logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXVI/149/2001

w sprawie wydania opinii dotycz膮cej dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do wydania decyzji o likwidacji linii kolejowych: Pyrzyce - Gryfino, Pyrzyce - G艂az贸w, Stargard Szczeci艅ski - Siekierki

Uchwa艂a Nr XXVI/149/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie wydania opinii dotycz膮cej dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do wydania decyzji o likwidacji linii kolejowych: Pyrzyce - Gryfino, Pyrzyce - G艂az贸w, Stargard Szczeci艅ski - Siekierki

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w zwi膮zku z art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 1120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1314) oraz 搂 15 ust. 2 Statutu Powiatu Pyrzyckiego nadanego uchwa艂膮 Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Negatywnie opiniuje si臋 dzia艂ania formalno - prawne Zak艂adu Infrastruktury Kolejowej w Szczecinie, dzia艂aj膮cego w imieniu PKP S.A., zmierzaj膮ce do wydania decyzji o likwidacji linii kolejowej Pyrzyce - Gryfino (od km 0,095 do km 33,615), Pyrzyce - G艂az贸w (od km 0,858 do km 23,458), Stargard Szczeci艅ski - Siekierki (od km 0,300 do km 93,579).

搂 2.

Uchwa艂臋 przekazuje si臋 Zak艂adowi Infrastruktury Kolejowej w Szczecinie oraz Marsza艂kowi Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:05:40
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:05:40
Liczba wy艣wietle艅 : 2775licznik odwiedzin: 11431981