logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 9/2016 z dnia 2 marca 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 9/2016
z dnia 2 marca 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego.
Pierwszy projekt dotyczy艂 sprostowania b艂臋du w uchwale Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016. Sprostowania wymaga艂 zapis kwoty w paragrafie 2 ust. 2, kt贸ry uleg艂 przek艂amaniu w trakcie przesy艂ania informacji do programu Legislator. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pny projekt dotyczy艂 zmiany uchwa艂y Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016. Zgodnie z sugesti膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej,
w uchwale dodaje si臋 nowy za艂膮cznik "Dochody i wydatki bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 wykonywanych na podstawie porozumie艅 (um贸w) mi臋dzy jednostkami samorz膮du terytorialnego w 2016 r.". Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie oddania w nieodp艂atne u偶yczenie nieruchomo艣ci. Oddaje si臋 do bezp艂atnego u偶ywania nieruchomo艣膰 gruntow膮, zabudowan膮, po艂o偶on膮 w Pyrzycach przy ulicy Pozna艅skiej 1, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o w Pyrzycach. Starosta odczyta艂 wniosek stowarzyszenia z艂o偶ony do Zarz膮du. Nieruchomo艣膰 zostanie przeznaczona na dzia艂alno艣膰 O艣rodka Wczesnego Wspomagania dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat, zagro偶onych niepe艂nosprawno艣ci膮 oraz ich rodzin. Dzieci b臋d膮 korzysta艂y z pomocy lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej oraz z rehabilitacji ruchowej. Lokalizacja o艣rodka
w Pyrzycach u艂atwi dojazd dzieciom z innych miejscowo艣ci powiatu. Dojazd do obecnie funkcjonuj膮cych o艣rodk贸w w Nowielinie jest k艂opotliwy. U偶yczenie nieruchomo艣ci nast膮pi na podstawie umowy. W umowie zostan膮 zawarte zapisy okre艣laj膮ce termin u偶yczenia, warunki wypowiedzenia i rozwi膮zania umowy, mo偶liwo艣ci adaptacji budynku do potrzeb stowarzyszenia itp. Wiktor To艂oczko zaproponowa艂, aby przed podj臋ciem uchwa艂y Zarz膮d spotka艂 si臋 z przedstawicielkami stowarzyszenia. By艂aby to okazja do poszerzenia informacji o zamierzeniach
i przysz艂ej dzia艂alno艣ci o艣rodka. Starosta wyja艣ni艂, 偶e spotka艂 si臋 z prezes stowarzyszenia oraz dyrektor Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej i uzyska艂 pe艂n膮 informacj臋 o planowanym przedsi臋wzi臋ciu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Na skutek zarzutu braku bezstronno艣ci cz艂onk贸w komisji konkursowej, Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o zmianie sk艂adu osobowego komisji. Na najbli偶szej sesji Rady zostanie przedstawiony nowy sk艂ad, kt贸ry po zaakceptowaniu przez Rad臋 b臋dzie kontynuowa艂 rozpocz臋t膮 procedur臋 konkursow膮. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na sesj臋 Rady oraz posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Wsp贸艂praca Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU z firmami, Powiatowym Urz臋dem Pracy i szko艂ami wy偶szymi zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy oraz Formy wsp贸艂pracy szko艂y z rodzicami na terenie plac贸wek szkolno-wychowawczych podleg艂ych Powiatowi Pyrzyckiemu. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e poprzedni Starosta podpisa艂 umow臋 z Gmin膮 Pyrzyce i Sp贸艂dzielni膮 Mieszkaniow膮 na przebudow臋 parkingu przy ulicy Zabytkowej w Pyrzycach. Realizacja tej umowy poci膮gnie za sob膮 wydatek rz臋du 40 tys. z艂. Ta inwestycja nie jest uj臋ta w planie Zarz膮du Dr贸g Powiatowych i trzeba b臋dzie dokona膰 zmiany w tym planie.
Wiktor To艂oczko zaproponowa艂, aby umo偶liwi膰 dyrektorom plac贸wek o艣wiatowych dost臋p do darmowych porad prawnych 艣wiadczonych przez prawnik贸w Starostwa. Pozwoli to zrezygnowanie z kosztownych us艂ug prawnych, 艣wiadczonych przez komercyjne kancelarie, z kt贸rych dyrektorzy cz臋sto korzystaj膮.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-03-14 10:52:01
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-14 10:52:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1174licznik odwiedzin: 12463523