logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 25 czerwca do 29 wrze艣nia 2015 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 25 czerwca do 29 wrze艣nia 2015 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 30 czerwca 2015 r.
2) 14 lipca 2015 r.
3) 24 lipca 2015 r.
4) 30 lipca 2015 r.
5) 31 lipca 2015 r.
6) 18 sierpnia 2015 r.
7) 27 sierpnia 2015 r.
8) 10 wrze艣nia 2015 r.
9) 17 wrze艣nia 2015 r.
10) 23 wrze艣nia 2015 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015.
- W sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu w 2016 r.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Zmiana polega艂a na wprowadzeniu do bud偶etu dotacji o 艂膮cznej wysoko艣ci 173 960 z艂.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami.
- W sprawie wypowiedzenia umowy o zarz膮dzanie Szpitalem Powiatowym
w Pyrzycach.
- W sprawie powo艂ania pe艂ni膮cego obowi膮zki dyrektora Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach. Na to stanowisko powo艂ano Iwon臋 Zibrowsk膮-Os贸ch.
- W sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2015 r. w szko艂ach i plac贸wka o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Maksymalna kwota dofinansowania kszta艂cenia nauczyciela na studiach uzupe艂niaj膮cych magisterskich, podyplomowych, na kursach kwalifikacyjnych i w kolegiach j臋zyk贸w obcych, zosta艂a ustalona na 900 z艂 za semestr.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej drogi nr 3 (dawna DK) na terenie Gminy Pyrzyce w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g wojew贸dzkich. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej drogi nr 3 (dawna DK) na terenie Gminy Lipiany w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g wojew贸dzkich. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie upowa偶nienia do przyj臋cia w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dokumentacji i mienia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Upowa偶nienia udzielono Iwonie Zibrowskiej-Os贸ch.
- W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Komisje powo艂ano dla Marty Cywi艅skiej, Joanny Pniewskiej, Anety Masternak i Marty Jackowskiej-呕muda z Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU, Wioletty Kuczy艅skiej, Doroty Kwiecie艅 i 艁ukasza Kruk ze Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego.
- W sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2016 rok. Uchwa艂a zawiera wzory formularzy, na kt贸rych nale偶y przygotowa膰 materia艂y planistyczne i terminy sk艂adania tych materia艂贸w. Przyj臋to wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 0 %, wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w) w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii cz臋艣ci drogi gminnej nr 642105Z stanowi膮cej ul. J贸zefa Bema w Lipianach (dz. nr 23/1 obr臋b 3 m. Lipiany o powierzchni 44 m2). Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ulicy Boles艂awa Limanowskiego w Stargardzie Szczeci艅skim od skrzy偶owania z ulic膮 Wojska Polskiego do Kana艂u M艂y艅skiego w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na nabycie cz臋艣ci dzia艂ki 27/4 po艂o偶onej
w obr臋bie geodezyjnym Ryszewko w gminie Pyrzyce celem wybudowania chodnika zgodnie z przyj臋t膮 "Prognoz膮 rzeczowo-finansow膮 remont贸w
i przebudowy dr贸g powiatowych na lata 2016-2020". W czasie kiedy prowadzone b臋d膮 prace zwi膮zane z budow膮 chodnika wykonana zostanie konserwacja drzewostan贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na og艂oszenie drugiego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
Do sprzeda偶y przeznaczono trzy dzia艂ki budowlane przy ul. S艂owackiego
w Pyrzycach. Cena zosta艂a obni偶ona o 20 %. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przekazanie na rzecz Gminy Przelewice kostki brukowej pochodz膮cej z remontowanego chodnika przy drodze powiatowej nr 1576
w Przelewicach. Remont jest prowadzony przez Powiat przy udziale Gminy. Gmina zakupi艂a now膮 kostk臋 brukow膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 z zastrze偶eniem, 偶e zostanie ona wykorzystana do poprawy jako艣ci dr贸g i u艂o偶ona w pasie drogowym dr贸g powiatowych.
- W sprawie wniosku o wsp贸艂finansowanie rozbi贸rki budynku gorzelni
w Przywodziu. Za sw贸j wk艂ad w proces rozbi贸rki Powiat otrzyma kruszywo na remonty dr贸g. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wsp贸艂finansowanie tego zadania
w wysoko艣ci 35 055 z艂.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie kwoty 4 331 z艂 w bud偶ecie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU z przeznaczeniem na zakup nowego przyrz膮du do badania technicznego z艂膮cza elektrycznego pojazd-przyczepa w stacji kontroli pojazd贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie audytu finansowego w Szpitalu Powiatowym. Zarz膮d zdecydowa艂, aby zleci膰 przeprowadzenie audytu. Koszty zlecenia pokryje Szpital i Powiat
w r贸wnych cz臋艣ciach.
