logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXVII/216/02

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


Uchwa艂a Nr XXXVII/216/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 wrze艣nia 2002 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz 搂 65 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr VI/41/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 1999 r., Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr VI/41/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, zmienionym uchwa艂膮 Nr XIV/70/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 stycznia 2000 r., uchwa艂膮 Nr XXVI/146/2001 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2001 r. oraz uchwa艂膮 Nr XXXIII/198/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2000 r., wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: w rozdziale 4 搂 38 pkt. 4 skre艣la si臋 podpunkty a) i d).

搂 2.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:37:17
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:37:17
Liczba wy艣wietle艅 : 2610licznik odwiedzin: 11432058