logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXV/142/2001

w sprawie nawi膮zania wsp贸艂pracy pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim, a Rejonem Jaworowskim z Ukrainy.

Uchwa艂a Nr XXV/142/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie nawi膮zania wsp贸艂pracy pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim,
a Rejonem Jaworowskim z Ukrainy.


Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Wyra偶a si臋 zgod臋 na podpisanie umowy o wsp贸艂pracy pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim, a Rejonem Jaworowskim z Ukrainy.

搂 2.

Zakres wsp贸艂pracy okre艣la za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXV/142/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.


Zakres wsp贸艂pracy
pomi臋dzy Powiatem Pyrzyckim, a Rejonem Jaworowskim


Powiat Pyrzycki i Rejon Jaworowski przejawiaj膮 zainteresowanie wszechstronn膮 obop贸lnie korzystn膮 wsp贸艂prac膮 i s膮 gotowi do nawi膮zania kontakt贸w oraz rozwoju r贸偶nych form wsp贸艂pracy drog膮 wymiany pogl膮d贸w, a tak偶e bezpo艣rednich spotka艅. Wsp贸艂praca obejmowa膰 b臋dzie nast臋puj膮ce dziedziny:

Rozw贸j stosunk贸w gospodarczych i handlowych.
Inicjowanie wsp贸艂pracy pomi臋dzy osobami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.
Wymian臋 do艣wiadcze艅 w dziedzinie rolnictwa i przetw贸rstwa.
Wymian臋 do艣wiadcze艅 w dziedzinie nauki, kultury, sportu i turystyki.
Bezpo艣rednie kontakty i wymiana informacji pomi臋dzy instytucjami o艣wiatowymi, m艂odzie偶膮 szkoln膮 i nauczycielami.
Wzajemne zach臋canie do zapoznania si臋 z kultur膮, histori膮 i tradycjami naszych narod贸w.
Ewentualne w艂膮czanie do wsp贸艂pracy mniejszo艣ci ukrai艅skiej w powiecie pyrzyckim i mniejszo艣ci polskiej w Rejonie Jaworowskim.
Inne p艂aszczyzny, kt贸re mog膮 przynie艣膰 pozytywne efekty obu stronom.

Raz w roku b臋d膮 organizowane spotkania w celu skonkretyzowania um贸w o wsp贸艂pracy i okre艣lenia harmonogramu dzia艂a艅.

Wydatki zwi膮zane z pobytem delegacji ukrai艅skiej pokrywane b臋d膮 ze 艣rodk贸w finansowych wydzielonych w bud偶ecie powiatu.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:54:18
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:54:18
Liczba wy艣wietle艅 : 2562licznik odwiedzin: 11426811