logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 12/2016
z dnia 30 marca 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2015. Do sprawozdania do艂膮czone zosta艂o sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego oraz informacja o stanie mienia powiatu. W terminie do 31 marca 2016 r. sprawozdanie zostanie przekazane Radzie Powiatu, a informacja opisowa z wykonania bud偶etu powiatu za rok 2015, r贸wnie偶 Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Skarbnik om贸wi艂 realizacj臋 bud偶etu w roku 2015, wyja艣niaj膮c, 偶e nie wykonanie dochod贸w ze sprzeda偶y mienia spowodowa艂o wstrzymanie zaplanowanych inwestycji, g艂贸wnie na drogach powiatowych, ale r贸wnie偶 w innych jednostkach np. w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wprowadzone dzia艂ania oszcz臋dno艣ciowe doprowadzi艂y do zamkni臋cia roku z nadwy偶k膮. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Wniosek dotyczy艂 kwoty 280,80 z艂 przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne ucznia niepodlegaj膮cego obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o roz艂o偶enie na raty sp艂aty koszt贸w zast臋pstwa procesowego. S艂aw臋ci艅skie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zosta艂o zobowi膮zane do zap艂aty na rzecz Powiatu Pyrzyckiego kwoty 7 200 z艂 i wnosi
o roz艂o偶enie sp艂aty na 10 miesi臋cznych rat. W przypadkach uzasadnionych wa偶nym interesem d艂u偶nika lub interesem publicznym, Zarz膮d mo偶e, na wniosek d艂u偶nika, odroczy膰 termin p艂atno艣ci lub wierzytelno艣膰 roz艂o偶y膰 na raty. Wniosek nie zawiera艂 偶adnego uzasadnienia, wobec tego nie by艂o podstaw do jego pozytywnego rozpatrzenia. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na roz艂o偶enie na raty sp艂aty koszt贸w zast臋pstwa procesowego w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona dotacja na dzia艂alno艣膰 punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Uchwa艂a dokonano przesuni臋cia 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej 艣rodk贸w na sfinansowanie wymiany okien w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w wysoko艣ci 30 tys. z艂, na ewentualne zaj臋cia komornicze w sprawie wytoczonej przez sp贸艂k臋 Kamex w wysoko艣ci 10 tys. z艂, na ubezpieczenie zdrowotne ucznia Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego niepodlegaj膮cego obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego w wysoko艣ci 280,80 z艂 oraz przesuni臋cia 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami w zwi膮zku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Na posiedzenie Zarz膮du zosta艂a zaproszona Anna Kr贸l-B艂a偶ejewska z fundacji Toja. Anna Kr贸l-B艂a偶ejewska zwr贸ci艂a si臋 do Zarz膮du z wnioskiem o nieodp艂atne u偶yczenie nieruchomo艣ci powiatu na dzia艂alno艣膰 Centrum Integracji Spo艂ecznej. Dzia艂alno艣膰 CIS ma na celu aktywizacj臋 spo艂eczn膮 i zawodow膮 os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym. Wymagania lokalowe obejmuj膮 sale wyk艂adowe, terapeutyczne, pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne, kuchni臋, magazyn. Wolne pi臋tro w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a w Pyrzycach spe艂nia te wszystkie wymagania. Dodatkowo mo偶na wykorzysta膰 jeden z niewykorzystywanych budynk贸w gospodarczych do przechowywania maszyn, urz膮dze艅 i samochod贸w. Osoby obj臋te dzia艂aniami CIS s膮 dowo偶one do miejsca pracy. Wynagrodzenie jest na poziomie zasi艂ku dla bezrobotnych i pochodzi z Funduszu Pracy. Maksymalny okres korzystania z us艂ug CIS wynosi 18 miesi臋cy. Dzia艂alno艣膰 CIS jest ustalona pocz膮tkowo na 5 lat, ale po tym okresie mo偶e zosta膰 przed艂u偶ona o kolejne 5 lat. U偶yczenie nieruchomo艣ci obejmowa艂oby okres minimum 10 lat. Pocz膮tkowo wsparcie obejmowa艂oby 30-40 os贸b, kt贸re mog膮 si臋 zg艂asza膰 samodzielnie, mog膮 te偶 by膰 kierowanie przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej. Stopniowo liczba ta ulega艂aby zwi臋kszaniu. Zatrudnienie kadry CIS obejmuje kilkana艣cie os贸b. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne u偶yczenie niezagospodarowanego pi臋tra w budynku przy ulicy M艂odych Technik贸w 5a. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o napraw臋 nawierzchni drogi powiatowej
