logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2016
z dnia 13 stycznia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂,
偶e prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego wynika z umowy zawartej z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa i w bud偶ecie powiatu znajduj膮 si臋 艣rodki na prefinansowanie. Dotacje maj膮 by膰 przekazywane w transzach kwartalnych
i nale偶a艂oby dopilnowa膰, aby by艂y przekazywane systematycznie. W poprzednim roku, z powodu op贸藕nie艅 w przekazywaniu dotacji, Powiat zmuszony by艂 prefinansowa膰 dzia艂alno艣膰 LPI przez 8 miesi臋cy. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym stanowiskiem w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uzgodnienie lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej obejmuj膮cej rozbudow臋 sieci 0,4 kV na terenie dzia艂ki nr 15/8 obr臋b 12 miasta Pyrzyce oraz wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Dzia艂ka zostanie udost臋pniona na wniosek ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzib膮 w Poznaniu, Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. Ze struktury organizacyjnej wykre艣la si臋 Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci. Zadania tego centrum przej膮艂 Lokalny Punkt Informacyjny. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 opini臋 prawn膮 do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Programu Odnowy Wsi Ziemi Pyrzyckiej. Zgodnie z wcze艣niejszymi ustaleniami, w oparciu o dobre praktyki, zosta艂 opracowany program skierowany na obszary wiejskie. Podobne programy realizuj膮 inne samorz膮dy w kraju. Projekt uchwa艂y w tej sprawie zosta艂 skierowany do zaopiniowania przez radc臋 prawnego. Radczyni Starostwa zakwestionowa艂a podstaw臋 prawn膮 uchwa艂y, twierdz膮c, 偶e w oparciu o powo艂ane przepisy rada powiatu nie mo偶e podj膮膰 uchwa艂y.
Starosta nie zgodzi艂 si臋 z t膮 opini膮 i wyrazi艂 swoje zaskoczenie takim stanowiskiem. Na 18 wojew贸dztw osiem realizuje regionalne programy odnowy wsi. Czy znaczy to, 偶e te wojew贸dztwa 艂ami膮 prawo? Nie. Je偶eli w Polsce po艂owa gmin realizuje programy odnowy wsi, to znaczy, 偶e te gminy 艂ami膮 prawo? Nie. Je偶eli
w Polsce cz臋艣膰 powiat贸w, kt贸re czuj膮 odpowiedzialno艣膰 i wsp贸艂pracuj膮
z wojew贸dztwem, z gminami, z so艂ectwami i organizuj膮 okre艣lone przedsi臋wzi臋cia, to znaczy, ze robi膮 藕le. Nie. Robi膮 to w majestacie prawa. Dlatego Starosta nie zgodzi艂 si臋 z tak膮 ocen膮 prawn膮 przygotowanego dokumentu. Zaproponowa艂, aby przes艂a膰 radnym przygotowany dokument - Program Odnowy Wsi Ziemi Pyrzyckiej - bez projektu uchwa艂y, aby radni mogli si臋 z nim zapozna膰. Na posiedzeniach komisji i na sesji rady Starosta uzasadni celowo艣膰 uchwalenia tego programu.
Mariusz Majak Sekretarz Powiatu Pyrzyckiego zwr贸ci艂 uwag臋 na to, 偶e przeszkod膮 w przyj臋ciu tego programu jest niew艂a艣ciwa podstawa prawna uchwa艂y. Mo偶e da艂oby si臋 wdro偶y膰 program w oparciu o wsp贸艂prac臋 z gminami lub organizacjami pozarz膮dowymi. Uchwalenie programu na mocy obecnego projektu mo偶e spowodowa膰, 偶e Wojewoda uniewa偶ni podj臋t膮 uchwa艂臋.
Miros艂aw Bitenc zaproponowa艂, aby Zarz膮d wycofa艂 ten projekt z porz膮dku najbli偶szej sesji. Nie ma ju偶 czasu na dyskusje. Temat mo偶na spokojnie przygotowa膰 na kolej膮 sesj臋. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za
i poinformowa艂 dyrektor Biura Rady o wycofaniu projektu z porz膮dku sesji.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zawarcia z Gmin膮 Przelewice porozumienia dotycz膮cego powierzenia przez Powiat Pyrzycki wykonania zadania publicznego. W贸jt Gminy Przelewice z艂o偶y艂 wniosek o wsp贸ln膮 realizacj臋 budowy chodnik贸w przy drogach powiatowych na terenie gminy Przelewice. Finansowanie inwestycji przyjmie Gmina, a Powiat wykona dokumentacj臋 i zapewni nadz贸r budowlany. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.

Skarbnik poinformowa艂, 偶e Regionalna Izba Obrachunkowa przys艂a艂a opinie projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2016-2014. Obie opinie s膮 pozytywne. Niemniej jest jedna uwaga dotycz膮ca wieloletniej prognozy finansowej. Uwaga dotyczy przyj臋cia po stronie przychod贸w dotacji przekazanej w roku 2015 na realizacj臋 projektu w roku 2016 i jest nieuzasadniona, gdy偶 sprawa by艂a konsultowana z wiceprezesem RIO. Zostanie wys艂ane wyja艣nienie w tej sprawie.
Kolejna informacja dotyczy艂a dotacji dla niepublicznych plac贸wek o艣wiatowych. Powsta艂a nowa plac贸wka - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i mo偶e si臋 zwr贸ci膰 o przekazanie dotacji. Powiat, na podstawie przepis贸w, do momentu otrzymania ostatecznej decyzji o wysoko艣ci subwencji o艣wiatowej, przekazuje dotacj臋 wysoko艣ci ustalonej w roku poprzednim. Ta plac贸wka nie funkcjonowa艂a w ubieg艂ym roku wi臋c nie ma podstaw do naliczenia dotacji.
Starosta poinformowa艂 o z艂o偶eniu wniosk贸w na dofinansowanie przebudowy dr贸g powiatowych w miejscowo艣ciach Nowielin i D臋bice do konkursu w ramach Programu Rozwoj贸w Obszar贸w Wiejskich. Odby艂o si臋 te偶 spotkanie ze Starost膮 Stargardzkim i dyrektorami zarz膮d贸w dr贸g z Pyrzyc i Stargardu w sprawie przebudowy mostu na rzece P艂o艅, kt贸ry znajduje si臋 na granicy powiat贸w. Koszt przebudowy to ok. 900 tys. z艂. Uzgodniono, 偶e inwestycja b臋dzie realizowana wsp贸lnie. Finansowanie roz艂o偶y si臋 po 25 % na powiaty i 50 % dofinansowania.
Starosta poinformowa艂 o sytuacji powsta艂ej wok贸艂 konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego. Okaza艂a si臋, 偶e komisja zawiesi艂a swoje post臋powanie po z艂o偶eniu protestu jednego z kandydat贸w na to stanowisko.
W oparciu o opini臋 prawn膮 radcy prawnego Starostwa Rada, na sesji w dniu 21 grudnia 2015 r., zmieni艂a sk艂ad komisji, mimo, 偶e radni mieli r贸wnie偶 odmienn膮 opini臋 prawn膮 innej kancelarii. Doprowadzi艂o to do obecnej sytuacji, z kt贸rej chyba nie b臋dzie wyj艣cia.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o udziale w ceremonii pogrzebowej Zbigniewa Zychowicza.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-02-10 10:14:03
Data ostatniej modyfikacji : 2016-02-10 10:14:03
Liczba wy艣wietle艅 : 1147licznik odwiedzin: 12463506