logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 14 kwietnia do 21 czerwca 2016 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 14 kwietnia do 21 czerwca 2016 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 20 kwietnia 2016 r.
2) 28 kwietnia 2016 r.
3) 4 maja 2016 r.
4) 11 maja 2016 r.
5) 16 maja 2016 r.
6) 18 maja 2016 r.
7) 25 maja 2016 r.
8) 1 czerwca 2016 r.
9) 8 czerwca 2016 r.
10) 15 czerwca 2016 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie organizowania powiatowych przewoz贸w pasa偶erskich.
- W sprawie zawarcia z Gmin膮 Kozielice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016.
- W sprawie utworzenia Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2022.
- W sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej
w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2018.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016.
- W sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym.
- W sprawie zmiany uchwa艂y nr XXX/162/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 wrze艣nia 2013 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania
z tych przystank贸w.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Uchwa艂膮 przesuni臋to kwot臋 60 tys. z艂 ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska do Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU
z przeznaczeniem na wymian臋 okien, przesuni臋to kwot臋 w wysoko艣ci 11 343 z艂
z przeznaczeniem na wymian臋 okien w Zespole Szk贸艂 Nr 1, przesuni臋to 艣rodki
w wysoko艣ci 170 143 z艂 pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami - kwota 132 643 z艂
z rozdzia艂u 80195 zostanie przesuni臋ta do jednostek o艣wiatowych na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. Kwota 26 000 z艂 zostanie przesuni臋ta z rezerwy og贸lnej na pokrycie nie zaplanowanych wydatk贸w, mi臋dzy innymi na dostaw臋 internetu w ramach projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu", zakup us艂ug obejmuj膮cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszt贸w post臋powania s膮dowego zwi膮zanych
z przechowywaniem pojazd贸w usuni臋tych z drogi, pozosta艂e 艣rodki b臋d膮 przesuni臋te na podstawie zmiany klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Do bud偶etu wprowadzono dotacje celowe w 艂膮cznej wysoko艣ci 14 663 z艂 przeznaczone dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, dotacj臋 w wysoko艣ci 2 000 z艂 przeznaczon膮 na zadania zwi膮zane z gospodarowaniem nieruchomo艣ciami Skarbu Pa艅stwa oraz dotacj臋 w wysoko艣ci 5 292 z艂 z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki komunalnej.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2016 roku. Na rok 2016 dotacje ustalono w nast臋puj膮cych wysoko艣ciach miesi臋cznych:
na jednego wychowanka wymagaj膮cego stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a tak偶e z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu g艂臋bokim oraz z upo艣ledzeniem umys艂owym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi - 4104,43 z艂, na jedno dziecko obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju - 362,92 z艂, na jednego wychowanka m艂odzie偶owego o艣rodka socjoterapii - 2808,78 z艂, na jednego ucznia specjalnego gimnazjum - 1170,84 z艂.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych
w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2016. . W sk艂ad komisji weszli: Wioletta Balcerzyk - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach; Mi艂osz 艁uszczyk - cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego; Teresa Mamos - przewodnicz膮ca Zarz膮du Oddzia艂u Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 66 w Pyrzycach; Mariusz Marek Przybylski - prezes Zarz膮du Stowarzyszenia "Nasz Szpital"
w Pyrzycach; Beata Kwiecie艅 - g艂贸wny specjalista w Wydziale O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
- W sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
Z powodu przej艣cia na emerytur臋 jednego z cz艂onk贸w komisji dokonano zmiany jej sk艂adu. W sk艂ad komisji weszli: Wanda Obrze偶giewicz; Magdalena Fija艂kiewicz; Rafa艂 Dziwi艅ski i 艁ukasz Stefa艅czyk.
- W sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przeznacza si臋 do likwidacji samoch贸d osobowy HYUNDAI PONY
o numerze rejestracyjnym ZPL 34097, kt贸ry sta艂 si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego na mocy postanowienia Sadu Rejonowego w Stargardzie I Wydzia艂 Cywilny z dnia 15 marca 2016 r. o przepadku mienia na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. Likwidacja nast膮pi poprzez przekazanie pojazdu do stacji demonta偶u pojazd贸w.
- w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi powiatowej do kategorii dr贸g gminnych. Na podstawie porozumienia z Gmin膮 Przelewice droga powiatowa nr 1585Z My艣liborki-Przelewice zostanie pozbawiona kategorii drogi powiatowej
i zostanie zaliczona do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2015 rok. Zysk z dzia艂alno艣ci w 2015 r. w kwocie netto 116 718,77 z艂 przeznaczony zostanie na zwi臋kszenie funduszu zak艂adu.
- w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2016 r. Pyrzycki Klub Olimpijczyka otrzyma艂 dotacj臋 w wysoko艣ci 3 000 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i m艂odzie偶y, Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 3 000 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 edukacyjno-wychowawczych w dziedzinie ekologii, MKS STAL Lipiany i LKS "Spartakus" Pyrzyce otrzyma艂y dotacje w wysoko艣ci 1 500 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych sport, Stowarzyszenie Klub Karate Kamikaze otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 2 000 z艂 na organizacj臋 aktywnych form sp臋dzania czasu wolnego dla dzieci i m艂odzie偶y, dotacje w wysoko艣ci 500 z艂 na to zadanie otrzyma艂y Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej oraz UKS "Kleks" Sprawni Razem Pyrzyce, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 1 000 z艂 na organizacj臋 aktywnych form sp臋dzania czasu wolnego dla os贸b doros艂ych, a Stowarzyszenie Lipia艅ski Klub Motorowy "Partyzanci" otrzyma艂o na to zadanie dotacj臋 w wysoko艣ci 2 000 z艂, stowarzyszenie Husaria Fight Team Kozielice otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 1 000 z艂 na organizacj臋 obozu sportowego dla dzieci i m艂odzie偶y, Na organizacj臋 zaj臋膰 integracyjnych dla os贸b niepe艂nosprawnych Polski Zwi膮zek Niewidomych Okr臋g Zachodniopomorski Ko艂o Terenowe w Pyrzycach otrzyma艂 dotacj臋 w wysoko艣ci 2 000 z艂, Fundacja Humanum (B)est dotacj臋 w wysoko艣ci 1 000 z艂, Stowarzyszenie Rom贸w Pyrzyckich "PATRA" otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 1 000 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych kultur臋 i sztuk臋, Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytk贸w "Zaczynaj" Lipiany otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 3 000 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych ochron臋 d贸br kultury i tradycji.
- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych
w sprawach dotycz膮cych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j. Pe艂nomocnictwo obejmuje podpisanie umowy dotycz膮cej wsparcia finansowego
i sk艂adanie o艣wiadcze艅 w zwi膮zku z realizacj膮 projektu w ramach PO WER. Projekt pod nazw膮 "Dzi艣 zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces" rozpocznie si臋 1 wrze艣nia 2016 r. i b臋dzie trwa艂 do 30 czerwca 2018 r. we藕mie
w nim udzia艂 45 uczni贸w, kt贸rzy b臋d膮 odbywa膰 praktyki w Hiszpanii.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Kategori臋 zmieni ulica Towarowa w Stargardzie i ulica Dworska w Chociwlu. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 kategorii drogi wewn臋trznej
w Lucinie na kategori臋 drogi powiatowej oraz na zmian臋 kategorii drogi powiatowej nr 1585Z na kategori臋 drogi gminnej. Na podstawie porozumienia Zarz膮du Dr贸g Powiatowych z W贸jtem Gminy Przelewice proponuje si臋 przekazanie Gminie Przelewice odcinka drogi powiatowej, kt贸ry faktycznie nie spe艂nia wymog贸w dla drogi kategorii powiatowej, w zamian za odcinek drogi gminnej, stanowi膮cej przed艂u偶enie drogi powiatowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiana polega na przesuni臋ciu 艣rodk贸w w wysoko艣ci 11 000 z艂 z paragrafu 4020 do paragrafu 4010. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie zmiany planu finansowego Szpitala Powiatowego na 2015 rok. Korekta planu zwi膮zana jest z wyp艂at膮 koszt贸w poniesionych na wykonanie us艂ug ponadlimitowych wykonanych w roku 2015. Renegocjacje kontraktu na 2015 rok z NFZ trwa艂y do 19 lutego 2016 r. Dlatego zmian臋 wprowadza si臋 z takim op贸藕nieniem, ale jest to konieczne, aby zachowa膰 zgodno艣膰 z zapisami ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej i aby straty nie przekroczy艂y amortyzacji. Planowana strata mie艣ci艂a si臋 w granicach amortyzacji i wynosi艂a 700 tys. z艂. W dniu 17 marca 2016 r. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu wyrazi艂a pozytywn膮 opini臋 o zmianie planu finansowego Szpitala Powiatowego na 2015 rok. Zarz膮d zatwierdzi艂 zmian臋 planu.
- W sprawie wniosku o zmian臋 planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego na 2015 rok. Dodatkowo dokonano zakupu kot艂a warzelnego, fartuch贸w ochronnych rtg, holtera ci艣nieniowego i osprz臋tu do wiertarki ortopedycznej. Te zakupy nale偶y wprowadzi膰 do planu. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu wyrazi艂a pozytywn膮 opini臋 o zmianie planu inwestycyjnego. Zarz膮d r贸wnie偶 zatwierdzi艂 zmian臋 planu.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wykonania planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego za 2015 rok. Plan inwestycyjny zawiera szeroki wachlarz koniecznych zakup贸w. Ze wzgl臋d贸w finansowych nie jest mo偶liwe zrealizowanie ca艂ego planu. Dokonuje si臋 zakup贸w, kt贸re s膮 niezb臋dne i nie spowoduj膮 zachwiania bud偶etu jednostki. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu wyrazi艂a pozytywn膮 opini臋 o wykonaniu planu inwestycyjnego. Zarz膮d zatwierdzi艂 wykonanie planu inwestycyjnego.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie planu finansowego Szpitala Powiatowego na 2016 rok. Plan zak艂ada przychody na poziomie 20 117 559 z艂, koszt b臋d膮 wi臋ksze, ale w granicach amortyzacji. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu wyrazi艂a pozytywn膮 opini臋 o planie finansowym na rok 2016. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan finansowy na rok 2016.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego na 2016 rok. Rada Spo艂eczna dzia艂aj膮ca przy Szpitalu wyrazi艂a pozytywn膮 opini臋
o planie inwestycyjnym na rok 2016. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan inwestycyjny na rok 2016.
- W sprawie wniosku o ustalenie wysoko艣ci dodatkowego wynagrodzenia p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego za okres od grudnia 2015 r. do marca 2016 r. Zarz膮d zdecydowa艂 o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia za ten okres
w wysoko艣ci jednokrotno艣ci przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi臋biorstw bez wyp艂at nagr贸d z zysku, opublikowanego przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego dla odpowiednich miesi臋cy.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie kolejnego przetargu na sprzeda偶 dzia艂ki nr 15/1 wraz z udzia艂em
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-08-03 11:30:32
Data ostatniej modyfikacji : 2016-08-03 11:30:32
Liczba wy艣wietle艅 : 982licznik odwiedzin: 11430125