logo
logo
Nieruchomo艣ci » Przetargi
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 powiatu pyrzyckiego

OG艁OSZENIE

ZARZ膭D POWIATU PYRZYCKIEGO
OG艁ASZA DRUGI USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢CI
STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 POWIATU PYRZYCKIEGO

Nieruchomo艣膰 gruntowa, zabudowana, pn. "Dom Dziecka w Czernicach" oznaczona w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 66 o pow. 0,8723 ha po艂o偶ona w obr臋bie Czernice, gmina Pyrzyce, dla kt贸rej w S膮dzie Rejonowym w Stargardzie Szczeci艅skim Zamiejscowy Wydzia艂 Ksi膮g Wieczystych w Pyrzycach prowadzona jest Ksi臋ga Wieczysta KW SZ2T/00026689/1. Nieruchomo艣膰 wpisana jest do rejestru zabytk贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego pod numerem rejestru A-145.

Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci 1 241 000,00 z艂otych
Wadium - 150 000,00 z艂otych

Na podstawie przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami, nabywcy przys艂uguje bonifikata w wysoko艣ci 50% ceny z tytu艂u wpisania nieruchomo艣ci do rejestru zabytk贸w.
Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona hipotek膮 ani innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Dzia艂ka nr 66 o kszta艂cie regularnym, symbol u偶ytku B. Nieruchomo艣膰 zabudowana jest dworem dawnego folwarku o pow. zabudowy 525 m kw, pow. u偶ytkowej 1178,90 m kw i obiektami towarzysz膮cymi: budynkiem piwnic o pow. 51 m kw, budynkiem gospodarczym o pow. 19,5 m kw, budynkiem gara偶y o pow. 73 m kw.
Budynek dworu z 1913 r., wolnostoj膮cy, wykonany w technologii tradycyjnej, 2 kondygnacyjny, ca艂kowicie podpiwniczony, przykryty dachem konstrukcji mansardowej. W okresie gdy obiekt pe艂ni艂 funkcj臋 Domu Dziecka pomieszczenia by艂y remontowane i przystosowane do pe艂nionej funkcji. W budynku mie艣ci艂y si臋 biura, pokoje mieszkalne z zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami socjalnymi, kuchni膮, sto艂贸wk膮, urz膮dzon膮 w piwnicy kot艂owni膮 z piecem olejowym. Do budynku od strony po艂udniowej w okresie powojennym dobudowana zosta艂a weranda z wykonanym zej艣ciem na urz膮dzone boisko. Budynki gospodarcze zosta艂y wzniesione wsp贸艂cze艣nie na potrzeby prowadzonej dzia艂alno艣ci. Po艂udniowa cz臋艣膰 dzia艂ki zagospodarowana jest jako teren rekreacyjny. Na dzia艂ce znajduje si臋 droga wewn臋trzna (utwardzona) i sieci uzbrojenia terenu: instalacja wodoci膮gowa, kanalizacyjna (z oczyszczalni膮 przydomow膮 BIO-CLERE), telefoniczna, elektroenergetyczna, gazowa (instalacja gazowa zewn臋trzna).
Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest na terenie kt贸ry nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest na obszarze zainwestowanym do zachowania (us艂ugi o艣wiatowe) oraz na obszarze Natura 2000 [PLB320005 "Jezioro Miedwie i okolice"] i na obszarze Natura 2000 [PLH320006 "Dolina P艂oni i Jezioro Miedwie"]. Przedmiotowa nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest na obszarze przyrodniczo prawnie chronionym [strefa po艣rednia "A" ochrony Jeziora Miedwie]. Dw贸r [dom dziecka z otoczeniem] wpisany jest do rejestru zabytk贸w pod nr 145 decyzj膮 DZ-4200/32/O/01/2003 z dnia 10.12.2003 r.
I przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci odby艂 si臋 w dniu 12 sierpnia 2016 r.

Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 04 listopada 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, przy ul. Lipia艅skiej 4, w sali nr 209, o godzinie 1000


Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu (PLN), na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w terminie do dnia 31 pa藕dziernika 2016 r. nr konta: 85203000451110000000549050 BG呕 Oddzia艂 w Pyrzycach, ze wskazaniem nieruchomo艣ci kt贸rej dotyczy. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
Wadium osoby wygrywaj膮cej przetarg zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci. Wadium pozosta艂ych uczestnik贸w przetargu zostanie zwr贸cone po zako艅czeniu przetargu, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. W przypadku uchylenia si臋 osoby wygrywaj膮cej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
Zachodniopomorski Wojew贸dzki Konserwator Zabytk贸w udzieli艂 pozwolenia na sprzeda偶 nieruchomo艣ci decyzj膮 nr 693/2012.
Przysz艂y w艂a艣ciciel obiektu przyjmuje zobowi膮zanie u偶ytkowania nieruchomo艣ci w spos贸b zgodny z zasadami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk贸w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). Wszelkie p贸藕niejsze zamierzenia inwestycyjne prowadzone b臋d膮 w porozumieniu z Zachodniopomorskim Wojew贸dzkim Konserwatorem Zabytk贸w w Szczecinie.
Informacja o wpisie do rejestru zabytk贸w, budynku dworu wraz z otoczeniem, zostanie ujawniona w akcie sprzeda偶y.
Przed przyst膮pieniem do przetargu zainteresowany winien przed艂o偶y膰 program u偶ytkowy oraz harmonogram prac z okre艣leniem czasu realizacji wyszczeg贸lnionych zada艅, do zaopiniowania przez Zachodniopomorskiego Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w w Szczecinie. Program u偶ytkowy zaopiniowany pozytywnie przez Zachodniopomorskiego Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w w Szczecinie nale偶y przed艂o偶y膰 komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby fizyczne zobowi膮zane s膮 przed艂o偶y膰 komisji przetargowej dokument stwierdzaj膮cy ich to偶samo艣膰. W przypadku os贸b fizycznych pozostaj膮cych w zwi膮zku ma艂偶e艅skim nie posiadaj膮cych rozdzielczo艣ci maj膮tkowej, do dokonania czynno艣ci przetargowych konieczna jest obecno艣膰 obojga ma艂偶onk贸w. Osoby prawne przyst臋puj膮ce do przetargu musz膮 przed艂o偶y膰 wypis z odpowiedniego rejestru handlowego wraz z wa偶nymi pe艂nomocnictwami - w orygina艂ach.
Przed przyst膮pieniem do przetargu nale偶y zapozna膰 si臋 ze stanem nieruchomo艣ci oraz regulaminem przetargu.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, ul. Bartosza G艂owackiego 22 lub telefonicznie pod nr 918811394 w godzinach od 7掳掳 do 15掳掳 .
Og艂oszenie o przetargu dost臋pne jest na stronie internetowej www.pyrzyce.pl oraz www.pyrzyce.samorzady.pl
R E G U L A M I N
drugiego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 04 listopada 2016 roku na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

1. Regulamin okre艣la zasady przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, zabudowanej, pn. "Dom Dziecka w Czernicach" oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 66 o pow. 0,8723 ha po艂o偶ona w obr臋bie Czernice. Nieruchomo艣膰 wpisana jest do rejestru zabytk贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego pod numerem rejestru A-145.
2. W przetargu maj膮 prawo wzi膮膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne.
3. Uczestnicy bior膮 udzia艂 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika. Je偶eli uczestnik jest reprezentowany przez pe艂nomocnika, konieczne jest przed艂o偶enie orygina艂u pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮cego do dzia艂ania na ka偶dym etapie post臋powania przetargowego.
4. Osoby przyst臋puj膮ce do przetargu winny przed艂o偶y膰 komisji przetargowej o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 z warunkami przetargu i przyj臋ciu ich bez zastrze偶e艅 oraz o zapoznaniu si臋 ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomo艣ci i gotowo艣ci jej nabycia bez zastrze偶e艅 w stanie obecnym.
5. Przetarg wygrywa ten uczestnik przetargu, kt贸ry zg艂osi najwy偶sz膮 cen臋.
6. O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
7. Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu (PLN) ), na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, w terminie do dnia 31 pa藕dziernika 2016 r. nr konta: 85203000451110000000549050 BG呕 Oddzia艂 w Pyrzycach, ze wskazaniem nieruchomo艣ci kt贸rej dotyczy.
8. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
9. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg przegra艂, podlega zwrotowi na wskazane konto bankowe niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem 3 dni od dnia odwo艂ania lub zamkni臋cia przetargu.
10. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci.
11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si臋 uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 od zawarcia umowy, w terminie okre艣lonym odr臋bnym zawiadomieniem.
12. Cena osi膮gni臋ta w przetargu, pomniejszona o wp艂acone wadium oraz kwot臋 udzielonej bonifikaty, p艂atna jest w ca艂o艣ci przed zawarciem umowy sprzeda偶y. Wp艂ata powinna nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej.
13. Nieruchomo艣膰 mo偶na ogl膮da膰 po wcze艣niejszym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
14. Op艂aty zwi膮zane z przeniesieniem w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (koszty notarialne, s膮dowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
15. Nabywca przejmuje nieruchomo艣膰 w stanie istniej膮cym.
16. Nabywca na w艂asny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomo艣ci.
17. Uczestnik, kt贸ry wygra艂 przetarg nabywa nieruchomo艣膰 b臋d膮c膮 przedmiotem przetargu na zasadach okre艣lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo艣ciami.
18. Protok贸艂 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw臋 do zawarcia umowy sprzeda偶y.19. Przetarg mo偶e by膰 odwo艂any zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (jedn. tekst: Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zmianami).

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si臋 przepisy rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Autor : Wanda Obrze偶giewicz
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-08-30 14:57:02
Data ostatniej modyfikacji : 2016-08-30 14:57:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1929licznik odwiedzin: 11842461