logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXVIII/220/02

w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do sp贸艂ki „Inwest Bond” Sp. z o. o. w Poznaniu


Uchwa艂a Nr XXXVIII/220/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 wrze艣nia 2002 r.

w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego do sp贸艂ki „Inwest Bond” Sp. z o. o. w Poznaniu


Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. „g” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Powiat Pyrzycki przyst臋puje do sp贸艂ki „Inwest Bond” Sp. z o. o. w Poznaniu.

搂 2.

Powiat obejmuje w kapitale zak艂adowym Sp贸艂ki „Inwest Bond” Sp. z o. o. 1 udzia艂 o warto艣ci 500 z艂.
Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu do nabycia 1 udzia艂u o warto艣ci 500 (pi臋膰set) z艂otych za cen臋 500 (pi臋膰set) z艂otych p艂aconych got贸wk膮.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:38:05
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:38:05
Liczba wy艣wietle艅 : 2508licznik odwiedzin: 11808043