logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXVIII/224/02

w sprawie ufundowania sztandaru


Uchwa艂a Nr XXXVIII/224/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 wrze艣nia 2002 r.

w sprawie ufundowania sztandaru


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) w zwi膮zku z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 2000 r. Nr 1001, poz. 1092) i 搂 9 ust. 1 rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 21 pa藕dziernika 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz. U. Nr 97, poz. 1136) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Powiat Pyrzycki ufunduje sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

搂 2.

Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego do powo艂ania Spo艂ecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru.

搂 3.

Zadaniem powo艂anego Komitetu b臋dzie zebranie 艣rodk贸w finansowych na wykonanie sztandaru i przeprowadzenie uroczysto艣ci wr臋czenia.

搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego, zobowi膮zuj膮c w szczeg贸lno艣ci do uzyskania zgody Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji na ufundowanie sztandaru.

搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:39:27
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:39:27
Liczba wy艣wietle艅 : 2697



licznik odwiedzin: 11426730