logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 34/2015 z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 34/2015
z dnia 10 wrze艣nia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Do Zarz膮du zosta艂a skierowana informacja dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU o ryzyku przekroczenia planu wydatk贸w bud偶etowych. Dlatego na posiedzenie zostali zaproszeni dyrektorzy plac贸wek o艣wiatowych, aby przedstawi膰 Zarz膮dowi aktualn膮 sytuacj臋 plac贸wek, problemy i zamierzenia na przysz艂o艣膰.
Starosta poprosi艂 Roberta S贸jk臋 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 o przekazanie informacji o jego jednostce. Robert S贸jka przypomnia艂, 偶e szko艂a liczy 12 oddzia艂贸w liceum og贸lnokszta艂c膮cego w systemie dziennym, po cztery oddzia艂y w ka偶dej klasie. Uczniowie mog膮 si臋 kszta艂ci膰 w o艣miu r贸偶nych profilach. Dodatkowo funkcjonuj膮
3 klasy liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych w systemie zaocznym. Bud偶et na rok 2015 wynosi ok. 2,6 mln z艂. Te 艣rodki wystarczaj膮 na spokojn膮 dzia艂alno艣膰 edukacyjn膮 i pozosta艂膮. Jednak w pewnych dziedzinach s膮 zagro偶enia, g艂贸wnie chodzi o ogrzewanie. Od kilku lat jednostka otrzymuje 艣rodki, kt贸re nie pokrywaj膮 rachunk贸w za ogrzewanie. Rozbie偶no艣ci s膮 znaczne. Przy 艣rodkach rz臋du 100 tys. z艂 rachunki si臋gaj膮, przy 艂agodnej zimie, 180 000 z艂. Pomimo tych problem贸w udaje si臋 tak prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 finansow膮, 偶e si臋 bilansuje. Z symulacji na dzie艅 dzisiejszy wynika, 偶e jednostka nie b臋dzie mia艂a na koniec roku przekroczenia planu wydatk贸w. W tym roku wykonano pewne prace remontowe. Remont korytarzy na trzech pi臋trach o warto艣ci rz臋du 100 tys. z艂, wykonany si艂ami w艂asnymi kosztowa艂
ok 8 tys. z艂. Korytarze zosta艂y odmalowane po raz pierwszo od 25 lat. Wi臋kszo艣膰 klas tez jest wyremontowana i dzi臋ki realizacji projektu unijnego zosta艂y wyposa偶one
w nowoczesny sprz臋t dydaktyczny. Wymienione zosta艂y okna na drugim pi臋trze.
Na dniach zostan膮 wymienione na pierwszym pi臋trze. Przyczyni si臋 to do oszcz臋dno艣ci na ogrzewaniu. Remont sali gimnastycznej te偶 b臋dzie prowadzony si艂ami w艂asnymi, opr贸cz malowania sufitu. W tym roku nie przewiduje si臋 konieczno艣ci wnioskowania do Zarz膮du o zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Dyrektor poruszy艂 problem wszystkich jednostek o艣wiatowych, dotycz膮cy termomodernizacji. Dobrze by艂oby, aby Zarz膮d wskaza艂 mo偶liwo艣ci i plany dzia艂a艅 w kierunku poprawy infrastruktury plac贸wek szkolnych. Szacunkowe kosztorysy zosta艂y ju偶 opracowane. Dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 termomodernizacja to koszt ok. 1,5 mln z艂. Termomodernizacja obj臋艂a by ocieplenie 艣cian, stropodach贸w i fundament贸w oraz wymian臋 instalacji c.o. Bez realizacji takiego planu szko艂a b臋dzie znacznie odbiega艂a swoim wygl膮dem od innych plac贸wek i nie b臋dzie konkurencyjna przy naborze uczni贸w. Wymiana cz臋艣ci okien ju偶 ten wizerunek poprawi艂a. Stare okna mog艂y te偶 doprowadzi膰 do wy艂膮czenia przez Sanepid niekt贸rych klas z u偶ytkowania. By艂by to znaczny problem, gdy偶 szko艂a ma pe艂ne ob艂o偶enie. Nie ma wolnej sali na dodatkowe zaj臋cia. Gdyby w szkole pojawi艂o si臋 30 uczni贸w wi臋cej, to by艂by problem gdzie ich umie艣ci膰. To wynika z tego, 偶e obecna podstawa programowa wymaga od szko艂y podzia艂u na grupy i to powoduje, ze potrzebna jest wi臋ksza ilo艣膰 klas. Baza dydaktyczna jest rozbudowywana poprzez udzia艂 w r贸偶nych projektach. Wyb贸r projekt贸w nastawiony jest na rozw贸j bazy dydaktycznej, na rozw贸j infrastruktury oraz na lepsze przygotowanie uczni贸w do egzamin贸w. Koszty kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 1 s膮 bardzo niskie, ni偶sze ni偶 w okolicznych szko艂ach. Warto wi臋c inwestowa膰 w t臋 szko艂臋 i pozyskiwa膰 uczni贸w. Dyrektor wyrazi艂 nadziej臋, 偶e Zarz膮d przedstawi dyrektorom plac贸wek o艣wiatowych plany i kierunki dotycz膮ce dzia艂a艅 inwestycyjnych maj膮cych na celu popraw臋 jako艣ci nauczania.
