logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 38/2015 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 38/2015
z dnia 2 pa藕dziernika 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie 艣rodk贸w na utrzymanie trwa艂o艣ci projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu". Wnioskuje si臋 o kwot臋 17 726 z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na utrzymanie trwa艂o艣ci projektu tj. op艂acenie dostawy internetu i ubezpieczenia sprz臋tu komputerowego. Projekt zako艅czy艂 si臋 30 wrze艣nia 2015 r., ale Powiat ma obowi膮zek utrzymania jego trwa艂o艣ci przez nast臋pne 5 lat. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki na ten cel mo偶na przesun膮膰 z rezerwy. Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o spotkaniach z beneficjentami tego projektu, w kt贸rych uczestniczy艂. Wszyscy wyra偶aj膮 zadowolenie z udzia艂u
w tym projekcie - otrzymali komputery, maj膮 dost臋p do internetu oraz pomoc techniczn膮 i informatyczn膮. Jednak pojawi艂y si臋 g艂osy krytyczne, m贸wi膮ce o braku korzy艣ci, a wr臋cz o doprowadzeniu do uzale偶nienia od komputera i internetu. Bior膮c pod uwag臋 obowi膮zek utrzymania trwa艂o艣ci projektu Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie na ten cel 艣rodk贸w z rezerwy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 faktur臋 za realizacj臋 umowy na wykonanie Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce+". Faktura za to zadanie zosta艂a wystawiona na kwot臋 30 tys. z艂 netto zgodnie z umow膮. Umowa zosta艂a zawarta w kwietniu tego roku, po decyzji wszystkich samorz膮d贸w z terenu powiatu Pyrzyckiego i Gminy Banie
o przyst膮pieniu do tworzenia Koncepcji Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce+".
W dniu 30 czerwca 2015 r. zosta艂 og艂oszony konkurs na Kontrakty Samorz膮dowe
w ramach RPO Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Za艂o偶enia tego konkursu zupe艂nie nie korespondowa艂y z wcze艣niejszymi zaleceniami
i wymaganiami, aby kontrakty prowadzi艂 do rozwoju gospodarczego. Wi臋kszo艣膰 przygotowanych projekt贸w nie b臋dzie mog艂a znale藕膰 si臋 w Kontrakcie. Z tego powodu cz臋艣膰 gmin zrezygnowa艂a z udzia艂u w Kontrakcie. Pozosta艂e kompletuj膮 dokumentacj臋 i przygotowywany jest wniosek, kt贸ry b臋dzie z艂o偶ony w Urz臋dzie Marsza艂kowskim. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki na op艂acenie faktury mo偶na przesun膮膰 z rezerwy og贸lnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie przesuni臋cie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w z rezerwy og贸lnej z przeznaczeniem na utrzymanie trwa艂o艣ci projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu" i na op艂acenie faktury za wykonanie Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce+". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele zwi膮zane z wykonaniem miejsc parkingowych, na nieruchomo艣ci b臋d膮cej wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. M艂odych Technik贸w 5a zamierza wybudowa膰 dodatkowe miejsca parkingowe przy swojej siedzibie. Nieruchomo艣膰 jest wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. W sk艂ad komisji zaproponowano Kazimierza Lipi艅skiego Starost臋 Pyrzyckiego jako przewodnicz膮cego, Mariusza Marka Przybylskiego Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej jako sekretarza, Olimpi臋 Agat臋 Krzywick膮-Swiontkowsk膮 - przedstawiciela lekarzy, Teres臋 Piwowarczyk - przedstawiciela zwi膮zk贸w zawodowych i Aleksandr臋 Hawryluk - przedstawiciela Rady Spo艂ecznej. Zarz膮d zaakceptowa艂 sk艂ad komisji i przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zwo艂ania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego. Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 szybkiego og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach nale偶y zwo艂a膰 sesj臋 nadzwyczajn膮 w celu podj臋cia uchwa艂y w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci drogi gminnej, ulicy
1-go Maja w Pyrzycach. Proponowany do pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek, to teren, na kt贸rym posadowiona jest cz臋艣膰 mur贸w obronnych - Baszta Sowia. Przedmiotowa cz臋艣膰 drogi b臋dzie wy艂膮czona z u偶ytkowania jako droga. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2016. Rozpocz臋cie konsultacji nast膮pi w dniu 9 pa藕dziernika, a zako艅czenie w dniu 23 pa藕dziernika 2015 r. Projekt Programu wsp贸艂pracy jest dost臋pny na stronie www.pyrzyce.pl, w sekretariacie Starostwa oraz
w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa. Opinie i uwagi mo偶na sk艂ada膰 na pi艣mie w sekretariacie Starostwa lub przesy艂a膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Opinie i uwagi b臋dzie mo偶na te偶 z艂o偶y膰 na spotkaniu konsultacyjnym, kt贸re odb臋dzie si臋 w dniu 20 pa藕dziernika 2015 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 7.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie prawid艂owo艣ci realizacji wykonania bud偶etu powiatu za I p贸艂rocze 2015 r. Komisja nie wnios艂a uwag. Zarz膮d przyj膮艂 protok贸艂.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o 艣rodkach z rezerwy celowej Ministerstwa Finans贸w, o kt贸re wnioskowa艂 Wojewoda. Wojewoda zawnioskowa艂 o 32 447 z艂 na dzia艂alno艣膰 zespo艂u ds. orzekania o niepe艂nosprawno艣ci dla Powiatu Pyrzyckiego.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-30 08:56:19
Data ostatniej modyfikacji : 2015-10-30 08:56:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1378licznik odwiedzin: 12462943