logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2014-2018
Uchwa艂a Nr 28/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z przyst膮pieniem do projektu

Uchwa艂a Nr 28/2016
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z przyst膮pieniem do projektu "Zachodniopomorska Szko艂a Przysz艂o艣ci"

Na podstawie art. 48 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
Powiat Pyrzycki - Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach przyst臋puje do projektu pn. "Zachodniopomorska Szko艂a Przysz艂o艣ci".

搂 2.
1. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa Paw艂owi Palczy艅skiemu dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych zwi膮zanych z przyst膮pieniem do projektu, o kt贸rym mowa w 搂 1.
2. Pe艂nomocnictwo obejmuje w szczeg贸lno艣ci:
1) reprezentowanie Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w ramach projektu, o kt贸rym mowa w 搂 1;
2) podpisanie wniosku o przyznanie pomocy w ramach projektu "Zachodniopomorska Szko艂a Przysz艂o艣ci" (wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 88dac7a384);
3) zawarcie umowy partnerstwa w ramach projektu "Zachodniopomorska Szko艂a Przysz艂o艣ci" (wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 88dac7a384);
4) zawarcie umowy cywilno-prawnej ze Specjalist膮 ds. Szkole艅 w ramach projektu "Zachodniopomorska Szko艂a Przysz艂o艣ci";
5) reprezentowanie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego
w Pyrzycach jako Partnera w projekcie "Zachodniopomorska Szko艂a Przysz艂o艣ci".
3. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 od dnia 13 kwietnia 2016 roku na czas nieokre艣lony.
4. Pe艂nomocnictwo wygasa z chwil膮 jego odwo艂ania lub w dniu rozwi膮zania stosunku pracy z pe艂nomocnikiem.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-04-18 14:02:07
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-18 14:02:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1092licznik odwiedzin: 11842385