logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 41/2015 z dnia 23 pa藕dziernika 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 41/2015
z dnia 23 pa藕dziernika 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie wydatk贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zmiana polega na przesuni臋ciu, w ramach bud偶etu DPS, kwoty 93 146 z艂, zapisanej w paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie do bud偶etu dotacji od Wojewody. Dotacja 艂膮cznej wysoko艣ci 3 724,92 z艂 przeznaczona jest dla Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego na wspieranie dost臋pu do podr臋cznik贸w oraz na realizacj臋 projektu "Ksi膮偶ki naszych marze艅". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie do bud偶etu dotacji
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotacja w wysoko艣ci 5 000 z艂 przeznaczona jest na refundacj臋 koszt贸w organizacji "Ponadregionalnego Kongresu Kultury Ludowej w Pyrzycach". Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e przyj臋cie dotacji mo偶e nast膮pi膰 uchwa艂膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂
i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacje celowe otrzymane z bud偶etu pa艅stwa na zadania w艂asne oraz zadania bie偶膮ce z zakresu administracji rz膮dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w 艂膮cznej wysoko艣ci 97 250,92 z艂. Skarbnik zwr贸ci艂 uwag臋 na dotacj臋 w wysoko艣ci 69 469 z艂 dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Dotacja ta pokrywa prawie wszystkie wydatki na funkcjonowanie Zespo艂u, ponoszone dotychczas przez Powiat. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych. Wnioskuje si臋 o utrzymanie dodatk贸w na tym samym poziomie przez kolejne cztery miesi膮ce. Walenty Darczuk zauwa偶y艂, 偶e jest to naj艂atwiejszy spos贸b, nie wymagaj膮cy od wnioskodawcy 偶adnego wysi艂ku. Zarz膮d utrzyma艂 dodatki na tym samym poziomie w nast臋puj膮cych wysoko艣ciach:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 36 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 28 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 28 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: cztery g艂osy za, jeden wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Walenty Darczuk.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie wyjazdu zawodniczki LKS Spartakus na zawody do Japonii. Wnioskuje si臋 o refundacj臋 poniesionych wydatk贸w w kwocie 2 500 z艂. Przekazywanie 艣rodk贸w finansowych dla organizacji pozarz膮dowych odbywa si臋 na pocz膮tku roku w formie otwartych konkurs贸w ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych. Obecnie w bud偶ecie powiatu brak jest 艣rodk贸w na taki cel. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na dofinansowanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydatkach w dziale o艣wiata i wychowanie oraz z rezerwy bud偶etowej w trzech kwarta艂ach 2015 r. Miros艂aw Bitenc zauwa偶y艂, 偶e ta informacja nie zawiera element贸w, na kt贸rych wnioskodawcy najbardziej zale偶a艂o tzn. wysoko艣膰 wydatk贸w z bud偶etu Starostwa na cele reprezentacyjne, medialne, okoliczno艣ciowe, wysoko艣膰 wydatk贸w na wyjazdy s艂u偶bowe i imprezy organizowane przez w艂adze powiatu. Miros艂aw Bitenc spyta艂 Skarbnika Powiatu czy mo偶liwe jest przygotowanie takiej informacji. Skarbnik potwierdzi艂, zaznaczaj膮c, 偶e wymaga to przejrzenia faktur i potrwa przynajmniej dwa tygodnie. Zarz膮d zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania, zaproponowanej przez Miros艂awa Bitenca, informacji.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przygotowanie dokumentacji i nadzorowanie inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej, kt贸r膮 zrealizuje i sfinansuje Gmina Przelewice. Miros艂aw Bitenc popar艂 takie dzia艂ania w艂adz gminnych, kt贸re przy udziale Powiatu poprawiaj膮 wizerunek swoich miejscowo艣ci. Nie jest znany koszt wykonania dokumentacji i prowadzenia nadzoru. Zarz膮d zobowi膮za艂 dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych do przygotowania orientacyjnego kosztorysu, aby Zarz膮d m贸g艂 podj膮膰 decyzj臋 czy jest w stanie zawrze膰 i sfinansowa膰 porozumienie z Gmin膮 Przelewice. Bart艂omiej Kr贸likowski Wicestarosta przypomnia艂, 偶e w podobny spos贸b zosta艂y wybudowane chodniki przy drogach powiatowych w Gminie Warnice i jest to dobre rozwi膮zanie dla mieszka艅c贸w, r贸wnie偶 dla Powiatu. Popar艂 ten wniosek dodaj膮c, 偶e w miejscowo艣ci Kluki to jest budowa nowego chodnika, w P艂o艅sku nowy chodnik umo偶liwi dzieciom bezpieczne doj艣cie do przystanku autobusowego. Obecnie chodz膮 po poboczu drogi. W Laskowie brak jest nawet pobocza i dzieci chodz膮 po drodze. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 tego wniosku w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi nr 616009Z
w miejscowo艣ci Obromino. Nie u偶ywana cz臋艣膰 drogi zostanie przeznaczona do sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej nr 620012Z Plac Ratuszowy w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 autopoprawk臋 do projektu Nr 62 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016. Zamiast zapisu "Wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 programu, zaplanowana w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016, wynosi 10 000 z艂." proponuje si臋 zapis "Wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 programu w zakresie otwartych konkurs贸w ofert zaplanowana w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016 wynosi 27 000 z艂. Zarz膮d przyj膮艂 autopoprawk臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Waldemara Durkina o przedstawienie wynik贸w konsultacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016. Powiatowa Rada Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego pozytywnie zaopiniowa艂a projekt uchwa艂y w sprawie programu wsp贸艂pracy. Organizacje pozarz膮dowe nie wnios艂y 偶adnych uwag. Na spotkanie konsultacyjne zaplanowane na 20 pa藕dziernika 2015 r. nie przyby艂 偶aden przedstawiciel organizacji pozarz膮dowych. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wszcz臋cie post臋powania wyja艣niaj膮cego
w sprawie nieprawid艂owo艣ci w dokumentacji dotycz膮cej dzia艂ki nr 91 w obr臋bie Nowielin, gmina Pyrzyce i zabudowa艅 znajduj膮cych si臋 na tej dzia艂ce oraz lokali mieszkalnych.