- W sprawie wniosku o wykonanie przebudowy parking贸w przy ul. Bankowej
w Pyrzycach. Zadanie to b臋dzie realizowane przez Powiat z udzia艂em finansowym Gminy Pyrzyce, kt贸ra przeka偶e na ten cel dotacj臋 w wysoko艣ci 30 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 11 225 z艂 pomi臋dzy paragrafami z przeznaczeniem na wyp艂at臋 nagrody jubileuszowej cz艂onka korpusu s艂u偶by cywilnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie, ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska, zada艅 realizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych - inwentaryzacja drzewostanu alei kasztanowej w ci膮gu drogi powiatowej nr 1574Z 艢lazowo-Kluki i zabezpieczenie drzew oraz odtworzenie i konserwacja cz臋艣ci rowu i ruroci膮gu w D臋bicy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zawarcie ugody i zap艂at臋 odszkodowania w sprawie prowadzonej przez Mariol臋 Tyrka przeciwko Powiatowi Pyrzyckiemu. Zarz膮d ustali艂, 偶e decyzja o mo偶liwo艣ci zawarcia ugody zostanie podj臋ta po ocenie sytuacji finansowej Powiatu.
- W sprawie protoko艂u z drugiego ustnego przetargu na najem nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego - budynek przy ul. Pozna艅skiej 1
w Pyrzycach. Do przetargu nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂.
- W sprawie protoko艂u z trzecich rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego - budynek po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Do sprzeda偶y nieruchomo艣ci nie dosz艂o. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋 o przeprowadzeniu dalszych rokowa艅
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przekazanie 艣rodk贸w na wykonanie niezb臋dnych prac remontowych w plac贸wkach o艣wiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyci膮gniecie konsekwencji za niezgodne z prawem u偶ytkowania trwa艂ych u偶ytk贸w zielonych na terenie gminy Pyrzyce przez sp贸艂k臋
z kapita艂em du艅skim. Zarz膮d skierowa艂 wniosek do rozpoznania przez wydzia艂y merytoryczne.
- W sprawie wniosku o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Lucin
i 艢lazowo. Zarz膮d nie przewiduje realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na terenie obj臋tym planem uzgodni艂 projekt planu.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie 艣rodk贸w bud偶etowych w rozdziale 75495 - Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 2 800 z艂.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU o kwot臋 328 z艂 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne ucznia niepodlegaj膮cego obowi膮zkowi ubezpieczenia z innego tytu艂u. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego. W zwi膮zku z op贸藕nionym przekazywaniem dotacji przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na prefinansowanie wyp艂aty wynagrodze艅 za wrzesie艅 2015 r.
- W sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie dodatkowe w pe艂nej wysoko艣ci.

IV. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za I kwarta艂 2015 r.
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za II kwarta艂 2015 r.
- Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego za I p贸艂rocze 2015 r.
- Projekt rozporz膮dzenia w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania oraz wyp艂aty pomocy finansowej na operacje typu "budowa lub modernizacja dr贸g lokalnych" w ramach PROW.
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2015 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci wydzia艂贸w i jednostek organizacyjnych na rzecz wsparcia i rozwoju przedsi臋biorczo艣ci.
- Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2015 roku.
- Informacja o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2015 roku.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych
w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki w roku szkolnym 2014/2015.
- Dzia艂ania plac贸wek szkolno-wychowawczych podleg艂ych Powiatowi na rzecz rozwijania zainteresowa艅 i zdolno艣ci uczni贸w - sprawozdania z dzia艂alno艣ci k贸艂 zainteresowa艅 oraz udzia艂 uczni贸w w olimpiadach i konkursach.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
25 czerwca
- Posiedzenie Spo艂ecznej Rady dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Spotkanie na temat wsp贸艂pracy w 8 Flotylli Marynarki Wojennej w 艢winouj艣ciu.
26 czerwca
- Uroczyste zako艅czenie roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szk贸艂 Nr 1,
w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Spotkanie z w艂adzami Stowarzyszenia Rom贸w w Pyrzycach "Patra" na temat organizacji 10-lecia dzia艂alno艣ci stowarzyszenia.
