logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXIII/198/2002

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr XXXIII/198/2002
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 24 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz 搂 62 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr VI/41/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 1999 r., Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr VI/41/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: w rozdziale 4 w 搂 50 dodaje si臋 punkt 16 o brzmieniu:

„Prowadzenie spraw z zakresu kontroli wykonania obowi膮zku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej rolnik贸w z tytu艂u prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz wykonania obowi膮zku zawarcia umowy ubezpieczenia budynk贸w wchodz膮cych w sk艂ad gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarze艅 losowych.”


搂 2.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIKAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:34:09
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:34:09
Liczba wy艣wietle艅 : 2620licznik odwiedzin: 11432015