logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXXIV/205/02

w sprawie wyra偶enia zgody na zakup przez Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach laparoskopu na potrzeby oddzia艂u ginekologicznego i chirurgicznego

UCHWA艁A NR XXXIV/205/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 maja 2002 r.

w sprawie wyra偶enia zgody na zakup przez Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach laparoskopu na potrzeby oddzia艂u ginekologicznego i chirurgicznego


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591. Z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1208, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407) oraz pkt 2 ppkt. c za艂膮cznika do uchwa艂y Nr XVI/94/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. zmienionej uchwa艂膮 Nr XXIV/129/2001 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lutego 2001 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Rada Powiatu Pyrzyckiego wyra偶a zgod臋 na zakup przez Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach laparoskopu na potrzeby oddzia艂u ginekologicznego i chirurgicznego.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:35:52
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:35:52
Liczba wy艣wietle艅 : 2819licznik odwiedzin: 11808176