logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXVI/147/2001

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr XXVI/147/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, zm. Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

W Statucie Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Pyrzyckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 36) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

W 搂 17 ust. 1 i 2 po wyrazie "powiatu" dodaje si臋 wyrazy "i posiedzenia jej komisji".

W 搂 61 skre艣la si臋 pkt. 7, dotychczasowy pkt. 8 staje si臋 pkt. 7.

Po Rozdziale 2 dodaje si臋 Rozdzia艂 2a w brzmieniu:

"Rozdzia艂 2a
Zasady udost臋pniania dokument贸w
搂 63a
Dzia艂alno艣膰 organ贸w powiatu jest jawna.
Dokumenty, w tym protoko艂y z posiedze艅 rady powiatu i jej komisji, uchwa艂y, wnioski, opinie komisji, znajduj膮 si臋 w Biurze Rady i udost臋pniane s膮 zainteresowanym do wgl膮du.
Dokumenty, w tym protoko艂y z posiedze艅 zarz膮du powiatu, uchwa艂y, znajduj膮 si臋 w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego. W/w dokumenty udost臋pniane s膮 przez Sekretarza Powiatu do wgl膮du zainteresowanym o ile nie narusza to przepis贸w o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych".

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.. PRZEWODNICZ膭CY RADY

. JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:04:11
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:04:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2611licznik odwiedzin: 11426758