logo
logo
Rada Powiatu » porz膮dek obrad Rady
XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 21 grudnia 2015 roku godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

PORZ膭DEK OBRAD
XV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 21 grudnia 2015 roku
godz. 14.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XIII i XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

4. "WOLNA TRYBUNA" DLA BURMISTRZ脫W I W脫JT脫W GMIN POWIATU PYRZYCKIEGO.

5. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o realizacji obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadcze艅 maj膮tkowych w roku 2015 i wynikach jej realizacji;
. Dyskusja.

8. Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2015;
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie i ocena realizacji g艂贸wnych zada艅 zarz膮du powiatu na bie偶膮c膮 kadencj臋 za rok 2015;
. Opinia sta艂ych komisji rady powiatu,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci sta艂ych komisji rady;
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2016 (proj. nr 71);
. Opinia sta艂ych komisji rady powiatu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

12. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2016 (proj. nr 70);
. Opinia sta艂ych komisji rady powiatu,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

13. Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2016 - 2020 (proj. nr 67);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem bada艅 specjalistycznych i obserwacji szpitalnej os贸b stawiaj膮cych si臋 do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (proj. nr 66);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od odwo艂ania darowizny (proj. nr 63);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2016 r. (proj. nr 68);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi nr 25/15 z dnia 14 pa藕dziernika 2015 r. (proj. nr 65);
. Projekt uchwa艂y przedstawia Komisja Rewizyjna,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

18. Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego (proj. nr 69);
. Opinia Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

19. Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku (proj. nr 72);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

20. Projekt uchwa艂y w sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Miastem Szczecin w sprawie zasad prowadzenia oraz udzia艂u w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punkt贸w katechetycznych (proj. nr 73);
. Opinia Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y.

21. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y o powo艂aniu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (proj. nr 74);
. Opinia Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego,
. Dyskusja,
. Podj臋cie uchwa艂y

22. Rozpatrzenie wniosku o odwo艂anie Kazimierza Lipi艅skiego z funkcji Starosty Pyrzyckiego;
. Dyskusja,
. Wyb贸r komisji skrutacyjnej,
. G艂osowanie tajne.


23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.
25. Zamkni臋cie obrad XV sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY
RYSZARD BERDZIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-11 12:01:59
Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-11 12:01:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1508licznik odwiedzin: 12479214