logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 33/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 33/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek protok贸艂 z ostatniego posiedzenia zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 uchwa艂a zwi膮zana jest ze zwi臋kszeniem dotacji celowej z bud偶etu pa艅stwa w kwocie 5 000,00 z艂 na zadania zwi膮zane z gospodarowaniem nieruchomo艣ciami skarbu pa艅stwa oraz z deklaracj膮 Gminy Pyrzyce o dofinansowaniu w kwocie 30 000,00 z艂, kt贸r膮 gmina przekazuje celem przebudowy parking贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 sprawy by艂y ju偶 poruszane na poprzednich zarz膮dach i dotycz膮 m.in. zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli oraz finansowanie zada艅 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych ze 艣rodk贸w funduszu ochrony 艣rodowiska. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zakup sadzonek drzew i krzew贸w ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska. Ryszard Madejak pracownik Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska Le艣nictwa i Rolnictwa wyja艣ni艂, i偶 zapotrzebowanie oraz konkretne miejsca by艂y wynikiem przeprowadzonej analizy potrzeb zg艂aszanych przez 6 naszych jednostek organizacyjnych. Ponadto na potrzeby analizy koszt贸w jednostkowych przeprowadzono rozeznanie rynku na podstawie czego znany jest ju偶 nam przybli偶ony koszt zakupu wszystkich sadzonek. W zale偶no艣ci od miejsca dokonania zam贸wienia cena waha si臋 w granicach od 30 - 90 z艂.
Ze wzgl臋du jednak na du偶e koszty wydzia艂 ochrony 艣rodowiska proponuje, aby 400 sadzonek zosta艂o zakupionych i zasadzonych w br. a w latach kolejnych 2016 - 2017 pozosta艂e. Starosta wyrazi艂 jednak obawy, co do obsadzenia miejsc przy drogach powiatowych ze wzgl臋du na p贸藕niejsz膮 konieczno艣膰 ich utrzymania i piel臋gnacj臋. Pan Miros艂aw Bitenc uwa偶a, i偶 zdecydowanie powinni艣my w wi臋kszym zakresie egzekwowa膰 i zwi臋kszy膰 uwag臋 oraz wymaga膰 poszanowania nasadze艅 od w艂a艣cicieli p贸l uprawnych, kt贸rzy niszcz膮 drzewa znajduj膮ce si臋 przy pasach drogowych. Nale偶y zdecydowanie wzmocni膰 kontrol臋 wykorzystuj膮c chocia偶by pracownik贸w Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, kt贸rzy b臋d膮c w terenie i widz膮c nawroty przy polach powinni podj膮膰 dzia艂ania w celu: ustalenia w艂a艣ciciela, nast臋pie wezwania go celem pouczenia a w przypadku powt贸rzenia zako艅czy膰 spraw臋 ukaraniem.
Podsumowuj膮c temat Starosta stwierdzi艂, i偶 Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych powinien wyst膮pi膰 z pismem do W贸jt贸w i Burmistrz贸w Powiatu Pyrzyckiego, aby pracownicy wydzia艂贸w danej gminy zajmuj膮cy si臋 nasadzeniem otrzymuj膮c w ramach program贸w materia艂y do nasadzenia podejmowali dzia艂ania celem konsultacji z pracownikami Starostwa miejsca planowanego dokonania nasadze艅 - konieczne s膮 wsp贸lne uzgodnienia. Nast臋pnie g艂os zabra艂 Pan Walenty Darczuk, kt贸ry poprosi艂 o ponown膮 analiz臋 ilo艣ci planowanych do zasadzenia drzew na terenie Szpitala Powiatowego - czy oby na pewno miejsce pozwala na tak du偶膮 obsad臋. Zaznaczy艂 r贸wnie偶 fakt, i偶 najwa偶niejsze jest to, aby dokonuj膮c nasadze艅 wzi膮膰 pod uwag臋: jako艣膰 nasadzenia, czas (obecnie mamy susz臋), termin oraz p贸藕niejsz膮 ich piel臋gnacj臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. z zastrze偶eniem, aby przed ostatecznym dokonaniem zakup贸w przedstawi膰 ponownie na zarz膮d informacje zawieraj膮c膮 ostateczn膮 ilo艣膰 planowanych do zakupu sadzonek i wskazanie konkretnego miejsca.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przekazanie 艣rodk贸w na wykonanie niezb臋dnych prac remontowych w plac贸wkach o艣wiatowych. Starosta przedstawi艂 potrzeby remontowe szk贸艂. Skarbnik wskaza艂 na konieczno艣膰 zwr贸cenia uwagi na realizacje samej inwestycji/remontu czy te偶 modernizacji tak, aby je odpowiednio zakwalifikowa膰 jako zadanie bie偶膮ce lub jako inwestycj臋. Nale偶y mie膰 na uwadze to, i偶 ma to wp艂yw na wska藕nik art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W dalszej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 informacje dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU o ryzyku przekroczenia planu wydatk贸w bud偶etowych. W zwi膮zku z tym, i偶 wiele paragraf贸w wymaga szczeg贸lnej uwagi a sam temat potrzebuje szerszego spojrzenia w zwi膮zku z tym materia艂 zostaje prze艂o偶ony na Zarz膮d, kt贸ry odb臋dzie si臋 10 wrze艣nia br. o godz. 12:00 - koniecznie z udzia艂em wszystkich dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych Powiatu Pyrzyckiego.

Ad. 3.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z trzecich rokowa艅 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y nieruchomo艣ci nie dosz艂o. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋 o przeprowadzeniu dalszych rokowa艅 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje o obowi膮zuj膮cych umowach dzier偶awy i u偶yczenia. Zarz膮d uwa偶a, i偶 warto by艂oby rozwa偶y膰 poniesienie przyj臋tych wcze艣niej stawek. Starosta poprosi艂 aby na kolejny Zarz膮d uzupe艂ni膰 materia艂 o zestawienie wszystkich nieruchomo艣ci powiatu przeznaczonych do zbycia oraz przedstawi膰 kopie uchwa艂 w kt贸rych podejmowano decyzj臋 o wysoko艣ci op艂at na dzier偶awy mienia powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋

Ad. 4.
W dalszej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 aneks do planu rob贸t Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w zakresie bie偶膮cego utrzymania dr贸g, remont贸w i inwestycji. Zarz膮d zatwierdzi艂 aneks w wyniku g艂osowania 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci wydzia艂贸w i jednostek organizacyjnych na rzecz wsparcia i rozwoju przedsi臋biorczo艣ci. Zaznaczy艂, i偶 temat szczeg贸艂owo omawiany b臋dzie na komisjach. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za I p贸艂rocze 2015 roku. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 informacje o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2015 roku. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Starosta poinformowa艂, i偶 zosta艂a znowelizowana ustawa o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych, gdzie w my艣l nowych przepis贸w (art. 30 ww. ustawy) b臋dzie stanowi艂 on podstaw臋 do ubiegania si臋 przez powiat do roz艂o偶enia na raty ca艂ej kwoty zobowi膮za艅 wobec ZUS-u, co do tej pory by艂o nie mo偶liwe. Nowe przepisy wchodz膮 od 1 stycznia 2016r., - a wi臋c wcze艣niej ni偶 my mamy podpisane porozumienie, przez co b臋dzie nam 艂atwiej i l偶ej roz艂o偶y膰 p贸藕niejsze zobowi膮zania. Zarz膮d przyj膮艂 informacje do wiadomo艣ci.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-09-17 11:01:17
Data ostatniej modyfikacji : 2015-09-17 11:01:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1178licznik odwiedzin: 12476564