logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXV/139/2001

w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym w Pyrzycach

UCHWA艁A NR XXV/139/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym w Pyrzycach


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, Nr 155, poz.1014; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041) oraz art. 36a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329; zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.1126 ; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320), zgodnie z Uchwa艂膮 Nr XXIV/132/2001 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

W celu przeprowadzenia konkursu do wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach powo艂uje si臋 Komisje Konkursow膮 w sk艂adzie:

przedstawiciel Rady Powiatu Czbo膰ko J贸zef;
przedstawiciel Rady Powiatu Goclik Jerzy;
przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie Wi臋ch Aurelia;
przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie Nawrocka Teresa;
przedstawiciel Rady Pedagogicznej Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach G膮s艂awski Dariusz;
przedstawiciel Rady Pedagogicznej Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach Olech Piotr;
przedstawiciel Rady Rodzic贸w przy Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym w Pyrzycach B艂aszczyk Kazimierz;
przedstawiciel Rady Rodzic贸w przez Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym w Pyrzycach To艂oczko Bo偶ena.

搂 2

Komisja Konkursowa dzia艂a w oparciu o regulamin, stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:52:42
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:52:42
Liczba wy艣wietle艅 : 2618licznik odwiedzin: 11431925