Walenty Darczuk spyta艂 o rocznic臋 dzia艂alno艣ci szko艂y. Dyrektor wyja艣ni艂,
偶e w roku szkolnym 2015/2016 przypada 50 rocznica powo艂ania szko艂y. Obchody jubileuszu zosta艂y zaplanowane na dzie艅 11 czerwca 2016 r. Walenty Darczuk zwr贸ci艂 uwag臋 na trwaj膮cy od wielu lat brak dzia艂a艅 w kierunku rozbudowy
i remont贸w tej szko艂y. By艂y nawet plany budowy nowej sali gimnastycznej. Dziwi my艣lenie, 偶e obecny Zarz膮d w tej kadencji, przygotowuj膮c program naprawczy, b臋dzie w stanie rozwi膮za膰 te wszystkie problemy. To jest nierealne. Mo偶na wiele zrobi膰 metoda\膮 gospodarcz膮. Dyrektor S贸jka jest przyk艂adem tego, 偶e metod膮 gospodarcz膮 mo偶na wiele zrobi膰. Malowanie korytarzy sprawia wielkie wra偶enie.
Na pytanie Walentego Darczuka o realizacj臋 podstawy programowej Robert S贸jka wyja艣ni艂, 偶e realizacja podstawy programowej jest dla ka偶dego dyrektora najwa偶niejszym celem. Brak realizacji podstawy programowej ma bardzo du偶e konsekwencje dla szko艂y i organu prowadz膮cego. Rodzic dziecka, kt贸re nie zrealizowa艂o podstawy programowej i z tego powodu nie zda艂o matury mo偶e odda膰 spraw臋 do s膮du i ma spraw臋 wygran膮. Liceum og贸lnokszta艂c膮ce jest w trudnej sytuacji w realizacji podstawy programowej. Wynika to z tego, 偶e w klasie trzeciej rok szkolny ko艅czy si臋 z ko艅cem kwietnia, a ilo艣膰 godzin jest taka sama jak w klasie pierwszej i drugiej. Dlatego na bie偶膮co jest monitorowana realizacja podstawy programowej. Nie mo偶na wypu艣ci膰 ucznia ze szko艂y z niezrealizowan膮 podstaw膮 programow膮. Na dzie艅 dzisiejszy nie by艂o takiej sytuacji.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Paw艂a Palczy艅skiego dyrektora Zespo艂u Szk贸艂
Nr 2 CKU o przekazanie informacji o jego jednostce. Dyrektor zauwa偶y艂, 偶e najwa偶niejszymi problemami s膮 termomodernizacja, kompleks obiekt贸w znajduj膮cych si臋 na terenie szko艂y, w tym powiatowy budynek administracyjno-biurowy i dojazd do tego budynku.
Nab贸r w tym roku by艂 wi臋kszy od poprzedniego o ok. 20 uczni贸w, to pozwoli艂o uruchomi膰 wszystkie zaplanowane oddzia艂y. W celach oszcz臋dno艣ciowych niekt贸re oddzia艂y s膮 艂膮czone.
