logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 10/2016 z dnia 9 marca 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 10/2016
z dnia 9 marca 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Zmiana polega艂a na przesuni臋ciu kwoty 42 800 z艂 z przeznaczeniem na dotacj臋 dla Gminy Pyrzyce. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy
o wsp贸lnej realizacji przebudowy parkingu przy ul. Zabytkowej w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie 艣rodk贸w i zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizacj臋 budynk贸w o艣wiatowych. Koszt przygotowania audytu energetycznego i dokumentacji projektowej dla trzech budynk贸w to koszt rz臋du 100 tys. z艂. Z艂o偶enie wniosku o dofinansowanie
z WFO艢iGW lub RPO WZ pozwoli艂oby na uzyskanie znacznej refundacji poniesionych koszt贸w. Starosta zaproponowa艂, aby rozpocz膮膰 inwestycj臋 systemem gospodarczym i nie ponosi膰 wydatk贸w na kosztowne opracowania wymagane do wniosku o dofinansowanie.
Wiktor To艂oczko zaproponowa艂 przeprowadzenie analizy kilku wariant贸w termomodernizcji, koszt贸w ocieplenia budynk贸w, wymiany okien, uwzgl臋dnienia
w termomodernizacji budynku Starostwa. Nale偶y te偶 oceni膰 korzy艣ci wynikaj膮ce
z dofinansowania. Warto porozmawia膰 o tym z dyrektorami szk贸艂 i dopiero po tej analizie wybra膰 najodpowiedniejszy spos贸b dzia艂ania.
Starosta zauwa偶y艂, 偶e przez najbli偶sze lata nie b臋dzie mo偶liwo艣ci na zapewnienie wk艂adu w艂asnego w du偶ym projekcie. Mo偶na natomiast przeznaczy膰 艣rodki na ocieplenie jednego budynku, zamiast wydawa膰 je na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie.
W trakcie dyskusji ustalono, 偶e temat zostanie szerzej om贸wiony na odr臋bnym spotkaniu z dyrektorami szk贸艂 w dniu 23 marca 2016 r. o godzinie 1000.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Sie膰 wodoci膮gowa b臋dzie zlokalizowana w pasie drogi wewn臋trznej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego, z przy艂膮czem do dzia艂ki nr 15/11 przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Zaktualizowane zosta艂y publikacje akt贸w prawnych, wykre艣lono stanowisko Pe艂nomocnika Starosty ds. Odnowy Wsi, wykre艣lono zapis - Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 tworzenia stanowisk Doradcy Starosty i Asystenta Starosty, kt贸rych zadania ka偶dorazowo okre艣lane b臋d膮 przez Starost臋 w szczeg贸艂owych zakresach czynno艣ci, Wicestaro艣cie przypisano nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej, Pe艂nomocnika ds. Funduszy Pomocowych oraz Wydzia艂u Architektury i Budownictwa, zaktualizowano zakres zada艅 Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂u Architektury
i Budownictwa, Pe艂nomocnika Starosty ds. Obrony Cywilnej, Geodety Powiatowego i Powiatowego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego, w miejsce Etatowy Cz艂onek Zarz膮d wprowadzono zapis: Cz艂onkowie Zarz膮du
1. Cz艂onkowie Zarz膮du wykonuj膮 zadania i posiadaj膮 kompetencje
w zakresie wyznaczonym przez Starost臋.
2. Etatowy Cz艂onek Zarz膮du bezpo艣rednio nadzoruje dzia艂alno艣膰 Wydzia艂u
Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz nast臋puj膮cych jednostek
organizacyjnych powiatu:
1) Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach,
2) Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach.
3. Etatowy Cz艂onek Zarz膮du mo偶e jednocze艣nie pe艂ni膰 funkcj臋 dyrektora
wydzia艂u. W takim przypadku nie wykonuje on kompetencji wskazanych
w ust. 2."
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach do sprawowania kontroli. Upowa偶nia si臋 Barbar臋 Sykuck膮 dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach do sprawowania kontroli nad rodzinami zast臋pczymi, prowadz膮cymi rodzinne domy dziecka oraz plac贸wkami opieku艅czo- wychowawczymi. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przeprowadzenie przetargu na sprzeda偶 drewna i wycink臋 26 drzew w pasie drogi powiatowej. Do wyci臋cia przeznczone s膮 topole wzd艂u偶 drogi powiatowej ul. Rycerza Przybora
w Pyrzycach. Szacunkowe koszty wycinki drzew wykonanej przez pracownik贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przewy偶szaj膮 warto艣膰 uzyskanego drewna. Ocenia si臋, 偶e b臋dzie to ponad 75 m3 drewna. Cen臋 za 1 m3 drewna ustalono na 5,5 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Drabczyk poinformowa艂 Zarz膮d o podpisaniu umowy z firm膮 Wiatromil na napraw臋 dr贸g u偶ytkowanych podczas budowy elektrowni wiatrowych. Droga do Czarnowa zostanie gruntownie przebudowana, a w艂a艣ciwie b臋dzie to zupe艂nie nowa droga. Naprawy b臋d膮 dokonane mi臋dzy innymi na docinku drogi od Parsowa do Linii, od Kozielic do Tetynia, od Kozielic do Trzeborza przez Siemczyn. B臋dzie to zrobione do ko艅ca wrze艣nia tego roku.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a przebudowy mostu na rzece w Warszynie. Wniosek o dofinansowanie zosta艂 przyj臋ty i znajduje si臋 na li艣cie g艂贸wnej.
Je偶eli chodzi o wnioski na drogi w Nowielinie i D臋bicy konieczne jest ich uzupe艂nienie. Na pytanie Andrzeja Drabczyka Starosta odpowiedzia艂, 偶e nale偶y wnioski uzupe艂ni膰, ale w tym roku nie b臋dzie 艣rodk贸w, aby te inwestycje rozpocz膮膰.
Andrzej Drabczyk poprosi艂 o wyra偶enie zgody na dokonanie remontu chodnika pomi臋dzy Brzezinem a Ryszewem, kt贸ry znajduje si臋 na skarpie i na skutek podmywania ulega zapadaniu. Remont b臋dzie polega艂 na u艂o偶eniu ruroci膮gu
i wyr贸wnaniu skarpy. 艢rodki na ten cel znajduj膮 si臋 w bud偶ecie jednostki.
Nast臋pnie Andrzej Drabczyk zaproponowa艂 przeprowadzenie konserwacji rowu w Ryszewku. Obecnie tworzy si臋 tam zastoisko wody. Mi艂osz 艁uszczyk odpowiedzia艂, 偶e na temat wyboru inwestycji drogowych odb臋dzie si臋 odr臋bne spotkanie.
Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d o propozycji w贸jta Kozielic, kt贸ry chcia艂by wybudowa膰 chodniki w miejscowo艣ciach gminy Kozielice, wzd艂u偶 dr贸g powiatowych we wsp贸艂pracy z Powiatem. Gmina wzi臋艂aby na siebie budow臋 oczekuj膮c od Powiatu przygotowania dokumentacji i prowadzenia nadzoru.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-03-23 14:23:51
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-12 12:23:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1357

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  23.03.2016 13:23poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12463502