logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 4/2016
z dnia 29 stycznia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu powiatu dotacje
w 艂膮cznej wysoko艣ci 31 822 z艂 z przeznaczeniem na finansowanie zada艅 zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz przeciwdzia艂ania przemocy
w rodzinie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2016 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a okre艣la terminy i konto bankowe, na kt贸re nale偶y przekazywa膰 dochody. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Informacja o stanie mienia stanowi za艂膮cznik do sprawozdania z wykonania bud偶etu za poprzedni rok. Uchwa艂a okre艣la terminy przed艂o偶enia i zakres wymaganych informacji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli w roku 2015. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.
Starosta przedstawi艂 wniosek o udzielenie pe艂nomocnictwa do z艂o偶enia wniosku konkursowego w ramach programu Erasmus+. Pawe艂 Palczy艅ski dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU wyja艣ni艂, 偶e wniosek dotyczy konkursu na udzia艂 w projekcie pozwalaj膮cym na udzia艂 uczni贸w w praktykach zawodowych poza granicami kraju. Szko艂a uczestniczy艂a ju偶 w dw贸ch takich projektach. Projekt rozpoczyna si臋
w listopadzie 2016 r. i w przypadku zakwalifikowania si臋 szko艂y, niezb臋dne b臋d膮 艣rodki na wk艂ad w艂asny w wysoko艣ci 20 % warto艣ci projektu. Warto艣膰 projektu wynosi 140 000 euro. Wk艂ad w艂asny zostanie zrefundowany po rozliczeniu projektu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie pe艂nomocnictwa i przyst膮pienie do konkursu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o utworzenie nowych kierunk贸w kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o uruchomienie kierunk贸w technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki od roku 2016/2017 oraz technik logistyk od roku 2017/2018 w technikum zawodowym, a w szkole zawodowej kierunk贸w elektromechanik pojazd贸w samochodowych i kierowca mechanik od roku 2016/2017. Pawe艂 Palczy艅ski doda艂, 偶e technik logistyk planowany jest do wprowadzenia
w p贸藕niejszym terminie i we wsp贸艂pracy z Wydzia艂em Zarz膮dzania i Ekonomiki Us艂ug Uniwersytetu Szczeci艅skiego. Na rynku jest du偶e zapotrzebowanie na elektromechanik贸w i kierowc贸w, dlatego planowane jest uruchomienie tych kierunk贸w na poziomie szko艂y zawodowej. Kierowca mechanik to kierunek, kt贸ry wymaga wi臋kszych koszt贸w kszta艂cenia, g艂贸wnie koszt贸w nauki jazdy, ale cieszy si臋 du偶ym zainteresowaniem. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na utworzenie tych nowych kierunk贸w kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie dodatku trudno艣ciowego nauczycieli Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Organ prowadz膮cy plac贸wk臋 o艣wiatow膮 mo偶e przyzna膰 dodatek trudno艣ciowy w wysoko艣ci od 1% do 30 %,
a w przypadku uczni贸w z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu umiarkowanym
do 40 %. Obecnie nauczyciele otrzymuj膮 dodatek w wysoko艣ci 10 %, a wychowawcy 15 %. Zwi臋kszone zadania i osi膮gane bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opieku艅czej przemawiaj膮 za tym, aby nauczyciele i wychowawcy otrzymali wy偶sze wynagrodzenie. Proponuje si臋 podwy偶k臋 dodatku o 5 %. Koszty podwy偶ki wynios膮 ok 52 tys. z艂 rocznie. Obecnie w bud偶ecie jest zabezpieczenie na 40 tys. z艂. Brakuj膮c膮 kwot臋 trzeba by przesun膮膰 z rezerwy. Anna Zasadzi艅ska dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego doda艂a, 偶e nauczyciele nie korzystaj膮 z pomocy asystent贸w, kt贸rych mo偶na zatrudni膰 i wykonuj膮 wszystkie zadania samodzielnie. Cz臋sto pracuj膮 z uczniami w czasie pozalekcyjnym i nie pobieraj膮 za to wynagrodzenia. W plac贸wce jest 79 wychowank贸w. W internacie na 54 miejsca mieszka 51 uczni贸w. Mimo tego, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 kszta艂cenia dzieci z upo艣ledzeniem w stopniu lekkim w szko艂ach masowych, to O艣rodek ma odpowiednio du偶膮 liczb臋 uczni贸w. Prowadzone s膮 dzia艂ania informacyjne dla rodzic贸w, u艣wiadamiaj膮ce korzy艣ci dla dziecka wynikaj膮ce z nauki w tej plac贸wce. Wiele zaj臋膰 ma charakter integracyjny, dzieci bior膮 udzia艂 w zawodach, konkursach. Uczniowie ko艅cz膮cy t臋 szko艂臋 otrzymuj膮 takie same 艣wiadectwa jak uczniowie szk贸艂 masowych. W trakcie dyskusji Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e nale偶y poczeka膰 na informacj臋 o ostatecznych kwotach subwencji o艣wiatowej i na tej podstawie rozstrzygn膮膰 wniosek. Decyzja o tym, 偶e wniosek zostanie rozstrzygni臋ty do ko艅ca kwietnia br. zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta zwr贸ci艂 uwag臋 na dzia艂ania Zwi膮zku Powiatu Polskich na rzecz samorz膮d贸w. Do tej pory Zwi膮zek, nie mog膮c skutecznie wp艂yn膮膰 na dzia艂ania rz膮du, nie doprowadzi艂 do zmian, kt贸rych wszyscy samorz膮dowcy si臋 domagaj膮. Starosta podda艂 w w膮tpliwo艣膰 przynale偶no艣膰 Powiatu Pyrzyckiego do tego Zwi膮zku. Korzy艣ci s膮 偶adne, a sk艂adka cz艂onkowska jest rz臋du 6 tys. z艂 rocznie. Nale偶a艂oby wyst膮pi膰 ze Zwi膮zku Powiatu Polskich. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym stanowiskiem.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-02-10 10:15:36
Data ostatniej modyfikacji : 2016-02-10 10:15:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1206licznik odwiedzin: 12463385