W informacji z ko艅ca czerwca by艂 zapis o braku 99 tys. z艂 w paragrafach zwi膮zanych z energi膮. Op艂aty za energi臋, g艂贸wnie energi臋 ciepln膮, od kilku lat systematycznie si臋 zmniejszaj膮. Mimo tego w bud偶ecie zabraknie 艣rodk贸w na te op艂aty. Obecna analiza bud偶etu wskazuje, 偶e mo偶na przesuwaj膮c 艣rodki zmniejszy膰 ten brak do 42 tys. z艂. Inne zagro偶enie dotyczy dochod贸w. W planie dochod贸w na rok 2015 przyj臋to 800 tys. z艂. Takie dochody s膮 uzyskiwane od wielu lat, natomiast
w bud偶ecie zosta艂o zapisane 1 mln z艂. Bie偶膮cy rok jest trudny i dochody s膮 mniejsze. Nie mo偶na wynajmowa膰 sali na wesela, stacja diagnostyczna ma mniejsze dochody, brak ch臋tnych do wynajmowania pokoi. Nie jest realne wypracowanie zaplanowanego 1 mln z艂 dochod贸w. W ostatnich trzech latach zosta艂y ograniczone wydatki szko艂y. Oszcz臋dno艣ci si臋gaj膮 400 - 450 tys. z艂 rocznie. Dalsze ograniczanie koszt贸w jest ju偶 niemo偶liwe. 75 % koszt贸w to s膮 wynagrodzenia, 10 % to energia, pozosta艂e zadania to jest 13 % i tylko w tym ma艂ym zakresie mo偶na co艣 zmieni膰.
Na remonty i modernizacj臋, na pomoce dydaktyczne wydawane s膮 minimalne kwoty. W roku 2012 na pomoce dydaktyczne wydano 55 tys. z艂, a w 2014 tylko 7 tys. z艂.
Generalnie wydatki w tym roku kszta艂tuj膮 si臋 podobnie jak w roku 2014. Nie ma
w tym roku jakiego艣 wzrostu koszt贸w. Zatrudnienie te偶 jest minimalne. Nie ma
w wojew贸dztwie podobnej szko艂y, w kt贸rej nie ma kierownika warsztat贸w ani kierownika internatu. W zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU dyrekcja liczy 3 osoby plus kierownik gospodarczy. Kierownik gospodarczy jest na d艂ugotrwa艂ym zwolnieniu, jedna sprz膮taczka jest na d艂ugotrwa艂ym zwolnieniu, jeden pracownik odszed艂 na emerytur臋, a nikt nie zosta艂 zatrudniony. Plac贸wka wykorzystuje mo偶liwo艣膰 zatrudnienia w ramach rob贸t publicznych i sta偶y. Podzia艂 na grupy zosta艂 tak opracowany aby nie generowa膰 koszt贸w. Zosta艂a wyodr臋bniona ze szko艂y nauka jazdy, kt贸ra w ramach szko艂y generuje du偶e koszty. Liczba uczni贸w, ale te偶 nauczycieli i pracownik贸w administracji w ostatnich latach si臋 zmniejszy艂a.
Na terenie szko艂y znajduje si臋 droga wewn臋trzna, kt贸ra doje偶d偶aj膮 pracownicy i interesanci do budynku administracyjno-biurowego po by艂ym internacie. Ruch na tej drodze jest du偶y i istnieje zagro偶enie, ze dojdzie tam do jakiego艣 wypadku. Odpowiedzialno艣膰 poniesie zarz膮dca drogi - dyrektor szko艂y. Dlatego nale偶y si臋 tematem tej drogi w najbli偶szej przysz艂o艣ci zaj膮膰. Najlepiej gdyby by艂a to droga publiczna.
Na pytanie Walentego Darczuka o liczb臋 uczni贸w dyrektor Palczy艅ski wyja艣ni艂, 偶e op艂acalne s膮 klasy ma艂e do 24 uczni贸w gdzie nie obowi膮zuje podzia艂 na grupy, albo du偶e ok. 30 os贸b. Obecnie jest jedna klasa licz膮ca 34 osoby, reszta liczy do 24 os贸b. Dalsze pytanie dotyczy艂o podstawy programowej. Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e realizacja podstawy programowej jest bardzo pilnowana. W szkole obowi膮zuje procedura okre艣laj膮ca obowi膮zki nauczycieli. Nauczyciele odbywaj膮 szkolenie, ka偶dy nauczyciel sk艂ada o艣wiadczenie o realizacji podstawy programowej, jest prowadzona kontrola, na koniec roku jest weryfikowana ilo艣膰 godzin. Nie mo偶na dopu艣ci膰 do sytuacji niezrealizowania podstawy programowej, bo to s膮 konsekwencje dla nauczyciela i dla dyrektora. Z kolei dyrektor poinformowa艂 o egzaminach zawodowych. W szkole zosta艂a zatrudniona kadra dobrych szkoleniowc贸w i to przynosi efekty. W tamtym roku powiat pyrzycki zaj膮艂 pierwsze miejsce. W tym roku jest na poziomie 75 % zdawalno艣ci, a 艣rednia w wojew贸dztwie i w okr臋gu wynosi oko艂o 60 %. R贸wnie偶 systematycznie wzrasta ilo艣膰 przyst臋puj膮cych do egzaminu maturalnego i zdawalno艣膰 te偶 wzrasta.
