logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 17/2016 z dnia 11 maja 2016 rPROTOK脫艁 Nr 17/2016
z dnia 11 maja 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2016 roku. Wysoko艣膰 dotacji jest ustalana na podstawie metryczki subwencji o艣wiatowej, zgodnie z procedura ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na rok 2016 dotacje ustalono
w nast臋puj膮cych wysoko艣ciach miesi臋cznych: na jednego wychowanka wymagaj膮cego stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
a tak偶e z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu g艂臋bokim oraz z upo艣ledzeniem umys艂owym z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi - 4104,43 z艂, na jedno dziecko obj臋te wczesnym wspomaganiem rozwoju - 362,92 z艂, na jednego wychowanka m艂odzie偶owego o艣rodka socjoterapii - 2808,78 z艂, na jednego ucznia specjalnego gimnazjum - 1170,84 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2016. W sk艂ad komisji weszli: Wioletta Balcerzyk - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach; Mi艂osz 艁uszczyk - cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego; Teresa Mamos - przewodnicz膮ca Zarz膮du Oddzia艂u Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 66 w Pyrzycach; Mariusz Marek Przybylski - prezes Zarz膮du Stowarzyszenia "Nasz Szpital" w Pyrzycach; Beata Kwiecie艅 - g艂贸wny specjalista w Wydziale O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek S艂aw臋ci艅skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie terminu zap艂aty koszt贸w zast臋pstwa procesowego. Koszty zast臋pstwa procesowego zosta艂y zas膮dzone na rzecz radcy prawnego. Powiat by艂 reprezentowany przez radc臋 prawnego i jest zobowi膮zany do wyp艂aty koszt贸w zast臋pstwa procesowego. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na "kredytowanie" przez Powiat zobowi膮za艅 S艂aw臋ci艅skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Z powodu przej艣cia na emerytur臋 jednego z cz艂onk贸w komisji dokonano zmiany jej sk艂adu. W sk艂ad komisji weszli: Wanda Obrze偶giewicz; Magdalena Fija艂kiewicz; Rafa艂 Dziwi艅ski i 艁ukasz Stefa艅czyk. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 kategorii drogi wewn臋trznej w Lucinie na kategori臋 drogi powiatowej oraz wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 kategorii drogi powiatowej nr 1585Z na kategori臋 drogi gminnej. Na podstawie porozumienia Zarz膮du Dr贸g Powiatowych z W贸jtem Gminy Przelewice proponuje si臋 przekazanie Gminie Przelewice odcinka drogi powiatowej, kt贸ry faktycznie nie spe艂nia wymog贸w dla drogi kategorii powiatowej, w zamian za odcinek drogi gminnej, stanowi膮cej przed艂u偶enie drogi powiatowej. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej oraz nadanie drodze kategorii drogi powiatowej nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za
i zobowi膮za艂 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych do przygotowania projekt贸w stosownych uchwa艂.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie organizowania powiatowych przewoz贸w pasa偶erskich.
Mi艂osz 艁uszczyk wyja艣ni艂, 偶e ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na艂o偶y艂a na jednostki samorz膮du terytorialnego nowe zadania jakimi jest planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie. Przepisy te wchodz膮 w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. Obowi膮zek utworzenia i uchwalenia planu zr贸wnowa偶onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dotyczy powiat贸w o liczbie mieszka艅c贸w wi臋kszej ni偶 80 tys. Powiat Pyrzycki, pomimo 偶e nie mia艂 ustawowego obowi膮zku, w porozumieniu z czterema gminami, zleci艂 przygotowanie planu transportowego. Gmina Pyrzyce i Gmina Lipiany nie przyst膮pi艂y do tego porozumienia o艣wiadczaj膮c, 偶e zadania te wykonaj膮 we w艂asnym zakresie. Firma Refunda wykona艂a plan transportowy, kt贸ry zawiera艂 trzy warianty po艂膮cze艅 komunikacyjnych: po艂膮czenie siedzib Gmin z siedzib膮 Powiatu, po艂膮czenie wi臋kszych miejscowo艣ci z siedzibami Gmin i z siedzib膮 Powiatu oraz po艂膮czenie wi臋kszo艣ci miejscowo艣ci powiatu. W stosunku do przygotowywanego planu transportowego zgodnie z ustaw膮 zosta艂y przeprowadzone konsultacje spo艂eczne, w trakcie kt贸rych nie by艂o zg艂osze艅 dotycz膮cych proponowanych rozwi膮za艅. Zgodnie z ustaw膮 zamieszczono r贸wnie偶 og艂oszenie o zamiarze przeprowadzenia wyboru firm do 艣wiadczenia us艂ug publicznych, w zakresie wykonywania powiatowych przewoz贸w pasa偶erskich, w Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej. W ostatnim czasie, zintensyfikowano dzia艂ania, gdy偶 pojawi艂a si臋 interpretacja przepis贸w m贸wi膮ca o tym, 偶e powiaty i gminy o liczbie mieszka艅c贸w mniejszej od ustawowo wymaganej, nie maj膮 obowi膮zku wdra偶ania planu publicznego transportu zbiorowego, a wystarczy jedynie podj臋cie uchwa艂y ustalaj膮cej sie膰 linii u偶yteczno艣ci publicznej. Na spotkaniu z przedstawicielami gmin, z kt贸rymi Powiat zawar艂 porozumienie ustalono, 偶e ka偶dy samorz膮d uchwali sie膰 linii u偶yteczno艣ci publicznej dla swojego terenu, kt贸ry b臋dzie w zakresie rozk艂ad贸w jazdy uzgadniany w porozumieniu mi臋dzy samorz膮dami. Przygotowany i sporz膮dzony plan transportowy zostanie wykorzystany przez Powiat i gminy partycypuj膮ce w jego zakupie na potrzeby ustalenia sieci linii w formie uchwa艂. Powiat Pyrzycki, jako jeden z nielicznych, realizuje terminowo wszystkie zapisy ustawowe. Gotowy ju偶 jest projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia sieci linii komunikacji u偶yteczno艣ci publicznej. Zawiera on wykaz po艂膮cze艅 siedzib Gmin z siedzib膮 Powiatu. Jest to wariant podstawowy, kt贸ry zapewnia potrzeby transportowe gmin z Powiatem,
a jednocze艣nie nie niesie ryzyka "dop艂acania" przez Powiat do realizacji zadania,
co mo偶e si臋 zdarzy膰 w samorz膮dach gminnych. Mi艂osz 艁uszczyk zreferowa艂 stan przeprowadzanych rozm贸w z przewo藕nikami zainteresowanymi realizacj膮 tego zadania na naszym terenie oraz om贸wi艂 zakres analiz potrzeb transportowych mieszka艅c贸w korzystaj膮cych z przewoz贸w i uprawnionych do zni偶ek w przejazdach. Przedstawi艂 r贸wnie偶 dalsze prace zwi膮zane z realizacj膮 zadania transportu publicznego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przeznacza si臋 do likwidacji samoch贸d osobowy HYUNDAY PONY o numerze rejestracyjnym ZPL 34097, kt贸ry sta艂 si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego na mocy postanowienia Sadu Rejonowego w Stargardzie I Wydzia艂 Cywilny z dnia 15 marca 2016 r. o przepadku mienia na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. Likwidacja nast膮pi poprzez przekazanie pojazdu do stacji demonta偶u pojazd贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-05-19 11:49:53
Data ostatniej modyfikacji : 2016-05-19 11:49:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1228licznik odwiedzin: 12462948