logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 30 wrze艣nia do 27 pa藕dziernika 2015 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 30 wrze艣nia do 27 pa藕dziernika 2015 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 30 wrze艣nia 2015 r.
2) 2 pa藕dziernika 2015 r.
3) 9 pa藕dziernika 2015 r.
4) 12 pa藕dziernika 2015 r.
5) 23 pa藕dziernika 2015 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- W sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016.
- W sprawie wyra偶enia zgody na przeznaczenie na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
- Autopoprawka do projektu Nr 62 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015 oraz zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Do bud偶etu zosta艂y wprowadzone zmiany wynikaj膮ce ze zmian dokonanych w bud偶ecie wojew贸dztwa i przyznanych, lub zmienionych dotacjach dla Powiatu Pyrzyckiego. Ponadto wprowadzono do planu finansowego Starostwa plan finansowy oraz zmiany wynikaj膮ce z zako艅czenia projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu".
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w, o 艂膮cznej warto艣ci 64 232,79 z艂, pomi臋dzy rozdzia艂ami
i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej, zgodnie z kompetencjami Zarz膮du.
- W sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele zwi膮zane
z wykonaniem miejsc parkingowych, na nieruchomo艣ci b臋d膮cej wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5a zamierza wybudowa膰 dodatkowe miejsca parkingowe przy swojej siedzibie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej, ulicy 1-go Maja w Pyrzycach. Proponowany do pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek, to teren, na kt贸rym posadowiona jest cz臋艣膰 mur贸w obronnych - Baszta Sowia. Przedmiotowa cz臋艣膰 drogi b臋dzie wy艂膮czona z u偶ytkowania jako droga. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016. Konsultacje zosta艂y ustalone na okres od 9 do 23 pa藕dziernika 2015 r.
- W sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie nieruchomo艣ci膮, b臋d膮c膮 wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego, na cele budowlane. Inwestor Orange Polska S.A. zwr贸ci艂 si臋 z wnioskiem o wydanie prawa do dysponowania terenem, wraz z budynkiem, na cele budowlane. Budowa polega na wykonaniu przy艂膮cza 艣wiat艂owodowego do Plac贸wki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego przy ul. M艂odych Technik贸w 5a w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Do bud偶etu zosta艂y wprowadzone dotacje dla Powiatu Pyrzyckiego w 艂膮cznej wysoko艣ci 97 250,92 z艂.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi nr 616009Z w miejscowo艣ci Obromino. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej nr 620012Z Plac Ratuszowy w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zabezpieczenie 艣rodk贸w na utrzymanie trwa艂o艣ci projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu". Projekt zako艅czy艂 si臋 30 wrze艣nia 2015 r., ale Powiat ma obowi膮zek utrzymania jego trwa艂o艣ci przez nast臋pne 5 lat. Zarz膮d przeznaczy艂 kwot臋 17 726 z艂 na op艂acenie dostawy internetu i ubezpieczenie sprz臋tu komputerowego.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci nagr贸d dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarz膮d przeznaczy艂 na nagrody dla dyrektor贸w, nauczycieli i pracownik贸w obs艂ugi i administracji kwot臋 32 254,09 z艂, kt贸ra zosta艂a zabezpieczona w bud偶ecie powiatu w ramach subwencji o艣wiatowej.
- W sprawie organizacji powiatowych obchod贸w Dnia Edukacji Narodowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zorganizowanie obchod贸w Dnia Edukacji Narodowej
w Pyrzyckim Domu Kultury, po艂膮czonych z projekcj膮 filmu "The Kid" z Charlie Chaplinem.
- W sprawie wniosku o wszcz臋cie post臋powania wyja艣niaj膮cego w sprawie nieprawid艂owo艣ci w dokumentacji dotycz膮cej dzia艂ki nr 91 w obr臋bie Nowielin, gmina Pyrzyce i zabudowa艅 znajduj膮cych si臋 na tej dzia艂ce oraz lokali mieszkalnych. Zarz膮d zdecydowa艂 o zorganizowaniu spotkania z wnioskodawc膮
i dyrektorami wydzia艂贸w merytorycznych w celu wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci
i zaproponowanie satysfakcjonuj膮cego rozwi膮zania.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 36 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 28 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 28 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 listopada br. do 29 lutego 2016 r.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie wydatk贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Zmiana polega na przesuni臋ciu, w ramach bud偶etu DPS, kwoty 93 146 z艂, zapisanej w paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku wniosek o dofinansowanie wyjazdu zawodniczki LKS Spartakus na zawody do Japonii. Wnioskowano o refundacj臋 poniesionych wydatk贸w w kwocie 2 500 z艂. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody.

