logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 31/2016
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Wioletta Balcerzyk dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu
i Turystyki wyja艣ni艂a, 偶e komisje powo艂uje si臋 zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W sk艂ad komisji wchodzi przedstawiciel organu prowadz膮cego szko艂臋, przedstawiciel Kuratorium, dyrektor szko艂y oraz dw贸ch ekspert贸w. O stopie艅 nauczyciela mianowanego ubiega si臋 jeden nauczyciel z Zespo艂u Szk贸艂 nr 1, jeden nauczyciel ze Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego i dw贸ch nauczycieli
z Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zawarcie porozumienia
z G艂贸wnym Geodet膮 Kraju w sprawie wsp贸艂pracy przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Krzysztof Kunce Geodeta Powiatowy wyja艣ni艂, 偶e porozumienie przes艂ane przez G艂贸wnego Geodet臋 Kraju przewiduje wy艂onienie wykonawcy i sfinansowanie, przez niego, utworzenia bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, natomiast Starosta wy艂oni wykonawc臋
i sfinansuje utworzenie bazy danych obiekt贸w topograficznych. Wsp贸lne dzia艂ania pozwol膮 na szybsze utworzenie baz danych. Podpisanie porozumienia wi膮偶e si臋 r贸wnie偶 z konieczno艣ci膮 dostosowania systemu teleinformatycznego funkcjonuj膮cego w naszym powiecie do aktualnych wymog贸w. Dzia艂ania takie nale偶膮 do firmy informatycznej obs艂uguj膮cej system nie za艣 do Starosty. Porozumienie nie rodzi 偶adnych sankcji i mo偶e zosta膰 wypowiedziane, gdyby Starosta nie m贸g艂 wype艂ni膰 swoich zobowi膮za艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
.............................

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-09-20 11:00:12
Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-20 11:00:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1080licznik odwiedzin: 12481360