logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXIV/132/2001

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach


UCHWA艁A NR XXIV/132/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 lutego 2001


w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, Nr 155, poz.1014; z 2000r.: Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041) oraz art. 36a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.1320 oraz z 2001r. Nr 5, poz.49)


Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1

Przeprowadzi膰 konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach.

搂 2

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach zostanie przeprowadzony w terminie do dnia 30 czerwca 2001 r.

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.


搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIKUZASADNIENIE


Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy w Pyrzycach zosta艂 powo艂any Uchwa艂膮 Rady Powiatu Nr XXI/116/2000 z dnia 25 pa藕dziernika 2000r. i funkcjonuje od dnia 1 listopada 2000r. W zwi膮zku z tym ,偶e plac贸wka zosta艂a powo艂ana w czasie trwania roku szkolnego nie przeprowadzono konkursu a Zarz膮d Powiatu powierzy艂 stanowisko dyrektora plac贸wki p. Wojciechowi Pardale na czas od dnia 1.XI.2000r do dnia 31.VIII.2001r. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty organ prowadz膮cy powierza stanowisko dyrektora szko艂y lub plac贸wki kandydatowi wy艂onionemu w drodze konkursu.
Podjecie niniejszej uchwa艂y umo偶liwi rozpocz臋cie procedur przygotowawczych zwi膮zanych z przeprowadzeniem post臋powania konkursowego (przygotowania regulaminu i sk艂adu komisji).


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:50:06
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:50:06
Liczba wy艣wietle艅 : 2535licznik odwiedzin: 11431997