logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 26/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 26/2016
z dnia 13 lipca 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach w kwietniu i maju 2016 r. W kwietniu wynik finansowy zamkn膮艂 si臋 strat膮, kt贸rej wysoko艣膰 by艂a wy偶sza od planowanej o 131 286,40 z艂. W maju uzyskano zysk w wysoko艣ci 52 262,88 z艂 przy planowanej stracie w wysoko艣ci 129 576,00 z艂.
Iwona Zibrowska-Os贸ch p.o. dyrektora Szpitala doda艂a, 偶e tak rozbie偶no艣膰 wynika z za艂o偶enia w planie, 偶e renegocjacje kontraktu odb臋d膮 si臋 w marcu. W tym roku renegocjacje odby艂y si臋 w kwietniu i dodatkowe 艣rodki, w wysoko艣ci 215 tys. z艂, pochodz膮ce z refundacji nadlimit贸w, wp艂yn臋艂y z miesi臋cznym op贸藕nieniem. Koszty dzia艂alno艣ci w obu miesi膮cach nie odbiega艂y od normy. Na pytanie Wiktora To艂oczko o koszty wykonanych w tym roku us艂ug ponadlimitowych i ich zgodno艣膰 z planem odpowiedzia艂a, 偶e do ko艅ca czerwca te koszty wynios艂y 793 513,25 z艂. Plan zosta艂 ustalony w oparciu o wyniki z lat poprzednich i jest rozwa偶nie realizowany tak, aby nie przekroczy膰 oczekiwanych kwot refundacji. W roku poprzednim NFZ zwr贸ci艂 94 % poniesionych koszt贸w, by艂a to kwota 1,2 miliona z艂 i rok zako艅czy艂 si臋 wynikiem dodatnim. Wykonywanie us艂ug ponadlimitowych jest podstaw膮 do ubiegania si臋
o zwi臋kszenie kontraktu na kolejny rok. W tym roku kontrakt jest wy偶szy w dziedzinie chirurgii i ortopedii, gdy偶 w roku poprzednim by艂o tam wiele us艂ug ponadlimitowych.
Wiktor To艂oczko zwr贸ci艂 uwag臋 na gro藕b臋 wykonywania du偶ych ilo艣ci us艂ug ponadlimitowych przy braku pewno艣ci, 偶e zostan膮 one zrefundowane. Jednocze艣nie szpital wymaga olbrzymich 艣rodk贸w na modernizacj臋 i zakup nowego sprz臋tu. Liczba os贸b korzystaj膮cych z us艂ug szpitala nie zwi臋ksza si臋 i nie mo偶na bezustannie zwi臋ksza膰 us艂ug ponadlimitowych.
Iwona Zibrowska-Os贸ch wyja艣ni艂a, 偶e NFZ dysponuje sta艂膮 kwot膮 艣rodk贸w na finansowanie us艂ug danego rodzaju na terenie wojew贸dztwa. Je偶eli w jednym szpitalu nie s膮 wykonywane jakie艣 us艂ugi, to inny szpital mo偶e je przej膮膰 i uzyska膰 finansowanie. Szpital w Pyrzycach wykonuje zabiegi ortopedyczne dla ca艂ego po艂udniowego rejonu wojew贸dztwa. Pacjenci wybieraj膮 taki szpital, w kt贸rym s膮 wykwalifikowani specjali艣ci.
Zarz膮d zatwierdzi艂 sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala w kwietniu i maju 2016 r. w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie wynagrodzenia dodatkowego p.o. dyrektora Szpitala w kwietniu i maju 2016 r. Maksymalny dodatek wynosi 1,2 przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw bez wyp艂at nagr贸d z zysku, opublikowanego przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego Wnioskuje si臋 o dodatek w wysoko艣ci 0,6 za kwiecie艅 i 1,2 za maj.
Wiktor To艂oczko zauwa偶y艂, 偶e ocena sprawozdania finansowego za jeden miesi膮c nie odzwierciedla faktycznej sytuacji szpitala. Wcze艣niej Zarz膮d dokonywa艂 oceny kwartalnej.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e poprzedni Zarz膮d wprowadzi艂 do kontraktu taki zapis
w lipcu 2015 r. Wkr贸tce zostanie rozstrzygni臋ty konkurs na dyrektora szpitala
i w kontrakcie zawartym z nowym dyrektorem zostanie zapisana ocena kwartalna,
bo rzeczywi艣cie jest to bardziej racjonalne.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na ustalenie wynagrodzenia dodatkowego we wnioskowanej wysoko艣ci. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o mo偶liwo艣ci przekazania terenu jeziora Miejskiego w Pyrzycach Zachodniopomorskiemu Zarz膮dowi Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych w Szczecinie. Teren ten jest w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa. Obecnie jest administrowany przez Starost臋 Pyrzyckiego, ale po uzyskaniu opinii hydrologicznej potwierdzaj膮cej, 偶e teren ten obejmuje wody p艂yn膮ce, mo偶e zosta膰 przekazany Marsza艂kowi Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, w imieniu kt贸rego dzia艂a ZZMiUW w Szczecinie. Zostanie wystosowane pismo do Wojewody o sfinansowanie uzyskania opinii hydrologicznej. ZZMiUW w Szczecinie posiada 艣rodki na ma艂膮 retencj臋 i w ramach tych dzia艂a艅 mo偶e przeprowadzi膰 rekultywacj臋, przywracaj膮c jezioro do pierwotnego stanu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.............................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-08-03 11:28:49
Data ostatniej modyfikacji : 2016-08-03 11:28:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1061licznik odwiedzin: 12462677