logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 12 lutego do 15 marca 2016 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 12 lutego do 15 marca 2016 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 17 lutego 2016 r.
2) 24 lutego 2016 r.
3) 2 marca 2016 r.
4) 9 marca 2016 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020.
- W sprawie okre艣lenia rozk艂adu pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2016 r.
- W sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
- W sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie sprostowania b艂臋du w uchwale Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016.
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia
27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Przelewice. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli. Upowa偶niono Starost臋 Stanis艂awa St臋pnia i Wicestarost臋 Bart艂omieja Kr贸likowskiego do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych w imieniu Powiatu Pyrzyckiego.
W przypadku nieobecno艣ci Starosty lub Wicestarosty, drug膮 osob膮 upowa偶nion膮 do sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu Powiatu jest Mi艂osz 艁uszczyk.
- W sprawie uzgodnienia lokalizacji gazoci膮gu i wyra偶enia zgody na dysponowanie nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane. Uzgodniono lokalizacj臋 inwestycji obejmuj膮cej wykonanie gazoci膮gu 艣redniego ci艣nienia dn40PE na terenie dzia艂ki nr 15/8, obr臋b 12 miasta Pyrzyce - stanowi膮cej wsp贸艂w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego wraz z przy艂膮czem dn25PE do dzia艂ki nr 15/2 i wyra偶ono zgod臋 na wej艣cie na teren nieruchomo艣ci i dysponowanie nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane.
- W sprawie oddania w nieodp艂atne u偶yczenie nieruchomo艣ci. Postanawia si臋 odda膰 do bezp艂atnego u偶ywania nieruchomo艣膰 gruntow膮, zabudowan膮, po艂o偶on膮 w Pyrzycach przy ul. Pozna艅skiej 1, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Os贸b
z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach. Nieruchomo艣膰 zostanie przeznaczona na dzia艂alno艣膰 O艣rodka Wczesnego Wspomagania dla dzieci
w wieku 0-7 lat, zagro偶onych niepe艂nosprawno艣ci膮.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Zmiana polega艂a na przesuni臋ciu kwoty 42 800 z艂 z przeznaczeniem na dotacj臋 dla Gminy Pyrzyce. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy o wsp贸lnej realizacji przebudowy parkingu przy ul. Zabytkowej w Pyrzycach.
- W sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. Zaktualizowane zosta艂y publikacje akt贸w prawnych, wykre艣lono stanowisko Pe艂nomocnika Starosty ds. Odnowy Wsi, wykre艣lono zapis - Przewiduje si臋 mo偶liwo艣膰 tworzenia stanowisk Doradcy Starosty i Asystenta Starosty, kt贸rych zadania ka偶dorazowo okre艣lane b臋d膮 przez Starost臋
w szczeg贸艂owych zakresach czynno艣ci, Wicestaro艣cie przypisano nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej, Pe艂nomocnika ds. Funduszy Pomocowych oraz Wydzia艂u Architektury
i Budownictwa, zaktualizowano zakres zada艅 Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂u Architektury i Budownictwa, Pe艂nomocnika Starosty ds. Obrony Cywilnej
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-03-23 14:24:53
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-23 14:24:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1026licznik odwiedzin: 11430073