logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXIV/130/2001

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Szczecin o powierzeniu prowadzenia zadania publicznego – orzekanie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego.

Uchwa艂a Nr XXIV/130/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Szczecin o powierzeniu prowadzenia zadania publicznego – orzekanie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego.Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, zmiany: Nr 155, poz. 1014 z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz.136; Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz.1009; Nr 95, poz.1041) w zwi膮zku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, zmiany: Dz. U. Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Dz. U. Nr 99, poz. 628; Nr 106, poz. 668; Nr 137, poz. 887; Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Dz. U. Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249), Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1

Upowa偶nia Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego do podpisania porozumienia z Prezydentem Miasta Szczecina w sprawie powierzenia zadania pod nazw膮: „Orzekanie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci oraz wydawanie opinii w sprawie przyj臋cia do domu pomocy spo艂ecznej mieszka艅c贸w Powiatu Pyrzyckiego” przez Powiatowy Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci w Szczecinie.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:49:32
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:49:32
Liczba wy艣wietle艅 : 2776licznik odwiedzin: 11426759