logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 43/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 43/2015
z dnia 6 listopada 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 koncepcj臋 przygotowania programu naprawczego. Projekt programu naprawczego przygotowuje firma. Stan finans贸w Powiatu wymaga, aby podj膮膰 dzia艂ania oszcz臋dno艣ciowe. Starosta zaproponowa艂, aby w projekcie bud偶etu Powiatu na rok 2016 zawrze膰 takie zapisy, kt贸re pozwol膮 na pozyskiwanie 艣rodk贸w zewn臋trznych i realizowanie projekt贸w warunkuj膮cych rozw贸j powiatu. Przyst膮pienie do ka偶dego projektu wi膮偶e si臋 z zabezpieczeniem wk艂adu w艂asnego,
a to mo偶e kolidowa膰 z realizacj膮 programu naprawczego.
Bart艂omiej Kr贸likowski doda艂, 偶e program post臋powania naprawczego jest obligatoryjny w przypadku nie spe艂nienia wska藕nik贸w z artyku艂u 243 w wykonaniu bud偶etu za kolejne trzy lata. W jego przekonaniu tak si臋 w艂a艣nie sta艂o, wska藕nik nie by艂 spe艂niony w latach 2012, 2013 i 2014 i program post臋powania naprawczego jest obligatoryjny. Bez wzgl臋du na to czy zostanie przygotowany przez Powiat, czy narzucony przez RIO trzeba go b臋dzie realizowa膰. Poprosi艂 Skarbnika o wyja艣nienie tej kwestii.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e projekt bud偶etu na ro 2016 jest dopiero tworzony, zebrane zosta艂y informacje o dochodach i dopiero po okre艣leniu strony dochodowej b臋dzie mo偶na planowa膰 wydatki. Nie spe艂niony wska藕nik w roku 2015 wynika z wykonania bud偶etu za rok 2014. Mo偶na wyliczy膰
o ile trzeba zmniejszy膰 wydatki w roku 2016, aby spe艂ni膰 wska藕nik. Mo偶e to by膰 kwota miliona z艂otych i nie jest mo偶liwe wprowadzenie takich ogranicze艅. Program naprawczy pozwala na to, 偶e przez dwa lata nie trzeba spe艂ni膰 wska藕nika i nie trzeba wprowadza膰 tak drastycznych ogranicze艅 wydatk贸w. Przy realizacji programu naprawczego nie ma zakazu korzystania ze 艣rodk贸w unijnych, nie mo偶na jedynie zaci膮ga膰 kredyt贸w. Bez programu naprawczego nie uda si臋 wygospodarowa膰
w bud偶ecie 艣rodk贸w na wk艂ad w艂asny. Skarbnik zadeklarowa艂 przeanalizowanie bud偶etu i w konsultacji z firm膮 przygotowuj膮c膮 program naprawczy zostanie ustalona ostateczna wersja najbardziej odpowiednia dla Powiatu. Mo偶liwe jest utworzenie
w bud偶ecie rezerwy z przeznaczeniem na wk艂ad w艂asny i przyst臋powanie do projekt贸w. Najlepiej gdyby by艂y to projekty inwestycyjne. Dochody i wydatki na projekty inwestycyjne poprawiaj膮 wska藕nik.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂,
偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋, na podstawie zarz膮dzenia Wojewody Zachodniopomorskiego, zmniejszenia o kwot臋 2 000 z艂, dotacji na prace geodezyjno-urz膮dzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂,
偶e t膮 uchwa艂膮 dokonuje si臋 wprowadzenia do bud偶etu dotacj臋 dla Powiatowego Urz臋du Pracy. Urz膮d otrzyma艂 z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo艂ecznej 艣rodki
w wysoko艣ci 20 700 z艂, z Funduszu Pracy, na finansowanie nagr贸d specjalnych oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o roz艂o偶enie na raty sp艂aty nale偶no艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Nale偶no艣膰 za zaleg艂o艣ci w op艂acie za zimn膮 wod臋 i elektryczno艣膰 wynosi 401,69 z艂. Wnioskodawca sp艂aci艂 ju偶 cz臋艣膰 nale偶no艣ci i ze wzgl臋du na udokumentowan膮 trudn膮 sytuacj臋 finansow膮 prosi o roz艂o偶enie pozosta艂ej do sp艂aty kwoty na raty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na roz艂o偶enie sp艂aty nale偶no艣ci na trzy raty p艂atne miesi臋cznie do ko艅ca listopada i grudnia 2015 r. oraz stycznia 2016 r.,