27 czerwca
- Powiatowe zawody sportowo-po偶arnicze OSP w Pyrzycach.
- Uroczysto艣ci konsekracji ko艣cio艂a w Derczewie, powiat my艣liborski.
- Festyn w Turzu, gmina Pyrzyce.
28 czerwca
- Fina艂 pierwszej edycji Mi臋dzypowiatowej Amatorskiej Ligii Badmintona w hali sportowej ZS w Kozielicach.
29 czerwca
- Wyjazd do Rewala dla dzieci z Akademii Pi艂karskiej Sok贸艂 Pyrzyce zorganizowany przez Starost臋 Pyrzyckiego.
- Spotkanie w KRUS Koszalin.
30 czerwca
- Konferencja podsumowuj膮ca projekt "Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szko艂a", realizowany przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮 w Pyrzycach.
- Spotkanie w Szkole Podstawowej z Oddzia艂ami Integracyjnymi w Pyrzycach na temat organizacji bezpiecznego miejsca drogi do szko艂y.
- Spotkanie z przedstawicielami burmistrz贸w i w贸jt贸w na temat Powiatowego Programu Odnowy Wsi.
- Spotkanie konsultacyjne na temat projektu Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce +"
- Msza 艣w. w ko艣ciele p.w. WNMP w Pyrzycach i zako艅czenie pracy duszpasterskiej ks. proboszcza Zbigniewa Rakieja.
- Spotkanie z cz臋艣ci膮 za艂ogi Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
1 lipca
- Spotkanie w Wydziale Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urz臋du Marsza艂kowskiego w Szczecinie na temat organizacji Ponadregionalnego Kongresu Kultury Ludowej.
- Podpisanie umowy w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy.
- Z艂o偶enie wniosku w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy w ramach RPOWZ Dzia艂anie 6.5 "Kompleksowe wsparcie dla os贸b bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukuj膮cych pracy znajduj膮cych si臋 w szczeg贸lnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmuj膮ce pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz dzia艂ania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych".
2 lipca
- Konferencja podsumowuj膮ca 6 letni膮 wsp贸艂prac臋 Domu Pomocy Spo艂ecznej
z instytucjami partnerskimi z Niemiec.
3 lipca
- Wizyta z Iwon膮 Zibrowsk膮-Os贸ch p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach u Dariusza Ruczy艅skiego p.o. Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddzia艂u Wojew贸dzkiego NFZ.
5 lipca
- Msza 艣w. w parafii pw. 艣w. Ottona w Pyrzycach i powitanie nowego proboszcza ks. Tadeusza K艂apkowskiego.
8 lipca
- Pierwsze Walne Zebranie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nowej kadencji.
16 lipca
- Spotkanie przedstawicieli sp贸艂ek wodnych z Jaros艂awem Rzep膮 Wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego i podpisanie um贸w na dofinansowanie konserwacji urz膮dze艅 melioracji wodnych.
17 lipca
- Obchody 艢wi臋ta Policji w Pyrzyckim Domu Kultury.
18 lipca
- Zabawa dla dzieci z rodzin ze szczeg贸lnie trudn膮 sytuacj膮 偶yciow膮 z terenu gminy Przelewice w Rosinach, w ramach projektu "Mog臋 bo chc臋".
19 lipca
- Sp艂awikowe Zawody W臋dkarskie o Puchar Starosty Pyrzyckiego na zbiorniku wodnym Sicina.
26 lipca
- Uroczysto艣膰 ods艂oni臋cia pami膮tkowej tablicy po艣wi臋conej Wincentowi Witosowi trzykrotnemu premierowi RP.
28 lipca
- Szkolenie personelu z obs艂ugi sprz臋tu medycznego przekazanego przez Wielk膮 Orkiestr臋 艢wi膮tecznej Pomocy dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
30 lipca
- Ceremonia pogrzebowa Lecha Pieczy艅skiego, by艂ego wiceprezydenta Szczecina
i wieloletniego prezesa Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej.
31 lipca
- Uroczyste obchody 艢wi臋ta Policji w Szczecinie.
1 sierpnia
- XX Okr臋gowy Zjazd Polskiego Zwi膮zku 艁owieckiego.
- Obchody Dnia Dzia艂kowca w ROD im. Miejski w Pyrzycach.
- Turniej pi艂ki siatkowej w Gi偶ynie, gmina Pyrzyce.