Walenty Darczuk przypomnia艂 o dawnych planach budowy drogi dojazdowej do szko艂y od strony ul. S艂owackiego w stron臋 ul. Lipia艅skiej. To jest dobre rozwi膮zanie, ale kosztowne. Jednak tym tematem trzeba si臋 zaj膮膰, bo ruch na szkolnej drodze wewn臋trznej jest coraz wi臋kszy i mo偶e doj艣膰 do nieszcz臋艣cia.
Na pytanie Starosty o plany termomodernizacji dyrektor odpowiedzia艂, 偶e koszt budynku szko艂y i warsztat贸w to ok. 1,3 mln z艂. Jest mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinansowania w ramach dzia艂ania 9.8 infrastruktura, przebudowa, modernizacja bazy dydaktycznej zawodowej. Przygotowywane s膮 projekty unijne tylko tam jest wymagany wk艂ad w艂asny. Dyrektor spyta艂 jakie 艣rodki Zarz膮d mo偶e na ten cel przeznaczy膰.
Nast臋pnie Anna Zasadzi艅ska dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego przekaza艂a informacje o swojej plac贸wce. Budynek szko艂y zosta艂 przej臋ty po ochotniczym hufcu pracy. Systematycznie by艂 remontowany. Obecnie wymieniona jest ca艂a stolarka okienna i cz臋艣膰 stolarki drzwiowej w ramach 艣rodk贸w w艂asnych. O艣rodek uzyskuje dochody w艂asne. Rocznie si臋gaj膮 one 127 tys. z艂. Bol膮czk膮 n臋kaj膮ca wszystkie tego typu o艣rodki jest zmniejszaj膮ca si臋 liczba uczni贸w. Skutkuje to mniejsz膮 subwencj膮. Rozw贸j szkolnictwa zintegrowanego z pewno艣ci膮 nie spowoduje odej艣cia uczni贸w z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮. Sytuacja finansowa nie jest z艂a. Dochody i wydatki s膮 zrealizowane na poziomie ok. 60 %. Najwi臋ksze niedobory s膮 w op艂atach za energi臋 ciepln膮. Oszcz臋dno艣ci
w pozosta艂ych rozdzia艂ach pozwalaj膮 wyr贸wna膰 ten deficyt. Je偶eli nie wydarzy si臋 jaki艣 wypadek, to bez problemu rok zostanie zamkni臋ty bez zobowi膮za艅 wymagalnych. Jednostka rozs膮dnie gospodaruje przyznanym bud偶etem, je偶eli jest taka konieczno艣膰, to wprowadza oszcz臋dno艣ci i szuka rezerw. Obecnie wykonanie termomodernizacji pozwoli艂oby na du偶e oszcz臋dno艣ci w op艂atach za energi臋 ciepln膮. 呕eby przyci膮gn膮膰 uczni贸w trzeba podnie艣膰 jako艣膰 bazy dydaktycznej. Pomieszczenia s膮 wyremontowane i wygl膮daj膮 dobrze. Kuchnia i sto艂贸wka spe艂niaj膮 normy. Dzi臋ki dodatkowym 艣rodkom od Zarz膮du powsta艂o nowe wej艣cie g艂贸wne do budynku znacznie poprawiaj膮ce estetyk臋 O艣rodka. Istotne jest r贸wnie偶 podniesienie kwalifikacji kadry.
Walenty Darczuk wyrazi艂 zaniepokojenie o przysz艂o艣膰 O艣rodka. Czy tego rodzaju plac贸wki nie strac膮 racji bytu w obliczu dzia艂a艅 integracyjnych Unii Europejskiej. Jakie s膮 plany przyci膮gni臋cia uczni贸w.
