logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XIX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 16 marca 2016 roku godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XIX SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 16 marca 2016 roku
godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XVII i XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, sprawozdania przedstawiaj膮:
- Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku,
- Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
- Komendant Powiatowy Policji,
- Prokurator Rejonowy,
- Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2015 rok;
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Wsp贸艂praca Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU z firmami, z Powiatowym Urz臋dem Pracy i szko艂ami wy偶szymi, zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Informacja dotycz膮ca pozyskiwania przez wydzia艂y i jednostki organizacyjne powiatu 艣rodk贸w zewn臋trznych w szczeg贸lno艣ci z bud偶etu unijnego 2014 - 2020;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy powiatu pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2015;
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014 - 2020 (proj. nr 85);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2016 r. (proj. nr 86);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie wyznaczenia reprezentant贸w Powiatu Pyrzyckiego do Zgromadzenia Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego (proj. nr 87);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. nr 88);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty (proj. nr 92);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y o zmianie uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej (proj. nr 93);
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady (proj. nr 94);
. Opinia sta艂ych komisji rady,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016 (proj. nr 95);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y

20. Projekt uchwa艂y w sprawie sprostowania b艂臋du w Uchwale Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016 (proj. nr 96);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

21. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 26/15 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r. (proj. nr 89);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

22. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 30/15 z dnia 30 listopada 2015 r. (proj. nr 90);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

23. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 31/15 z dnia 30 listopada 2015 r. i 33/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. (proj. nr 91);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
26. Zamkni臋cie obrad XIX sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-03-04 13:27:36
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-04 13:27:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1248licznik odwiedzin: 12473688