logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 50/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 50/2015
z dnia 31 grudnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Przed rozpocz臋ciem realizacji porz膮dku posiedzenia Starosta dokona艂 kr贸tkiego podsumowania dzia艂alno艣ci Zarz膮du w ko艅cz膮cym si臋 roku 2015. Posiedzenia Zarz膮du odbywa艂y si臋 prawie zawsze w pe艂nym sk艂adzie przy udziale Skarbnika, Sekretarza oraz Przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej. W odczuciu Starosty rok 2015 to by艂 rok dobry. W tym roku wsp贸艂praca z w贸jtami i burmistrzami uk艂ada艂a si臋 tak dobrze jak nigdy wcze艣niej od czasu powstania Powiatu. Zarz膮d podj膮艂 wiele wa偶nych decyzji merytorycznych i personalnych. Informacje przygotowane na obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego trafia艂y do instytucji wy偶szej rangi i ministerstw. Tam te偶 by艂y przyjmowane z uznaniem. Minister Zdrowia przes艂a艂 podzi臋kowania za otrzymany materia艂 i zapewni艂, 偶e b臋dzie on stanowi艂 element wyznaczaj膮cy kierunek pracy ministerstwa. Bardzo dobre opracowanie o mo偶liwo艣ci rozwojowych rodzinnych gospodarstw rolnych i wnioski z niego wyp艂ywaj膮ce, zosta艂y przes艂ane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podkre艣lenie zas艂uguje znacz膮ca poprawa jako艣ci obs艂ugi interesant贸w w Starostwie. M贸wi膮 o tym sami interesanci. Zarz膮d dobrze wype艂ni艂 sw贸j obowi膮zek i Starosta podzi臋kowa艂 Zarz膮dowi za bardzo dobr膮 wsp贸艂prac臋, konstruktywn膮 dyskusj臋 i podejmowanie s艂usznych decyzji.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮ce bud偶etu powiatu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej do rozdzia艂贸w i paragraf贸w, gdzie wymagane jest zwi臋kszenie planu wydatk贸w oraz na skutek otrzymania dotacji na zadania zlecone, kt贸re wcze艣niej by艂y prefinansowane z bud偶etu powiatu. Kolejna uchwa艂a dotyczy艂a zmiany bud偶etu na rok 2015 na skutek zmniejszenia o kwot臋 311 z艂 dotacji na kwalifikacj臋 wojskow膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik, na pro艣b臋 Starosty, om贸wi艂 projekt bud偶etu powiatu na rok 2016. Om贸wi艂 r贸wnie偶 program oszcz臋dno艣ciowy, kt贸ry zostanie wdro偶ony
w roku 2016. Program oszcz臋dno艣ciowy zawiera r贸偶ne propozycje dzia艂a艅, kt贸re ogranicz膮 wydatki. Ich wyb贸r nale偶y do Zarz膮du.
Artur Pniewski Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej zaproponowa艂, aby przyj膮膰 program oszcz臋dno艣ciowy uchwa艂膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e program oszcz臋dno艣ciowy zostanie przedstawiony radnym, a Zarz膮d wybierze dzia艂ania oraz harmonogram ich wdra偶ania i dopiero wtedy przygotuje projekt uchwa艂y.

Ad. 3.

Artur Pniewski poinformowa艂 Zarz膮d o prowadzeniu post臋powania w sprawie zdarzenia, w kt贸rym uczestniczy艂 Starosta poprzedniej kadencji. Doprowadzi艂 on do kolizji samochodu s艂u偶bowego z innym samochodem. Nieprawid艂owo艣ci
w dokumentach powoduj膮, 偶e zachodzi podejrzenie o pope艂nieniu przest臋pstwa polegaj膮cego na u偶ywaniu samochodu s艂u偶bowego do cel贸w prywatnych. Doniesienie w tej sprawie zostanie z艂o偶one do prokuratury.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-01-14 12:26:55
Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 12:26:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1205licznik odwiedzin: 12476657