IV. Przyj臋to informacje:
- Ocena przygotowa艅 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych do zimowego oraz letniego utrzymania dr贸g.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2014/2015, informacja z przedsi臋wzi臋膰 sportowo-rekreacyjnych oraz zamierze艅 na przysz艂y rok.
- Pomoc spo艂eczna na terenie powiatu:
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - sprawozdanie wraz z informacjami
o realizacji Powiatowego Programu Przemocy oraz Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011- 2017 oraz Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2014,
b) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o
w Pyrzycach,
c) Dom Pomocy Spo艂ecznej.
- Dzia艂ania plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych podleg艂ych Powiatowi Pyrzyckiemu na rzecz rozwoju turystyki.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych.
- Informacja o wynikach konsultacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
30 wrze艣nia
- Spotkanie z przedstawicielami firmy przeprowadzaj膮cej audyt w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Wizyta z Iwon膮 Zibrowsk膮-Os贸ch p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach u Dariusza Ruczy艅skiego p.o. Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddzia艂u Wojew贸dzkiego NFZ.
1 pa藕dziernika
- Inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Senior贸w w Sejmie RP,
w kt贸rym delegatem jest Starosta Pyrzycki Kazimierz Lipi艅ski.
- Spotkanie w Polskim Komitecie Olimpijskim.
2 pa藕dziernika
- Spotkanie z okazji Mi臋dzynarodowego Dnia Lekarza w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
3 pa藕dziernika
- V Biesiada "S膮siadki zza miedzy" w Barlinku.
- Rajd turystyczny w Szkole Podstawowej w Okunicy.
- 艢wi臋to Pieczonego Ziemniaka w Warnicach B.
5 pa藕dziernika
- Spotkanie z w艂a艣cicielem 偶wirowni-Pars贸w.
- Spotkanie z zespo艂em "Poranek" w Tetyniu.
6 pa藕dziernika
- Spotkanie w sprawie organizacji Dnia Olimpijczyka.
- Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie Szczeci艅skim.
8 pa藕dziernika
- Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Policach.
- Spotkanie ze Zbigniewem Zalewskim dyrektorem Oddzia艂u ZUS w Szczecinie.
9 pa藕dziernika
- Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w My艣liborzu.
- Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barlinku.
10 pa藕dziernika
- VI Regionalny Kongres Kobiet "Kobiety zmieniaj膮 polsk膮 wie艣" w Gryfinie.
12 pa藕dziernika
- Spotkanie konsultacyjne z Przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
13 pa藕dziernika
- Spotkanie i analiza Planu zr贸wnowa偶onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu pyrzyckiego.
- Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeci艅skiego.
- Spotkanie z pracownikami Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- Dyskusja nad audytem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
14 pa藕dziernika
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Okunicy.
15 pa藕dziernika
- Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pyrzycach.
16 pa藕dziernika
- Obchody 70-lecia Szko艂y Podstawowej w Brzesku.
17 pa藕dziernika
- Inauguracja roku akademickiego w Wy偶szej Szkole Administracji Publicznej
w Szczecinie.
19 pa藕dziernika
- Spotkanie w Zachodniopomorskim Zarz膮dzie Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych
w Szczecinie.
- Posiedzenie Kapitu艂y odznaczenia Ludzie Ziemi Pyrzyckiej.
20 pa藕dziernika
- Obchody Dnia Bia艂ej Laski.
- Spotkanie w sprawie Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce+".
- Obchody Europejskiego Dnia Seniora w Lipianach.
- Seans filmu "Pilecki" dla uczni贸w szk贸艂 ponadgimnazjalnych w Pyrzyckim Domu Kultury.
21 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- Uroczyste obchody 25-lecia Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
w Pyrzycach.
22 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego.
- Spotkanie w sprawie organizacji Centralnej Inauguracji Dni Olimpijczyka.
- Podsumowanie konkursu plastycznego "Jan Pawe艂 II patron rodziny".
- Inauguracja Roku Kulturalnego w Pyrzyckim Domu Kultury.
- Wr臋czenie nauczycielom medali Komisji Edukacji Narodowej Urz臋dzie Marsza艂kowskim w Szczecinie.
- Spotkanie z Krzysztofem Marsza艂kiem Prezesem Zarz膮du Europa Systems
w 呕abowie.
23 pa藕dziernika
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Msza 艣w. za Jana Paw艂a II w ko艣ciele Wniebowzi臋cia Naj艣wi臋tszej Maryi Panny
w Pyrzycach.
26 pa藕dziernika
- Spotkanie z radnymi w sprawie sytuacji finansowej Powiatu Pyrzyckiego
i przygotowa艅 programu naprawczego.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-30 08:57:31
Data ostatniej modyfikacji : 2015-10-30 08:57:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1420licznik odwiedzin: 11430184