logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXXVI/212/02

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIV/206/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w ci膮gu roku bud偶etowego 2002

UCHWA艁A NR XXXVI/212/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 02 sierpnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIV/206/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w ci膮gu roku bud偶etowego 2002

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zmiany z 1999 r. Dz. U. Nr 38, poz. 260, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 41, poz. 363, Nr 41, poz. 365) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

W uchwale Nr XXXIV/206/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 maja 2002r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci por臋cze艅 udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w ci膮gu roku bud偶etowego 2002 wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
w 搂 1. zwrot „1 000 000 z艂” zast臋puje si臋 zwrotem „3 200 000 z艂”;
po 搂 2. dodaje si臋 搂 2a. o brzmieniu: „Wnioskuje si臋 do Zarz膮du Powiatu, aby w uchwale bud偶etowej na 2003 r. uj膮膰 w wydatkach bie偶膮cych wydatki z tytu艂u udzielonych w 2002 r. por臋cze艅 w wysoko艣ciach przypadaj膮cych do sp艂at w roku 2003”.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:36:34
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:36:34
Liczba wy艣wietle艅 : 2887licznik odwiedzin: 11426831