logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 25/2016
z dnia 30 czerwca 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek Przewodnicz膮cego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci dotycz膮cy zwi臋kszenia planu wydatk贸w w dziale 853 rozdziale 85321 o kwot臋 80 246,00 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂 i zaproponowa艂, aby dora藕nie przenie艣膰 艣rodki z rezerwy og贸lnej. Przypomnia艂, i偶 na pocz膮tku funkcjonowania Zespo艂u podj臋li艣my decyzj臋 o jego funkcjonowaniu i finansowaniu przy jednoczesnym wnioskowaniu do Wojewody o dotacje. W przypadku otrzymania dotacji 艣rodki zostan膮 uzupe艂nione i przeznaczone na inny cel. Zatwierdzenie wskazanych kwot i wniosku jest niezb臋dne w celu zapewnienia ci膮g艂o艣ci procesu orzekania i funkcjonowania Zespo艂u w 2016r. Zarz膮d zatwierdzi艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich o zmniejszenie planu dochod贸w w dziale 750 rozdziale 75095 搂2008 i 搂2009 o kwot臋 24 200,00 z艂 oraz dokonanie zmian w planie wydatk贸w w dziale 750 rozdz. 75095. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 od pocz膮tku funkcjonowania LPI finansujemy jego dzia艂alno艣膰 a zmiana jest konsekwencj膮 podpisanego nowego harmonogramu wykorzystania 艣rodk贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W dalszej cz臋艣ci posiedzenia Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 uchwa艂a jest konsekwencj膮 wniosku LPI zmniejszaj膮cym dochody o kwot臋 24 200,00 z艂 oraz obejmuje zwi臋kszenie wydatk贸w o kwot臋 2 592,00 z艂 w zwi膮zku z wycink膮 drzewa w miejscowo艣ci B臋dgoszcz. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 zmiana uwzgl臋dnia przesuni臋cie 艣rodk贸w w ramach Powiatowego Zespo艂u Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci a po sporz膮dzeniu sprawozda艅 obejmie r贸wnie偶 przesuni臋cia pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 pismo zast臋py W贸jta Gminy Przelewice, kt贸ry zwr贸ci艂 si臋 z propozycj膮 wsp贸艂pracy w zakresie udzia艂u Powiatu w programie pn. "Ogr贸d Przelewice rezerwatem 艣wiat艂a" finansowanym w ramach programu LIFE. Wsp贸艂praca polega艂aby na udzieleniu wsparcia w ramach dzia艂a艅 informacyjno - promocyjnych oraz wymiany do艣wiadcze艅 i wiedzy w zakresie podnoszenia 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej o bior贸偶norodno艣ci i ochronie klimatu oraz 艣rodowisku naturalnym - na podstawie podpisanej umowy wsp贸艂pracy. Zarz膮d wyrazi艂 ch臋膰 wsp贸艂pracy w wymienionym zakresie w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik poinformowa艂, i偶 wp艂yn臋艂a decyzja Ministra Finans贸w, kt贸ra zobowi膮zuje Powiat Pyrzycki do zwrotu nienale偶nie uzyskanej kwoty cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej za 2012r w wysoko艣ci 44 015,00 z艂 w zwi膮zku z przeprowadzon膮 kontrol膮 Urz臋du Kontroli Skarbowej w Szczecinie.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-07-11 10:04:54
Data ostatniej modyfikacji : 2016-07-11 10:05:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1044

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  11.07.2016 09:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12475457