logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 45/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 45/2015
z dnia 24 listopada 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na zadania inwestycyjne. Zwi臋kszenie planu wynika z porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce, na mocy kt贸rego Gmina przeka偶e Powiatowi kwot臋 30 000 z艂 na przebudow臋 ulicy Bankowej w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych na zakup us艂ug remontowych. Zwi臋kszenie planu wynika z umowy
z Bankiem BG呕 BNP Paribas S.A., kt贸ry przeka偶e 5 000 z艂 na remont chodnika przy ulicy Kili艅skiego w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie kwoty 92 000 z艂 pomi臋dzy paragrafami w planie finansowym Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Kwota ta zostanie przesuni臋ta z wydatk贸w inwestycyjnych na zakup us艂ug remontowych zwi膮zanych z remontem chodnik贸w w Przelewicach i Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie kwoty 9 000 z艂 pomi臋dzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych. W wydatkach na wynagrodzenia osobowe powsta艂y oszcz臋dno艣ci, kt贸re b臋d膮 przeznaczone na sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne
i zakup energii. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie kwoty 21 500 z艂 pomi臋dzy paragrafami w planie finansowym Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe, a zostanie uzyskana poprzez zmniejszenie planu zakup贸w inwestycyjnych, wydatk贸w na zakupy inwestycyjne, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i sk艂adek na Fundusz Pracy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przesuni臋cie z rezerwy og贸lnej 艣rodk贸w
w wysoko艣ci 163 239,85 z艂 na uzupe艂nienie dotacji dla M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii i Specjalnego Gimnazjum w Ryszewku oraz kwoty 250 z艂 na wk艂ad w艂asny w projekcie "Ksi膮偶ki moich marze艅". Zmiany wynikaj膮 z konieczno艣ci uzupe艂nienia planu w stosunku do wykonania. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e kwot臋 48 093,39 z艂 dla Specjalnego Gimnazjum i 250 z艂 na wk艂ad w艂asny w projekcie "Ksi膮偶ki moich marze艅" mo偶na przesun膮膰 uchwa艂膮 zarz膮du, natomiast do przesuni臋cia kwoty 115 146,46 z艂 dla M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii wymagana jest uchwa艂a rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych uchwa艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Zmiany wynika艂y ze zmian w wysoko艣ci dotacji przyznanych Powiatowi. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.

Ad. 3.
Iwona Zibrowska-Os贸ch, p.o. dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, przedstawi艂a sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za miesi膮c sierpie艅
i wrzesie艅 2015 r., za III kwarta艂 2015 r. oraz za okres stycze艅-sierpie艅 2015 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego. Zarz膮d zatwierdzi艂 wysoko艣膰 wynagrodzenia dodatkowego za miesi膮c sierpie艅 i wrzesie艅 2015 r. w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej i nieuzbrojonej, oznaczonej
w ewidencji grunt贸w i budynk贸w jako dzia艂ka nr 15/1 o powierzchni 0,0969 ha wraz
z udzia艂em
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-21 10:17:47
Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-21 10:17:47
Liczba wy艣wietle艅 : 1203licznik odwiedzin: 12481198