Dyrektor Zasadzi艅ska wyja艣ni艂a, 偶e podstawow膮 przeszkod膮 pozwalaj膮ca przyjmowa膰 ch臋tnych uczni贸w s膮 bariery architektoniczne. Wynik艂o to przy organizowaniu klasy przysposabiaj膮cej do pracy dla uczni贸w z o艣rodka z Nowielina. Cz臋艣膰 z nich by艂a niepe艂nosprawna ruchowo. Podstaw膮 tego, aby ten O艣rodek si臋 utrzyma艂 i zwi臋kszy艂 swoj膮 ofert臋 edukacyjn膮 jest przede wszystkim zniesienie barier architektonicznych. Plany z przed sze艣ciu lat w tym zakresie nie zyska艂y aprobaty 贸wczesnego Zarz膮du. O艣rodek nie dysponowa艂 艣rodkami potrzebnymi na to zadanie i nie by艂 w stanie zrealizowa膰 tej inwestycji samodzielnie.
Walenty Darczuk zaapelowa艂, aby wr贸ci膰 do tego tematu i zorganizowa膰 przynajmniej jedn膮 klas臋 dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami ruchowymi. Likwidacja barier architektonicznych pozwoli na zwi臋kszenie liczby uczni贸w i bud偶etu jednostki.
Anna Zasadzi艅ska wspomnia艂a jeszcze o wype艂nieniu czasu wolnego wychowank贸w. O艣rodek nie ma mo偶liwo艣ci finansowych, aby organizowa膰 dodatkowe zaj臋cia, wyjazdy na basen, do kina.
Nast臋pnie Starosta zaprosi艂 do dyskusji dyrekcj臋 M艂odzie偶owego O艣rodka Socjoterapii w Ryszewku. Na spotkanie przyby艂a Beata Skubiak i dwie wychowawczynie.Beata Skubiak przypomnia艂a spotkanie ze Starost膮 w O艣rodku i rozmow臋 na temat mo偶liwo艣ci wydzier偶awienia budynku po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Istnieje zapotrzebowanie na plac贸wk臋, kt贸ra obj臋艂aby swoj膮 opiek膮 dzieci m艂odsze, ze szk贸艂 podstawowych. Stowarzyszenie planuje stworzy膰 miejsce wspieraj膮ce rozw贸j dzieci poprzez odpowiedni膮 terapi臋 i wsparcie rodziny. Taki o艣rodek m贸g艂by powsta膰 na bazie budynku w Czernicach.
Na pytanie Starosty o dotychczasow膮 wsp贸艂prac臋 z samorz膮dem i przyczyny dzia艂ania na tym terenie Beata Skubiak odpowiedzia艂a, 偶e pocz膮tek by艂 trudny, ale dzi艣 wsp贸艂praca uk艂ada si臋 bardzo dobrze. Utrzymywany jest sta艂y kontakt
i rozmowy. Gdy jest potrzebna jaka艣 pomoc, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Stowarzyszenie czuje si臋 tu dobrze i chce rozwija膰 si臋 na tym terenie.
W budynku w Czernicach powsta艂aby szko艂a podstawowa z klasami 4-6, baza oferuj膮ca wspomaganie dzieci i m艂odzie偶y z okolicznych miejscowo艣ci z atrakcyjnymi zaj臋ciami dodatkowymi i zaj臋ciami terapeutycznymi. Stowarzyszenie dysponuje wykwalifikowan膮 kadr膮, prowadzi r贸wnie偶 szkolenia dla nauczycieli.
W O艣rodku w Ryszewku, w 艣wietlicy w Ryszewku i w szkole podstawowej
w 呕abowie, w ramach projektu finansowanego przez fundacj臋 PZU, przez rok eksperci ze stowarzyszenia prowadzili r贸偶norodne zaj臋cia wspomagania dzieci
i m艂odzie偶y. Projekt zosta艂 bardzo dobrze przyj臋ty przez lokaln膮 spo艂eczno艣膰,
a wr臋cz domagano si臋 by projekt trwa艂 dalej. Gdyby stowarzyszenie posiada艂o w艂asny budynek, to takie zaj臋cia by艂yby dost臋pne na co dzie艅.
Gdy Starosta dopytywa艂 o powody uruchomienia szko艂y podstawowej Beata Skubiak wyja艣ni艂a, 偶e jest takie zapotrzebowanie. W szko艂ach podstawowych jest bardzo du偶o dzieci z orzeczeniami o zaburzeniach zachowania.
W trakcie dalszej dysku przedstawicielki stowarzyszenia podzieli艂y si臋 uwagami o swoim do艣wiadczeniu zawodowym oraz o osi膮gni臋ciach wychowawc贸w
i wychowank贸w. Przedstawi艂y r贸wnie偶 spos贸b funkcjonowania O艣rodka w Ryszewku.
