logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXV/210/02

W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnychUchwa艂a Nr XXXV/210/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 czerwca 2002

W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.

Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776 i Nr 160, poz.1082, z1998r. Nr 99, poz.628, Nr 106, poz.668, Nr 137, poz.887, Nr 156, poz.1019 i Nr 162, poz.1118 i 1126, z 1999r. Nr 49, poz.486, Nr 90, poz.1001, Nr 95, poz.1101 i Nr 111, poz.1280, z 2000r. Nr 48, poz.550 i Nr 119, poz.1249 oraz z 2001r.Nr 39, poz.459, Nr 100, poz.1080, Nr 125, poz.1368, Nr 129, poz.1444 i Nr 154, poz.1792) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Dokonuje si臋 podzia艂u 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przekazanych w 2002r. dla Powiatu Pyrzyckiego na realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w planie finansowym Funduszu.
1. Rehabilitacja zawodowa 105.077 z艂. z przeznaczeniem na finansowanie :

1) zobowi膮za艅 dot. zwrotu koszt贸w wynagrodze艅 i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne art.26 - 80.576 z艂
2) tworzenia nowych lub przystosowanie istniej膮cych stanowisk pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych art..26 - 20.000 z艂
3) zwrotu koszt贸w wynagrodze艅 i sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne od tych wynagrodze艅 art.26 - 4.501 z艂

2. Rehabilitacja spo艂eczna 76.537 z艂 z przeznaczeniem na :
1) dofinansowanie turnus贸w rehabilitacyjnych art. 47 ust.1 pkt 5 lit.a - 27.537 z艂
w tym dla: a) doros艂ych 20.000 z艂
b) dzieci 7.537 z艂
2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze art. 47 ust.1 pkt.5 lit.b - 20.000 z艂
w tym dla: a) doros艂ych 15.000z艂
b) dzieci 5.000z艂
dofinansowanie warsztat贸w terapii zaj臋ciowej art. 47 ust.1 pkt.6 - 29.000 z艂

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 1 stycznia 2002r.


WICEPRZEWODNICZ膭CY RADY

TADEUSZ KU殴NIAR
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:39:47
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:39:47
Liczba wy艣wietle艅 : 2692licznik odwiedzin: 11431948