logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
UCHWA艁A NR XXXIV/202/02

w sprawie okre艣lenia zasad wynajmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata, wolnych lokali u偶ytkowych w nieruchomo艣ciach zabudowanych po艂o偶onych przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Lipia艅skiej 4 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego

UCHWA艁A NR XXXIV/202/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 maja 2002 r.

w sprawie okre艣lenia zasad wynajmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata, wolnych lokali u偶ytkowych w nieruchomo艣ciach zabudowanych po艂o偶onych przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Lipia艅skiej 4 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Upowa偶nia si臋 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego do wynajmowania wolnych lokali u偶ytkowych, w nieruchomo艣ciach zabudowanych po艂o偶onych przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Lipia艅skiej 4 w Pyrzycach na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata.

搂 2.

Wynajmowanie nast臋puje w drodze um贸w najmu zawartych z podmiotami wy艂onionymi w drodze przetargu, kt贸rego form臋 okre艣li Zarz膮d Powiatu z wy艂膮czeniem um贸w najmu zawartych z jednostkami organizacyjnymi powiatu, inspekcjami, s艂u偶bami i stra偶ami.

搂 3.

Planowane przez najemc臋 poniesienie nak艂ad贸w na remont lub modernizacj臋 lokalu u偶ytkowego mo偶e si臋 odby膰 za wiedz膮 i zgod膮 Zarz膮du Powiatu. Remont lub modernizacja nie mo偶e powodowa膰 zmniejszenia warto艣ci technicznej ani u偶ytkowej nieruchomo艣ci.

Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 rozliczenia warto艣ci poniesionych nak艂ad贸w na poczet nale偶nego czynszu najmu.

搂 4.

Z najemcami lokali u偶ytkowych, kt贸rzy za zgod膮 Zarz膮du Powiatu dokonali nak艂ad贸w na najmowany lokal bez prawa zwrotu ich warto艣ci, zawierane b臋d膮 porozumienia ustalaj膮ce okres, w kt贸rym umowa najmu nie mo偶e ulec rozwi膮zaniu wskutek wypowiedzenia dokonanego przez Zarz膮d Powiatu.

Okres gwarancji trwa艂o艣ci stosunku najmu ustala si臋 proporcjonalnie z uwzgl臋dnieniem powierzchni u偶ytkowej lokalu i warto艣ci dokonanych nak艂ad贸w przyjmuj膮c kwot臋 400,00 z艂 jako minimalny koszt modernizacji przypadaj膮cy na 1m2 powierzchni lokalu gwarantuj膮cy najem na 5 lat. Do ustalenia okresu gwarancji trwa艂o艣ci stosunku najmu uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 nak艂ad贸w koniecznych lokalu ze wzgl臋du na jego umowne przeznaczenie.


搂 5.

Zmiana przeznaczenia wynajmowanych lokali dopuszczalna b臋dzie po uzyskaniu zgody Zarz膮du Powiatu.

搂 6.

Zmiana najemcy w okresie najmu lokalu ustalanym zgodnie z 搂 4. mo偶e zosta膰 dokonana za zgod膮 Zarz膮du Powiatu na 艂膮czny wniosek najemcy i osoby ubiegaj膮cej si臋 o przej臋cie przedmiotu najmu.

W przypadku rozwi膮zania umowy najmu przez Zarz膮d Powiatu w okresie ustalonym zgodnie z 搂 4. - nak艂ady zostan膮 zwr贸cone najemcy proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

搂 7.

W przypadku rezygnacji najemcy z umowy najmu przed up艂ywem okresu gwarancji trwa艂o艣ci stosunku najmu lub wyga艣ni臋cia umowy najmu, nak艂ady poniesione na remont i modernizacj臋 nie b臋d膮 podlega艂y zwrotowi.

搂 8.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 9.

Traci moc uchwa艂a Nr XXXII/189/02 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie okre艣lenia zasad wynajmu na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata, wolnych lokali u偶ytkowych w nieruchomo艣ciach zabudowanych po艂o偶onych przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Lipia艅skiej 4 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.

搂 10.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIKAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:35:33
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:35:33
Liczba wy艣wietle艅 : 2849licznik odwiedzin: 11426708