸w nagr贸d w 2016 roku i sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wprowadzenie zmian w planie finansowym w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 realizuje si臋 przyj臋ty wniosek o wprowadzenie zmian w planie finansowym Powiatowego Urz臋du Pracy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami i rozdzia艂ami zgodnie z kompetencjami Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z dr贸g i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a okre艣la zadania przyjmowania 艣rodka trwa艂ego i jego zbywania, realizowane przez wydzia艂y Starostwa. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach. Zgodnie z wcze艣niejsz膮 decyzj膮 Zarz膮du i po uzyskaniu wymaganych opinii powierza si臋 stanowisko dyrektora Piotrowi Olechowi na okres kolejnych pi臋ciu lat szkolnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Pierwszy przetarg nie doprowadzi艂 do sprzeda偶y nieruchomo艣ci. Proponuje si臋 obni偶enie ceny wywo艂awczej do 50 % warto艣ci nieruchomo艣ci. W zwi膮zku z wpisaniem nieruchomo艣ci do rejestru zabytk贸w mo偶na cen臋 cz臋艣ci wpisanej do rejestru obni偶y膰 o 50 %. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie drugiego przetargu z zastosowaniem proponowanej zni偶ki. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dr贸g powiatowych oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej oraz w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu pyrzyckiego kategorii dr贸g powiatowych. W porozumieniu z W贸jtem Gminy Przelewice
i Zarz膮dem Dr贸g Powiatowych Powiat przejmie odcinek drogi wewn臋trznej o d艂ugo艣ci 2,694 km, jednocze艣nie pozbawiaj膮c kategorii drogi powiatowej odcinek o d艂ugo艣ci 3,791 km, kt贸ry przejmie Gmina Przelewice. Jest to droga gruntowa, kt贸ra Gmina Przelewice zamierza wyremontowa膰 i utwardzi膰. Droga przejmowana przez Powiat ma nawierzchni臋 asfaltowa i jest przed艂u偶eniem drogi powiatowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.............................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-09-20 11:00:51
Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-20 11:00:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1015licznik odwiedzin: 12473956