3 sierpnia
- Spotkanie z El偶biet膮 艁apeci艅sk膮 Prezes ZUS w Warszawie na temat zaleg艂ych p艂atno艣ci ZUS przej臋tych przez Powiat po zlikwidowanym SPZOZ w Pyrzycach.
4 sierpnia
- Spotkanie z Iwon膮 Zibrowsk膮-Os贸ch p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego na temat sytuacji szpitala.
- Zebranie wiejskie w Nowielinie.
5 sierpnia
- Spotkanie z Romanem Pa艂k膮 dyrektorem Wojew贸dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
- Spotkanie z Ryszardem Mi膰ko Wicewojewod膮 Zachodniopomorskim na temat sytuacji zalanych grunt贸w w miejscowo艣ci Mielno.
7 sierpnia
- Spotkanie z w艂adzami Stowarzyszenia Rom贸w w Pyrzycach "Patra" na temat organizacji obchod贸w 10-lecia dzia艂alno艣ci stowarzyszenia.
8 sierpnia
- V Turnieju Pi艂ki No偶nej "ORLIK" z okazji 艢wi臋ta Wojska Polskiego pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego. Do udzia艂u w turnieju zg艂osi艂o si臋 9 reprezentacji wytypowanych przez organy administracji publicznej oraz s艂u偶by mundurowe z wojew贸dztwa zachodniopomorskiego.
12 sierpnia
- Spotkanie z Beat膮 Skubiak z M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii
w Ryszewku na temat wsp贸艂pracy.
- Spotkanie z prof. B Mat艂awskim na temat organizacji Ponadregionalnego Kongresu Kultury Ludowej.
13 sierpnia
- Spotkanie z Dorota Podedworn膮-Tarnowsk膮 Wiceminister Finans贸w w Warszawie na temat zaleg艂ych p艂atno艣ci ZUS przej臋tych przez Powiat po zlikwidowanym SPZOZ w Pyrzycach.
14 sierpnia
- Uroczyste obchody 艢wi臋ta Wojska Polskiego. w 12 batalionie dowodzenia U艂an贸w Podolskich w Szczecinie.
15 sierpnia
- Turniej Pi艂karski o Puchar Starosty Pyrzyckiego rocznik 2005 i m艂odsi na Stadionie Miejskim im. Leszka S艂oninki w Pyrzycach.
- IV Odpust Parafialny w Lipianach.
16 sierpnia
- V Pielgrzymka Stra偶ak贸w w Brzesku.
19 sierpnia
- Post臋powania egzaminacyjne o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego w Starostwie Powiatowym.
- Otwarte zawody strzeleckie na strzelnicy w 呕abowie z okazji Dnia Wojska Polskiego.
20 sierpnia
- Spotkanie z burmistrzami i w贸jtami na temat spraw bie偶膮cych.
22 sierpnia
- Obchody 70-lecia istnienia OSP Brzesko.
- Spotkanie z kultur膮 romsk膮 w parku im. Jana Paw艂a II w Pyrzycach.
- Turniej Miast Lipiany - Wietzendorf.
- Do偶ynki Gminne w Lipianach.
23 sierpnia
- Uroczysto艣膰 z okazji nadania stadionowi miejskiemu w Lipianach im. Jana Roli po艂膮czona z zako艅czeniem XXIV Wakacyjnego Turnieju Pi艂karskiego organizowanego przez Jana Rol臋.
25 sierpnia
- Spotkanie z w艂a艣cicielem firmy Paanbus.
26 sierpnia
- Spotkanie ze Zbigniewem Zychowiczem Prezesem Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie.
- Spotkanie z kierownictwem firmy Wiatromil.
28 sierpnia
- Uroczyste Obchody 65-lecia Sp贸艂dzielczej Agrofirmy Witkowo po艂膮czone z 66. Do偶ynkami.
29 sierpnia
- Gminne 艢wi臋to Plon贸w w Liniach.
- Do偶ynki Gminne na folwarku w Przelewicach.
30 sierpnia
- Uroczysta msza 艣w. dzi臋kczynna za tegoroczne plony na placu przy ko艣ciele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Pyrzycach.
1 wrze艣nia
- Uroczyste rozpocz臋cie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szk贸艂 Nr 1, w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU oraz w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Obchody 76 rocznicy wybuchu II wojny 艣wiatowej pod Pomnikiem Pami臋ci w Pyrzycach.
