logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXV/138/2001

W sprawie powo艂ania szk贸艂 艣rednich zawodowych - technik贸w w Zespole Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.

UCHWA艁A NR XXV/138/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.


W sprawie powo艂ania szk贸艂 艣rednich zawodowych - technik贸w w Zespole Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, Nr 155, poz.1014; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz.1041) oraz art. 5 ust. 2 pkt.1 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329; zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie oraz Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach Rada Powiatu uchwala co nast臋puje:

搂 1

Powiat Pyrzycki w strukturze funkcjonuj膮cego Zespo艂u Szk贸艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5 powo艂uje szko艂y:
- szko艂臋 艣redni膮 zawodow膮 - Technikum Handlowe, kszta艂c膮ce w zawodzie: technik - handlowiec,
na podbudowie programowej szko艂y zawodowej;
- szko艂臋 艣redni膮 zawodow膮 - Technikum Rolnicze, kszta艂c膮ce w zawodzie: technik - rolnik,
na podbudowie programowej szko艂y zawodowej.

搂 2


Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 wrze艣nia 2001r.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:52:09
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:52:09
Liczba wy艣wietle艅 : 2954licznik odwiedzin: 11431944