logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXVIII/221/02

w sprawie udzielenia por臋cze艅 d艂ugoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr XXXVIII/221/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 wrze艣nia 2002 r.

w sprawie udzielenia por臋cze艅 d艂ugoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach


Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z p贸藕n. zm.) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

W celu przeprowadzenia restrukturyzacji zad艂u偶enia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach, dla kt贸rego Powiat Pyrzycki jest organem za艂o偶ycielskim, udziela si臋 Samodzielnemu Publicznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach por臋cze艅 wekslowych, b臋d膮cych zabezpieczeniem sp艂aty jego zobowi膮za艅.

搂 2.

Por臋czenia zostaj膮 udzielone na nast臋puj膮ce okresy i do nast臋puj膮cych kwot:
od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. – do kwoty 609 000 z艂,
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. – do kwoty 609 000 z艂,
od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. – do kwoty 609 000 z艂,
od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. – do kwoty 609 000 z艂,
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. – do kwoty 609 000 z艂,
od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. – do kwoty 1 527 000 z艂,
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. – do kwoty 1 527 000 z艂,
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. – do kwoty 1 527 000 z艂,
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. – do kwoty 1 527 000 z艂,
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – do kwoty 1 527 000 z艂.

搂 3.

Kwota por臋cze艅 obejmuje wielko艣膰 zobowi膮za艅 SP ZOZ przypadaj膮c膮 do sp艂aty w danym roku powi臋kszon膮 o odsetki oraz dyskonto weksla.
Remitentem por臋czanych weksli jest sp贸艂ka specjalnego przeznaczenia z udzia艂em jednostek samorz膮du terytorialnego „Inewst Bond” Sp. z o. o.

搂 4.

Pokrycie ewentualnej sp艂aty zobowi膮za艅 okre艣lonych w 搂 1 b臋dzie nast臋powa膰 z dochod贸w w艂asnych i subwencji Powiatu.

搂 5.

艢rodki na pokrycie ewentualnej sp艂aty zobowi膮za艅 okre艣lonych 搂 1 zostan膮 zabezpieczone w bud偶ecie Powiatu na poszczeg贸lne lata obowi膮zywania por臋cze艅.

搂 6.

Por臋czenia, o kt贸rych mowa w 搂 1 udzielone mog膮 zosta膰 po spe艂nieniu nast臋puj膮cych warunk贸w:
zatwierdzeniu przez Zarz膮d Powiatu Programu restrukturyzacji SPZOZ w Pyrzycach zweryfikowanego przez Stowarzyszenie Menad偶er贸w Opieki Zdrowotnej STOMOZ,
uzyskaniu pozytywnej opinii Banku maj膮cego dyskontowa膰 weksle por臋czone przez Powiat,
uzyskaniu pozytywnej opinii serwisera programu restrukturyzacji zad艂u偶enia „Inwest Bond” – sp贸艂ki Inwest Consulting S.A., co do mo偶liwo艣ci ewentualnej sp艂aty przez Powiat zobowi膮za艅 SPZOZ.

搂 7.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 8.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:38:29
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:38:29
Liczba wy艣wietle艅 : 2744licznik odwiedzin: 11426780