W planach stowarzyszenia jest r贸wnie偶 kontynuowanie nauki dla absolwent贸w gimnazjum w Ryszewku i prowadzenie ich w szkole zawodowej. W tym celu mo偶na wykorzysta膰 wolne miejsca w budynku by艂ego internatu Zespo艂u szk贸艂 Nr 2 CKU. Wydzier偶awiaj膮c pi臋tro w tym budynku mo偶na stworzy膰 szko艂臋 wielozawodow膮
w ramach MOS-u.
Budynek w Czernicach nale偶y przygotowa膰 do nowej funkcji, dlatego
w pierwszym okresie by艂by wydzier偶awiony, a po pewnym czasie kupiony. Stowarzyszenie nie posiada 艣rodk贸w, kt贸re by wystarczy艂y na zakup i na remont. Stowarzyszenie posiada ju偶 zarejestrowany w艂asny o艣rodek doskonalenia nauczycieli, kt贸ry by mia艂 siedzib臋 w Czernicach.
Walenty Darczuk popar艂 zamierzenia rozszerzenia oferty edukacyjnej dla uczni贸w trudno艣ciami w dostosowaniu si臋 oraz zorganizowania o艣rodka doskonalenia zawodowego na terenie powiatu pyrzyckiego. Budynek w Czernicach jest do tego odpowiedni. R贸wnie偶 w budynku by艂ego internatu s膮 mo偶liwo艣ci przystosowania go do prowadzenia kszta艂cenia w ramach MOS-u.
Starosta zapyta艂 o organizacj臋 roku szkolnego 2016/2017. Beata Skubiak wyja艣ni艂a, 偶e w nowych obiektach ten rok szkolny jest nierealny. Z ko艅cem wrze艣nia min膮艂 termin sk艂adania wniosk贸w o dotacj臋. Potrzebny jest rok na przygotowanie wszystkich dokument贸w i budynku.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Urszul臋 Konopnick膮 o przedstawienie plan贸w rozbudowy Domu Pomocy Spo艂ecznej. Urszula Konopnicka przypomnia艂a,
偶e obecnie plac贸wka dysponuje 80 miejscami. Zapotrzebowanie jest znacznie wi臋ksze i DPS w powiecie pyrzyckim jest na pewno potrzebny. O艣rodki pomocy spo艂ecznej zapewniaj膮 znacznej cz臋艣ci mieszka艅c贸w niezb臋dn膮 pomoc. Prywatne plac贸wki s膮 nastawione na zysk i nie ka偶dego sta膰 na korzystanie z ich us艂ug. Koszt utrzymania mieszka艅ca w DPS-ie wynosi ok. 3 033 z艂 i jest konkurencyjny dla podobnych plac贸wek. Plac贸wka w Pyrzycach mie艣ci si臋 w starym budynku i remonty wi膮偶膮 si臋 ze znacznymi kosztami. Zosta艂y wymienione okna, posadzki na korytarzu, wybudowano podjazd i 艂azienki dla niepe艂nosprawnych. Rozbudowa plac贸wki
w 呕abowie pozwoli艂aby na opuszczenie tego budynku, ale do jej realizacji jest jeszcze daleko wi臋c przygotowywane s膮 kolejne remonty np. wymiana instalacji elektrycznej. Jest mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinansowania tych remont贸w przez Wojewod臋.
Plac贸wka w 呕abowie otrzyma艂a wi臋ksz膮 dzia艂k臋, ale brak zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego uniemo偶liwia jej zagospodarowanie. Jest te偶 mo偶liwo艣膰 podpisania umowy u偶yczenia z ANR i na jej podstawie rozpocz膮膰 prace budowlane. Jednak na ka偶de dzia艂anie jest wymagana zgoda Agencji. 艢rodki na budow臋 mo偶na uzyska膰 z dofinansowania w ramach RPO na infrastruktur臋 spo艂eczn膮, dzia艂anie 9.2. odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposa偶enie dom贸w pomocy spo艂ecznej. Dofinansowanie wynosi do 85 %. Przy warto艣ci inwestycji na poziomie 20 mln z艂 wk艂ad w艂asny wynosi 3 mln z艂. Rozbudowa spowodowa艂aby wi臋ksze zatrudnienie, zmniejszenie koszt贸w utrzymania mieszka艅c贸w, mo偶liwo艣膰 stworzenia dziennego domu pomocy spo艂ecznej dla os贸b somatycznie chorych oraz gabinet贸w lekarskich specjalistycznych.
