logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 28/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 28/2016
z dnia 27 lipca 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie do projektu wsp贸艂finansowanego z programu ograniczania przest臋pczo艣ci i aspo艂ecznych zachowa艅 Razem bezpieczniej im. W艂adys艂awa Stasiaka na lata 2016-2017. Szacunkowa warto艣膰 projektu wynosi 97 860 z艂, w tym wysoko艣膰 wk艂adu w艂asnego 23 130 z艂. W ramach projektu zostanie przeprowadzone doskonalenie umiej臋tno艣ci funkcjonariuszy Policji, stra偶y po偶arnej i stra偶y rybackiej oraz wyposa偶enie tych jednostek w sprz臋t o warto艣ci ponad 44 000 z艂. 艢rodki na wk艂ad w艂asny b臋d膮 pochodzi艂y od jednostek bior膮cych udzia艂 w projekcie i zostan膮 zrefundowane Powiatowi, kt贸ry wniesie wk艂ad w艂asny przyst臋puj膮c do projektu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do projektu i wniesienie wk艂adu w艂asnego z zastrze偶eniem, ze zostanie zawarte porozumienie o refundacji tych 艣rodk贸w. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przed艂u偶enie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach Piotrowi Olechowi. Okres powierzenia stanowiska dyrektora PMOS up艂ywa 31 sierpnia 2016 r. Osoba na to stanowisko mo偶e zosta膰 wy艂oniona w trybie konkursowym lub mo偶na przed艂u偶y膰 powierzenie obecnemu dyrektorowi. Zarz膮d, bior膮c pod uwag臋 wzorcow膮 dzia艂alno艣膰 jednostki pod kierunkiem Piotra Olecha, podj膮艂 decyzj臋 o przed艂u偶eniu mu na kolejne 5 lat powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach. W regulaminie zosta艂y zmienione niekt贸re zapisy, kt贸rych zasadno艣膰 zakwestionowana zosta艂a przez przedstawicieli wojewody, przeprowadzaj膮cych kontrol臋. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia negocjacji wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci rolnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Dzier偶awc膮 nieruchomo艣ci jest Robert Tarnowski. Umowy dzier偶awy wygasaj膮 w dniu 30 listopada 2016 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego wyrazi艂a zgod臋 na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia um贸w dzier偶awy. W sk艂ad komisji wesz艂y: Bo偶ena Gottfried, Wanda Obrze偶giewicz, Anna 艁obodzi艅ska i Barbara Marsza艂ek. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2016 r. W tym okresie przeprowadzono 9 kontroli w wydzia艂ach Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu. W wielu przypadkach wyniki kontroli pozwoli艂y na poprawienie jako艣ci pracy i zgodno艣ci funkcjonowania jednostek
z obowi膮zuj膮cym prawem. Starosta podkre艣li艂 znaczenie kontroli wewn臋trznej
i potrzeb臋 jej funkcjonowania w administracji powiatowej. Zarz膮d zapozna艂 si臋 ze sprawozdaniem.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.............................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-08-03 11:29:35
Data ostatniej modyfikacji : 2016-08-03 11:29:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1069licznik odwiedzin: 12473774