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Ze wzgl臋du na oszcz臋dno艣ci w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia w wysoko艣ci 60 000 z艂 planuje si臋 przeznaczenie tej kwoty na wydatki rzeczowe mi臋dzy innymi na op艂aty za energi臋 i us艂ugi. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie wyjazdu sportowc贸w do Estonii. O艣miu zawodnik贸w LKS Spartakus zosta艂o powo艂anych do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w Estonii. Dotacja zosta艂aby przeznaczona na pokrycie koszt贸w wyjazdu. Dotacje dla stowarzysze艅, w wysoko艣ci okre艣lonej w bud偶ecie powiatu, s膮 przekazywane w ramach otwartych konkurs贸w ofert na pocz膮tku roku. Obecnie w bud偶ecie brak jest 艣rodk贸w na ten cel. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przekazanie dotacji. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w przeciw.

Ad. 3.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Drabczyka dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
o przedstawienie informacji o wnioskach dofinansowanie inwestycji drogowych. Andrzej Drabczyk poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e zosta艂 z艂o偶ony wniosek na odcinek drogi w 呕ukowie. Do 30 marca 2016 r. przesuni臋to termin przygotowania dokumentacji na drog臋 Koszewo-Warnice ze wzgl臋du na konieczno艣膰 ustalenia w艂asno艣ci grunt贸w. Do 15 grudnia 2015 r. b臋dzie przygotowana dokumentacja na chodnik przy drodze Ryszewo-M艂yny. Do 20 grudnia 2015 r. b臋dzie przygotowana dokumentacja na przebudow臋 jezdni i chodnika w Nowielinie i ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach. Przygotowywany jest projekt przebudowy mostu w Warszynie na granicy powiatu pyrzyckiego i powiatu stargardzkiego. Termin sk艂adania wniosk贸w jest do po艂owy lutego 2016 r. Dofinansowanie wynosi 50 % z rezerwy bud偶etowej Skarbu Pa艅stwa oraz 25 % z powiatu stargardzkiego. Do konkursu, w ramach PROW, z terminem sk艂adania wniosk贸w up艂ywaj膮cym 12 stycznia 2016 r. mo偶na z艂o偶y膰 trzy wnioski: Ryszewo-M艂yny, Nowielin i ul. Staromiejska.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o przej臋cie nieruchomo艣ci na poszerzenie drogi powiatowej. Wniosek dotyczy艂 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych, po艂o偶onej przy skrzy偶owaniu drogi wojew贸dzkiej
i powiatowej oraz przy osiedlu mieszkaniowym w Barnimiu. Mieszka艅cy chc膮 ten teren zagospodarowa膰 i wybudowa膰 parking. Gmina stara艂a si臋 o przej臋cie tej nieruchomo艣ci, ale Agencja nie wyra偶a zgody na nieodp艂atne przekazanie, a cena sprzeda偶y jest wyg贸rowana. Proponuje si臋, aby Powiat wyst膮pi艂 do Agencji
z wnioskiem o nieodp艂atne przekazanie tej nieruchomo艣ci na poszerzenie drogi powiatowej. Powiat nie poni贸s艂by koszt贸w zagospodarowania terenu i budowy parkingu. Wicestarosta popar艂 ten wniosek argumentuj膮c, 偶e by艂by to dobry przyk艂ad wsp贸艂pracy Powiatu z samorz膮dami gminnymi. Gmina Warnice wychodzi艂a naprzeciw na przyk艂ad z szerok膮 inwestycj膮 budowy chodnik贸w przy drogach powiatowych.
Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji Gospodarki Nieruchomo艣ciami doda艂a, 偶e Agencja wcze艣niej bardzo ch臋tnie przekazywa艂a gminom nieruchomo艣ci. W tym przypadku nieruchomo艣膰 przylega do drogi wojew贸dzkiej, powiatowej
i obejmuje drogi osiedlowe. Powiat nie ma wystarczaj膮cych argument贸w na przej臋cie tej nieruchomo艣ci i jest w膮tpliwe, 偶e Agencja zechce przekaza膰 j膮 nieodp艂atnie. Wi臋cej argument贸w ma Gmina lub sp贸艂dzielnia mieszkaniowa.
Wicestarosta jednak nalega艂, aby Powiat wyst膮pi艂 z wnioskiem do Agencji.
W trakcie dyskusji zwr贸cono uwag臋 na b艂膮d we wniosku Gminy Warnice, kt贸ry m贸g艂 spowodowa膰 negatywn膮 odpowied藕. Gmina wnioskowa艂a o udostepnienie nieruchomo艣ci, a ustawa m贸wi o nieodp艂atnym przekazaniu. Negatywna odpowied藕 mog艂a te偶 wynika膰 ze znacznej powierzchni tej nieruchomo艣ci. Pozostali cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 z pogl膮dem, 偶e nabywc膮 tej nieruchomo艣ci powinna by膰 Gmina albo sp贸艂dzielnia mieszkaniowa. Bo偶ena Gottfried zadeklarowa艂a, 偶e mo偶e pom贸c Gminie przygotowa膰 ponowny wniosek.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przygotowanie dokumentacji i nadzorowanie inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej, kt贸r膮 zrealizuje i sfinansuje Gmina Przelewice. W贸jt Gminy Przelewice wnioskuje o do艂膮czenie do wcze艣niejszego wniosku w tej sprawie inwestycji budowy chodnika w miejscowo艣ci Jesionowo. Andrzej Drabczyk poinformowa艂, 偶e szacunkowy koszt dokumentacji i nadzorowanie tych czterech inwestycji wynosi ok. 85 tys. z艂. Zarz膮d zaakceptowa艂 taki wydatek
i wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia z Gmin膮 Przelewice.
W trakcie dyskusji na temat wsp贸艂finansowania inwestycji przez gminy i Powiat Starosta zaproponowa艂 zaproszenie Burmistrz Pyrzyc na posiedzenie Zarz膮du
i porozmawianie o inwestycjach drogowych w mie艣cie i gminie Pyrzyce.
Andrzej Drabczyk poruszy艂 spraw臋 standardu utrzymania dr贸g
w nadchodz膮cym sezonie zimowym. Zaproponowa艂, aby jedynie dy偶urny Zarz膮du Dr贸g Powiatowych decydowa艂 o podj臋ciu dzia艂a艅 zwi膮zanych z utrzymaniem przejezdno艣ci dr贸g. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty
ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej wyja艣ni艂, 偶e komisja konkursowa przygotowa艂a regulamin konkursu i projekt og艂oszenia o konkursie. Przed publikacj膮 og艂oszenia te dokumenty opiniuje Zarz膮d. Zarz膮d zaakceptowa艂 regulamin i tre艣膰 og艂oszenia
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 propozycj臋 zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Proponuje si臋 likwidacj臋 Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci oraz w艂膮czenie stanowiska Pe艂nomocnika Starosty ds. Funduszy Pomocowych w struktur臋 Wydzia艂u Architektury
i Budownictwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na to, aby takie zmiany zosta艂y wprowadzone
w Regulaminie.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na nieodp艂atne wynaj臋cie pracowni komputerowej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1, w godzinach popo艂udniowych, na zaj臋cia sekcji informatyki s艂uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e na realizacj臋 projektu Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu otrzymano 41 596 z艂, a wydatki wynios艂y 50 831 z艂. Dodatkowo jeszcze wynik艂a konieczno艣膰 op艂aty za dostaw臋 internetu
i ubezpieczenie sprz臋tu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-21 10:17:00
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-26 14:40:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1224

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.12.2015 09:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12433437