Starosta poprosi艂 Iwon臋 Zibrowsk膮-Os贸ch p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego o przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji i planach rozwojowych plac贸wki. Iwona Zibrowska-Os贸ch zapewni艂a, 偶e szpital funkcjonuje dobrze. Jednak po skardze, kt贸ra wp艂yn臋艂a na dzia艂ania by艂ego dyrektora, planowane jest szkolenie dotycz膮ce kontakt贸w interpersonalnych, kt贸re powinno podnie艣膰 jako艣膰 obs艂ugi pacjent贸w trafiaj膮cych do szpitala. Na pocz膮tku sierpnia zosta艂 przedstawiony przez NFZ protok贸艂 do renegocjacji. Szpital otrzyma艂 dodatkowe 139 tys. z艂 za us艂ugi ponadlimitowe w poradniach. We wrze艣niu planowane s膮 rozmowy renegocjacyjne za us艂ugi ortopedyczne. Obecnie najwi臋kszym problemem jest obs艂uga sprz臋tu medycznego. Wymaga on sta艂ych napraw i konserwacji. Generuje to znaczne koszty.
Rozpocz膮艂 si臋 proces tworzenia regionalnych potrzeb zdrowotnych i w zwi膮zku z tym przygotowano propozycj臋 us艂ug, kt贸re mo偶e 艣wiadczy膰 Szpital Powiatowy
w Pyrzycach. Mi臋dzy innymi uj臋to w艣r贸d nich wykorzystanie podziemnych zasob贸w w贸d leczniczych do rehabilitacji dzieci, doros艂ych i os贸b niepe艂nosprawnych poprzez utworzenie oddzia艂u wodolecznictwa i rehabilitacji, w tym rehabilitacji kardiologicznej. Us艂ugi zosta艂y tak wybrane, aby nie konkurowa艂y z s膮siednimi szpitalami. Zesp贸艂 konsultant贸w w ci膮gu trzech lat b臋dzie tworzy艂 map臋 us艂ug i b臋dzie akceptowa艂 tylko te, na kt贸re jest zapotrzebowanie.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 roku. Zarz膮d Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych dokona艂 zwi臋kszenia 艣rodk贸w przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2015 rok z przeznaczeniem na zadania na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, nale偶膮ce do kompetencji powiatu pyrzyckiego o kwot臋 34 967 z艂 do kwoty 891 986 z艂. Kwota 艣rodk贸w, o kt贸r膮 zosta艂 zmieniony plan finansowy PFRON wyliczona zosta艂a w oparciu o za艂o偶enie mo偶liwo艣ci przekazania dodatkowych 100 z艂 miesi臋cznie na uczestnictwo ka偶dej osoby niepe艂nosprawnej
w warsztatach terapii zaj臋ciowej w drugim p贸艂roczu 2015 roku. Warsztat Terapii Zaj臋ciowej w Nowielinie ma 35 uczestnik贸w, kwota o kt贸r膮 nale偶y zwi臋kszy膰 dofinansowanie wynosi 21 000 z艂. Pozosta艂膮 kwot臋 tj. 13 967 z艂 proponuje si臋 przeznaczy膰 na zwi臋kszenie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt uchwa艂y
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu jest wprowadzana dotacja w wysoko艣ci 13 204 z艂 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2016 rok. Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a zawiera wzory formularzy, na kt贸rych nale偶y przygotowa膰 materia艂y planistyczne i terminy sk艂adania tych materia艂贸w. Proponuje si臋 aby przyj膮膰 wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 0 %, wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w) w wysoko艣ci
0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w Powiatowego Urz臋du Pracy. Urz膮d otrzyma艂 dodatkowy doch贸d w wysoko艣ci 790 z艂 z tytu艂u odsetek od nienale偶nie pobranego 艣wiadczenia, przekazanych przez komornika s膮dowego. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zwi臋kszenie planu dochod贸w mo偶e nast膮pi膰
w formie uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uj臋cie tej kwoty w projekcie uchwa艂y, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Do bud偶etu wprowadza si臋 kwot臋 15 000 z艂
z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposa偶enia szkolnych gabinet贸w profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz kwot臋 790 z艂 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urz臋du Pracy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w zwi膮zku
