logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 23/2016 z dnia 15 czerwca 2016 rPROTOK脫艁 Nr 23/2016
z dnia 15 czerwca 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. 艢rodki znajduj膮 si臋 w subwencji o艣wiatowej na 2016 r. Proponuje si臋 przekazanie plac贸wkom o艣wiatowym 艣rodk贸w na fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych w dw贸ch transzach. Pierwsza transza b臋dzie stanowi膰 75 % nale偶nej kwoty, a druga 25 %. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w w wysoko艣ci 170 143 z艂 pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami. Kwota 132 643 z艂 z rozdzia艂u 80195 zostanie przesuni臋ta do jednostek o艣wiatowych na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. Kwota 26 000 z艂 zostanie przesuni臋ta z rezerwy og贸lnej na pokrycie nie zaplanowanych wydatk贸w, mi臋dzy innymi na dostaw臋 internetu
w ramach projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu", zakup us艂ug obejmuj膮cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszt贸w post臋powania s膮dowego zwi膮zanych z przechowywaniem pojazd贸w usuni臋tych z drogi. Pozosta艂e 艣rodki b臋d膮 przesuni臋te na podstawie zmiany klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych w sprawach dotycz膮cych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j. Pe艂nomocnictwo obejmuje podpisanie umowy dotycz膮cej wsparcia finansowego i sk艂adanie o艣wiadcze艅 w zwi膮zku z realizacj膮 projektu w ramach PO WER. Projekt pod nazw膮 "Dzi艣 zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces" rozpocznie si臋 1 wrze艣nia 2016 r. i b臋dzie trwa艂 do 30 czerwca 2018 r. we藕mie w nim udzia艂 45 uczni贸w, kt贸rzy b臋d膮 odbywa膰 praktyki w Hiszpanii. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zamontowanie ogranicznika pr臋dko艣ci na ulicy Okrzei w Lipianach. Na pro艣b臋 mieszka艅c贸w ulicy Okrzei z takim wnioskiem wyst膮pi艂 Burmistrz Lipian. W rejonie tym u偶ytkownicy quad贸w poruszaj膮 si臋 z du偶ymi pr臋dko艣ciami stwarzaj膮c zagro偶enie bezpiecze艅stwa dla ruchu ko艂owego i pieszych. W trakcie dyskusji rozwa偶ano czy zamontowanie progu zwalniaj膮cego lub wyniesienia spowoduje zamierzony efekt. Pojawienie si臋 takiej przeszkody na drodze mo偶e dodatkowo uatrakcyjni膰 przejazd quadem. Dlatego Zarz膮d nie rozstrzygn膮艂
w jaki spos贸b zrealizowa膰 ten wniosek. Po konsultacji z przedstawicielami Policji
i Zarz膮du Dr贸g Powiatowych oraz po ocenie sytuacji na miejscu, zostanie wypracowane rozwi膮zanie, kt贸re przyniesie zamierzony efekt.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Kategori臋 zmieni ulica Towarowa w Stargardzie i ulica Dworska w Chociwlu. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e przygotowywany jest projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXX/162/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 wrze艣nia 2013 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania
z tych przystank贸w. W zwi膮zku z nowymi regulacjami prawnymi wynikaj膮cymi
z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o publicznym transporcie zbiorowym, dotycz膮cej mi臋dzy innymi przystank贸w komunikacyjnych ich oznaczenia i lokalizacji konieczne jest wniesienie zmian w za艂膮czniku do uchwa艂y. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych poda dok艂adniejsze lokalizacje przystank贸w dla lewej i prawej strony drogi. Lokalizacje niekt贸rych przystank贸w zweryfikowano w uzgodnieniu z burmistrzami w贸jtami powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na niezw艂oczne przekazanie projektu uchwa艂y do Biura Rady tak, aby radni otrzymali go na komisjach i zostanie wprowadzony do porz膮dku najbli偶szej sesji. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.............................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-07-11 10:04:01
Data ostatniej modyfikacji : 2016-07-11 10:04:01
Liczba wy艣wietle艅 : 991licznik odwiedzin: 12462641