logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XXII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XXII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 22 czerwca 2016 roku godz. 13.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XXII SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 22 czerwca 2016 roku
godz. 13.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XX i XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego za rok 2015 (proj. Nr 113);
a) Sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za 2015 r.;
b) Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015 wraz z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;
c) Informacja o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za rok 2015;
d) Opinie sta艂ych komisji Rady;
e) Dyskusja;
f) Podj臋cie uchwa艂y.

8. Projekt uchwa艂y w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 115);
a) Wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) Dyskusja;
d) Podj臋cie uchwa艂y.9. Dzia艂alno艣膰 Agencji Rynku Rolnego;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Dzia艂alno艣膰 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Dzia艂alno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Informacja o dotychczasowej dzia艂alno艣ci oraz o kierunkach dzia艂a艅 na rzecz kultury, ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

13. Stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

14. Przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2016/17;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.15. Informacja o jako艣ci obs艂ugi klienta w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach;
. Opinie sta艂ych komisji Rady;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

16. Ocena stanu zdrowia mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego;
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie utworzenia Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki w Zespole Szk贸l Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach (proj. nr 109);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016 - 2018 (proj. nr 110);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016 - 2022 (proj. nr 111);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.20. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu na rok 2016 (proj. nr 112);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

21. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 114);
. Projekt przedstawia Komisja Rewizyjna;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.


22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
24. Zamkni臋cie obrad XXI sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-06-08 11:26:20
Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-08 11:26:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1151licznik odwiedzin: 12434820