logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 25 kwietnia 2016 rokugodz. 14.00, sala konferencyjna nr 12 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 25 kwietnia 2016 roku
godz. 14.00, sala konferencyjna nr 12 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XIX sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci:
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie za rok 2015 z wykonanych zada艅 przez;
- Geodet臋 Powiatowego,
- Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- Wydzia艂 Architektury i Budownictwa,
- Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
- Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2015 rok:
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Ocena dzia艂alno艣ci w obszarze ochrony 艣rodowiska, melioracji, gospodarki wodnej, le艣nictwa i rybactwa 艣r贸dl膮dowego;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Informacja z dzia艂alno艣ci w 2015 r.:
- Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.
12. Stanowisko Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwa艂y Nr X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.
13. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2021 (proj. nr 97);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2022 (proj. nr 98);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2018 (proj. nr 99);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2016 roku (proj. nr 100);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020 (proj. nr 101);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2016 (proj. nr 102);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia,
. Dyskusja
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie odmowy uwzgl臋dnienia wniosku o zmian臋 sk艂adu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. nr 103);
. Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

20. Rozpatrzenie skargi nr 2/16 z dnia 4 marca 2016 r.;
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
23. Zamkni臋cie obrad XX sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-04-21 10:26:42
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-21 10:26:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1223licznik odwiedzin: 12475076