i chodnika w rejonie Hali Rekreacyjno-Sportowej w Lipianach. Mi艂osz 艁uszczyk wyja艣ni艂, 偶e Zarz膮d Dr贸g Powiatowych zobowi膮za艂 si臋 do wykonania remontu cz膮stkowego nawierzchni jezdni i uprz膮dkowania terenu. Jakiekolwiek inwestycje
w tym rejonie nie zosta艂y wcze艣niej zaplanowane i nie mog膮 zosta膰 zrealizowane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na tak膮 realizacj臋 wniosku, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 stanowisko Zarz膮du w sprawie jezior w Lipianach. Ewentualne przeprowadzone pomiary ha艂asu raz, 偶e mog膮 by膰 kwestionowane to dodatkowo mog膮 wykaza膰, 偶e nie ma powod贸w do wprowadzania jakichkolwiek ogranicze艅 czy zakaz贸w poruszania si臋 jednostek p艂ywaj膮cych. Ponadto, pomini臋cie pomiar贸w ha艂asu i podj臋cie uchwa艂y przez Rad臋 Powiatu bez wykazywania przyczyny wprowadzenia ogranicze艅 czy zakaz贸w (czyli bez jej uzasadnienia), nie b臋dzie czyni艂a zado艣膰 wymogom art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska. Uchwa艂a b臋d膮c aktem prawa miejscowego w stosunku do ustawy, ma charakter wykonawczy. Jej rol膮 jest zatem wykonywanie ustawy, w tym wi臋c tak偶e realizacja celu, dla kt贸rego s膮 one uchwalane i je偶eli nie wyka偶e si臋 celu podj臋cie uchwa艂y takie dzia艂anie b臋dzie traktowane jako przekroczenie granic upowa偶nienia ustawowego. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e najlepsz膮 drog膮 do ograniczenia lub wprowadzenia zakazu poruszania si臋 jednostek p艂ywaj膮cych jest zastosowanie mo偶liwo艣ci wynikaj膮cych z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpiecze艅stwie os贸b przebywaj膮cych na obszarach wodnych. Przyj臋cie rozwi膮za艅 okre艣lonych
w ustawie praktycznie umo偶liwia wprowadzenie ka偶dej oczekiwanej przez mieszka艅c贸w Lipian regulacji, upraszcza i przyspiesza ca艂o艣膰 procedury, eliminuje konieczno艣膰 przeprowadzania pomiar贸w ha艂asu, nie uzale偶nia zapis贸w regulaminu od tego czy wok贸艂 jezior wyst臋puj膮 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, co w praktyce mo偶e r贸wnie偶 odnosi膰 si臋 do jeziora Ko艣cielnego, eliminuje konieczno艣膰 prowadzenia konsultacji spo艂ecznych, pozwala na prosty tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie. Zarz膮d przyj膮艂 takie stanowisko w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta poinformowa艂 o uruchomieniu naboru wniosk贸w w programie wyr贸wnywania r贸偶nic mi臋dzy regionami. Dzi臋ki uzyskaniu za艣wiadczenia z Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych o niezaleganiu w op艂atach, Zarz膮d mo偶e wyst膮pi膰 w roli realizatora i po艣redniczy膰 w przekazywaniu wniosk贸w do Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Wnioski mog膮 dotyczy膰 likwidacji barier
w urz臋dach i innych plac贸wkach, likwidacji barier transportowych i innych dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyj臋cie roli realizatora projektu i przekazanie informacji o naborze wniosk贸w zainteresowanym instytucjom.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Starostwa cz艂onkowie Zarz膮du wykonuj膮 zadania i posiadaj膮 kompetencje w zakresie wyznaczonym przez Starost臋. W zwi膮zku z tym Starosta przekaza艂 Wiktorowi To艂oczko i Jaros艂awowi Ileczko stosowne upowa偶nienia. Wiktor To艂oczko zosta艂 upowa偶niony do wsp贸艂pracy
z Wydzia艂em O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, w zakresie zada艅 nale偶膮cych do kompetencji tego wydzia艂u, a Jaros艂aw Ileczko do wsp贸艂pracy
z Wydzia艂em Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa w zakresie dotycz膮cym sp贸艂ek wodnych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋 na mo偶liwo艣ci rozwoju Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego wynikaj膮ce z przyj臋cia Kontraktu Samorz膮dowego
i zapisanych w nim dzia艂a艅 na rzecz O艣rodka. Prowadz膮c ukierunkowane dzia艂ania mo偶na doprowadzi膰 do podniesienia standardu tej plac贸wki i zwi臋kszenia ilo艣ci uczni贸w. Poprosi艂 Zarz膮d o wypracowanie strategii modernizacji O艣rodka prowadz膮cej do zwi臋kszenia jego atrakcyjno艣ci dla potencjalnych przysz艂ych wychowank贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-04-18 14:04:28
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-18 14:04:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1206licznik odwiedzin: 12433449