Artur Pniewski przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej poinformowa艂 Zarz膮d,
偶e Komisja przeprowadzi艂a wnikliw膮 kontrol臋 w tej sprawie i wyja艣ni艂a wszelkie w膮tpliwo艣ci, ale wnioskodawca nie zgadza si臋 z ustaleniami Komisji i nie przyjmuje do wiadomo艣ci fakt贸w maj膮cych odzwierciedlenie w dokumentach i w akcie notarialnym. Nie dope艂ni艂 obowi膮zku zinwentaryzowania nieruchomo艣ci po przeprowadzeniu rozbi贸rki budynku gospodarczego i obecnie powierzchnia budynk贸w w ewidencji jest inna ni偶 w rzeczywisto艣ci, ale uregulowanie tego zapisu jest jego obowi膮zkiem.
Starosta zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania Zarz膮du z wnioskodawc膮
i dyrektorami wydzia艂贸w merytorycznych w celu wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci
i zaproponowanie satysfakcjonuj膮cego rozwi膮zania. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o planowanym remoncie budynku Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w Pyrzycach. W czasie remontu mieszka艅cy powiatu pyrzyckiego b臋d膮 musieli za艂atwia膰 sprawy w innym wyznaczonym powiecie. Aby mieszka艅cy nie musieli je藕dzi膰 do innego powiatu potrzeba by udost臋pni膰 ZUS-owi, na czas remontu, budynek zast臋pczy. Na dzie艅 30 pa藕dziernika 2015 r. zaplanowane jest spotkanie z dyrekcj膮 ZUS w celu przedstawienia budynk贸w, kt贸re samorz膮d mo偶e udost臋pni膰. Powiat ma do dyspozycji wolne pomieszczenia
w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a oraz ca艂y budynek przy ul. Pozna艅skiej 1.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o zaplanowanym na 26 pa藕dziernika 2015 r. spotkaniu z radnymi w sprawie sytuacji finansowej Powiatu. Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt planu naprawczego. Skarbnik doda艂, 偶e ten projekt jest opracowany w oparciu o dane z roku poprzedniego i nie b臋dzie jeszcze zgodny
z ostatecznymi kwotami subwencji i dotacji na rok 2016. Ostateczna wersja programu naprawczego b臋dzie gotowa na pocz膮tku listopada i b臋dzie sp贸jna z wieloletni膮 prognoz膮 finansow膮. Starosta wyja艣ni艂, ze spotkanie ma na celu przedstawienie og贸lnych kierunk贸w funkcjonowania Powiatu po przyj臋ciu programu naprawczego.
Mariusz Majak Sekretarz Powiatu poinformowa艂 Zarz膮d o dzia艂aniach zwi膮zanych z obowi膮zkiem 艣wiadczenia nieodp艂atnej pomocy prawnej. Jeden punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej b臋dzie si臋 znajdowa艂 w budynku Starostwa i b臋dzie czynny przez pi臋膰 dni w tygodniu przez cztery godziny, a drugi b臋dzie punktem mobilnym uruchamianym w ka偶dej gminie wed艂ug harmonogramu ustalonego
z w贸jtami i burmistrzami. Pracownikami b臋d膮 prawnicy wyznaczeni przez okr臋gowe rady adwokackie i okr臋gowe izby radc贸w prawnych. Drugi punkt mo偶e by膰 prowadzony przez stowarzyszenia. W przypadku braku ofert ze strony stowarzysze艅 pracownik贸w wyznacz膮 okr臋gowe rady adwokackie i okr臋gowe izby radc贸w prawnych. Na funkcjonowanie punkt贸w b臋dzie przyznawana dotacja. 97 % dotacji jest przeznaczone na wynagrodzenie, a 3% na koszty obs艂ugi.
Miros艂aw Bitenc z艂o偶y艂 wniosek o wyci臋cie drzewa przy drodze od skrzy偶owania Pyrzyce, Dolice w kierunku Przelewice na cieku wodnym.
W poprzednim roku dwa drzewa si臋 wywr贸ci艂y. To drzewo systematycznie si臋 pochyla gdy偶 jest podmywane i od strony pola jest podorywane. Trzeba si臋 tym zaj膮膰, bo mo偶e doj艣膰 do tragedii. Starosta zapewni艂, 偶e przeka偶e wniosek do realizacji.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-21 10:15:25
Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-21 10:15:25
Liczba wy艣wietle艅 : 1295licznik odwiedzin: 12462870