z konieczno艣ci膮 zabezpieczenia w planie wydatk贸w 艣rodk贸w na sp艂at臋 zobowi膮za艅 przej臋tych przez Powiat po likwidacji SPZOZ w Pyrzycach przenosi si臋 kwot臋 190 000 z艂 z rozdzia艂u 75704 - Rozliczenia z tytu艂u por臋cze艅 i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa艅stwa lub jednostki samorz膮du terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano kwot臋 247 000 z艂 na potencjalne sp艂aty z tytu艂u por臋czenia kredytu udzielonego Szpitalowi Powiatowemu w roku 2007. Poniewa偶 Szpital sp艂aca raty kredytu zgodnie z harmonogramem, mo偶na przenie艣膰 kwot臋 190 000 z艂 na wydatki zwi膮zane z obs艂ug膮 zobowi膮za艅 po zlikwidowanym SPZOZ. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu. Maksymalne stawki op艂at obowi膮zuj膮ce w danym roku kalendarzowym ulegaj膮 corocznie zmianie w stopniu odpowiadaj膮cym wska藕nikowi cen towar贸w i us艂ug konsumpcyjnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zorganizowanie stanowiska pracy w PODGiK bez procedury naboru. Od 1 pa藕dziernika 2015 r., na stanowisku pomoc administracyjna zatrudniona zosta艂aby pracownica, kt贸ra posiada odpowiednie wykszta艂cenie i obecnie pracuje w ramach rob贸t publicznych. Zosta艂y ju偶 wykorzystane wszystkie mo偶liwo艣ci zatrudnienia tej osoby za po艣rednictwem Powiatowego Urz臋du Pracy. W nied艂ugim czasie trzy osoby nabywaj膮 prawo do emerytury i zasadne jest zatrudnienie nowego pracownika. 艢rodki na wynagrodzenie pomocy administracyjnej w 2015 r. s膮 zabezpieczone w bud偶ecie jednostki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o obowi膮zuj膮cych op艂atach za dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wykaz nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego przeznaczonych do sprzeda偶y. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyci膮gniecie konsekwencji za u偶ytkowanie u偶ytk贸w zielonych. Wniosek dotyczy艂 niezgodnego z prawem u偶ytkowania trwa艂ych u偶ytk贸w zielonych na terenie gminy Pyrzyce przez sp贸艂k臋 z kapita艂em du艅skim. Tereny 4 dzier偶awionych dzia艂ek, kt贸re by艂y u偶ytkami zielonymi, obecnie s膮 zaorane bez uzyskania zgody i przekwalifikowania grunt贸w. Zarz膮d zdecydowa艂
o przekazaniu wniosku do wydzia艂贸w merytorycznych i uzyskaniu ich opinii. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego
za II kwarta艂 i za I p贸艂rocze 2015 r. oraz za lipiec 2015 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii cz臋艣ci drogi gminnej nr 642105Z stanowi膮cej ul. J贸zefa Bema w Lipianach (dz. nr 23/1 obr臋b 3 m. Lipiany
o powierzchni 44 m2). Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 postanowienie o uzgodnieniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Lucin
i 艢lazowo. Zarz膮d nie przewiduje realizacji zada艅 samorz膮du powiatowego na terenie obj臋tym planem. Zarz膮d uzgodni艂 projekt planu w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 7.
Starosta przedstawi艂 propozycj臋 organizacji pa藕dziernikowej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego, jako sesji wyjazdowej, w Lipianach. Na tej sesji b臋dzie omawiane sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2014/2015, informacja z przedsi臋wzi臋膰 sportowo-rekreacyjnych oraz zamierze艅 na przysz艂y rok. Bior膮c pod uwag臋, 偶e zosta艂 z艂o偶ony wniosek do Zarz膮du Polskiego Komitetu Olimpijskiego o przyznanie powiatom pyrzyckiemu
i my艣liborskiemu organizacji centralnej inauguracji Dni Olimpijczyka w roku 2016
i organizacji cz臋艣ci wydarze艅 w Lipianach zasadne jest dyskutowanie na ten temat w Lipianach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2015 r. W tym okresie zosta艂y przeprowadzone trzy kontrole. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 o kontrolach i zdecydowa艂, aby cz艂onkowie zarz膮du otrzymali protoko艂y z tych kontroli. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach. Sprawozdanie zosta艂o przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-09-17 11:01:40
Data ostatniej modyfikacji : 2015-09-17 11:01:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1634licznik odwiedzin: 12482935