3 wrze艣nia
- Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego w Pyrzycach.
- Spotkanie z Jadwig膮 Rajkiewicz dyrektor Wydzia艂u Infrastruktury i Transportu Urz臋du Marsza艂kowskiego w Szczecinie na temat przekazywania dr贸g.
3-4 wrze艣nia
- Spotkania partnerskie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie z Niemieckim Czerwonym Krzy偶em oraz Domem Seniora w Schwedt, w Landhof Gro脽 Pinnow w Niemczech.
4 wrze艣nia
- Uroczysto艣膰 65-lecia Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego Okr臋g w Szczecinie.
5 wrze艣nia
- Do偶ynki Gminne w Okunicy.
- Do偶ynki Gminne w Warnicach.
8 wrze艣nia
- Spotkanie w Urz臋dzie Gminy w Starym Czarnowie na temat rozwoju infrastruktury turystycznej w wojew贸dztwie.
- Posiedzenie komisji Sejmiku Wojew贸dztwa.
9 wrze艣nia
- Spotkanie w sprawie Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce+".
- Spotkanie w sprawie cyfryzacji.
- 11 wrze艣nia
- Benefis 50-lecia dzia艂alno艣ci Tadeusza 呕yjewskiego.
11-12 wrze艣nia
- XXVIII Barzkowickie Targi Rolne.
12 wrze艣nia
- Obchody 70-lecia OSP w Lipianach.
- Targi Gospodarstwa i Rzemios艂a w Pasewalk.
- Do偶ynki w Str贸偶ewie.
- Do偶ynki w Kozielicach.
13 wrze艣nia
- Okr臋gowe Zawody Stra偶y Rybackich w Szczecinie.
15 wrze艣nia
- Posiedzenie Rady Gospodarczej.
- Spotkanie z ks. abp. Andrzejem Dzi臋g膮 na temat kalendarza zwi膮zanego
z przygotowaniami do 890 rocznicy chrztu Pyrzyczan.
16 wrze艣nia
- Spotkanie u Wojewody w sprawie rozlewiska w Mielnie.
17 wrze艣nia
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
18 wrze艣nia
- Otwarcie Klubu M艂odzie偶owego w Pyrzycach.
- Ponadregionalny Kongres Kultury Ludowej.
21 wrze艣nia
- Spotkanie w sprawie statusu prawnego dzia艂ki w Trzeborzu po zlikwidowanej Sp贸艂dzielni K贸艂ek Rolniczych w Kozielicach.
- Spotkanie ze Stanis艂awem Kimsztalem Prezesem Zarz膮du Okr臋gu Zwi膮zku Inwalid贸w Wojennych RP w Szczecinie.
22 wrze艣nia
- Dzie艅 bez samochodu.
- Podpisanie umowy w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy.
- Festyn "Aby by艂o bezpieczniej".
- Posiedzenie Komisji Wsp贸艂pracy Terytorialnej i Sportu dla wszystkich Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednog艂o艣nie zosta艂 przeg艂osowany wniosek
o przydzielenie organizacji Centralnej Inauguracji Dnia Olimpijczyka w 2016 r. Powiatowi Pyrzyckiemu, Powiatowi My艣liborskiemu oraz miastom Pyrzyce
i Lipiany.
23 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Memoria艂 Leszka S艂oninki.
24 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Polityki Spo艂ecznej, Zdrowia i Bezpiecze艅stwa Publicznego.
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
- Otwarcie nowej siedziby Policji w My艣liborzu.
- Spotkanie so艂tys贸w i rad so艂eckich na temat odnowy i rozwoju wsi.
25 wrze艣nia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Obchody 25-lecia samorz膮du w Przelewicach.


26 wrze艣nia
- Rajd turystyczny "Nie izoluj mnie" w O艣rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nowielinie oraz konferencja z okazji 艢wiatowego Dnia Turystyki.
27 wrze艣nia
- Otwarcie poplenerowej wystawy malarskiej pod patronatem Jaros艂awa Rzepy Wicemarsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.
28 wrze艣nia
- Rozmowa na temat przyj臋cia na teren powiatu pyrzyckiego Wadima Massalskiego mieszka艅ca A艂maty w Kazachstanie.
- Spotkanie w Przelewicach na temat tradycji kulinarnej naszego regionu.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-02 12:46:07
Data ostatniej modyfikacji : 2015-10-02 12:46:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1729licznik odwiedzin: 11430143