logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 21/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 21/2016
z dnia 1 czerwca 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie utworzenia Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU. Pawe艂 Palczy艅ski dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU wyja艣ni艂, 偶e obecnie
w szkole jest prowadzony kierunek technik mechanizacji rolnictwa, ale od roku szkolnego 2016/2017 nie b臋dzie si臋 prowadzi膰 rekrutacji kandydat贸w. Kszta艂cenie
w tym zawodzie prowadzi si臋 do zako艅czenia cyklu kszta艂cenia. Kierunek ten zostaje zast膮piony, zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej, nowym kierunkiem - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Kszta艂cenie w tym kierunku wymaga od szko艂y posiadania nowoczesnego wyposa偶enia technicznego - pracowni elektronicznej oraz maszyn. Szko艂a r贸wnie偶 musi w ci膮gu trzech lat przygotowa膰 stanowiska egzaminacyjne do egzamin贸w potwierdzaj膮cych kwalifikacje zawodowe. Obecne wyposa偶enie szko艂y nie spe艂nia wszystkich wymaga艅 i nauka odbywa si臋 poprzez wykorzystywanie sprz臋tu firm zewn臋trznych. Na podstawie umowy partnerskiej uczniowie odbywaj膮 praktyki w firmie Lehmann Agrotechnika. Sprz臋t tej firmy jest wykorzystywany podczas egzamin贸w. Aby poprawi膰 stan wyposa偶enia planowane jest wykorzystanie 艣rodk贸w zewn臋trznych, pochodz膮cych mi臋dzy innymi z kontraktu samorz膮dowego, z Ministerstwa Rolnictwa oraz z bud偶etu Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Pawe艂 Palczy艅ski przedstawi艂 informacj臋 o kosztach utworzenia nowego kierunku nauczania. Zgodnie z propozycj膮 Wiktora To艂oczko dokonano oceny mo偶liwo艣ci uruchomienia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU nowego kierunku - technik urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej. Kszta艂cenie w tym kierunku wymaga wielu zaj臋膰 praktycznych. Wi膮偶e si臋 to z konieczno艣ci膮 wyposa偶enia nowych pracowni, warsztat贸w oraz przygotowania stanowisk egzaminacyjnych. Opr贸cz wyposa偶enia technicznego nale偶y pozyska膰 kadr臋 o odpowiednich kwalifikacjach lub podnie艣膰 kwalifikacje pracuj膮cych w szkole nauczycieli. Przedstawiaj膮c koszty, dyrektor pos艂u偶y艂 si臋 przyk艂adem zespo艂u szk贸艂 w Lesku. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋, a w trakcie dyskusji zdecydowano, 偶e w tym roku temat utworzenia takiego kierunku nie b臋dzie podejmowany.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych
w 2016 r. Pyrzycki Klub Olimpijczyka otrzyma艂 dotacj臋 w wysoko艣ci 3 000 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i m艂odzie偶y, Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 3 000 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 edukacyjno-wychowawczych w dziedzinie ekologii, MKS STAL Lipiany i LKS "Spartakus" Pyrzyce otrzyma艂y dotacje w wysoko艣ci 1 500 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych sport, Stowarzyszenie Klub Karate Kamikaze otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 2 000 z艂 na organizacj臋 aktywnych form sp臋dzania czasu wolnego dla dzieci i m艂odzie偶y, dotacje w wysoko艣ci 500 z艂 na to zadanie otrzyma艂y Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej oraz UKS "Kleks" Sprawni Razem Pyrzyce, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 1 000 z艂 na organizacj臋 aktywnych form sp臋dzania czasu wolnego dla os贸b doros艂ych, a Stowarzyszenie Lipia艅ski Klub Motorowy "Partyzanci" otrzyma艂o na to zadanie dotacj臋 w wysoko艣ci 1 000 z艂, stowarzyszenie Husaria Fight Team Kozielice otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 1 000 z艂 na organizacj臋 obozu sportowego dla dzieci i m艂odzie偶y, Na organizacj臋 zaj臋膰 integracyjnych dla os贸b niepe艂nosprawnych Polski Zwi膮zek Niewidomych Okr臋g Zachodniopomorski Ko艂o Terenowe w Pyrzycach otrzyma艂 dotacj臋 w wysoko艣ci 2 000 z艂, Fundacja Humanum (B)est dotacj臋 w wysoko艣ci 1 000 z艂, Stowarzyszenie Rom贸w Pyrzyckich "PATRA" otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 1 000 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych kultur臋 i sztuk臋, Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytk贸w "Zaczynaj" Lipiany otrzyma艂o dotacj臋 w wysoko艣ci 3 000 z艂 na organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych ochron臋 d贸br kultury i tradycji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2022. Rada podj臋艂a uchwa艂臋 w tej sprawie w kwietniu tego roku. Wydzia艂 Nadzoru Wojewody zwr贸ci艂 uwag臋 na brak w tym dokumencie rozdzia艂u dotycz膮cego wska藕nik贸w i kierunk贸w dzia艂a艅, dlatego proponuje si臋 uchylenie podj臋tej uchwa艂y i uchwalenie Strategii, w kt贸rej dodano te dwa rozdzia艂y. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2018. Rada podj臋艂a uchwa艂臋 w tej sprawie w kwietniu tego roku. Wydzia艂 Nadzoru Wojewody zwr贸ci艂 uwag臋 na b艂臋dne okre艣lenie dat w tym dokumencie, dlatego proponuje si臋 uchylenie podj臋tej uchwa艂y i uchwalenie Programu, w kt贸rym zosta艂y poprawione b艂臋dy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie kolejnego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci. Do sprzeda偶y przeznaczona jest dzia艂ka
nr 15/1 wraz z udzia艂em 1/4 cz臋艣ci w dzia艂ce nr 15/8, po艂o偶ona w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. W styczniu 2016 r. odby艂 si臋 czwarty przetarg na sprzeda偶 tej nieruchomo艣ci i zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym. Proponuje si臋 og艂oszenie kolejnego przetargu przy obni偶onej cenie wywo艂awczej o 30 % warto艣ci nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego: dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego; dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych; stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa; przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2016/17; informacja o dotychczasowej dzia艂alno艣ci oraz o kierunkach dzia艂a艅 na rzecz kultury, ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami; informacja o jako艣ci obs艂ugi klienta w Starostwie Powiatowym. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 6.
Bart艂omiej Kr贸likowski Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o pozytywnym odd藕wi臋ku na propozycje powo艂ania Powiatowej Rady Inwestycji. Ch臋膰 udzia艂u
w pracach Rady wyrazili przedstawiciele urz臋d贸w gmin, izby architekt贸w, izby in偶ynier贸w budownictwa, nadzoru budowlanego i geodezji. Wkr贸tce odb臋dzie si臋 pierwsze spotkanie. Rada b臋dzie si臋 zajmowa膰 problemami pojawiaj膮cymi si臋
w procedurach budowlanych i wypracowywaniem najsprawniejszego, zgodnego
z przepisami prawa, sposobu prowadzenia procedur budowlanych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Do bud偶etu wprowadzana jest dotacja w wysoko艣ci 416 767 z艂 przeznaczona na dofinansowanie inwestycji drogowej polegaj膮cej na przebudowie mostu na rzece P艂onia
w miejscowo艣ci Warszyn. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.............................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-06-03 12:58:39
Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-16 10:19:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1088

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  03.06.2016 11:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12481395