logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXIII/194/2002

W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2002

Uchwa艂a Nr XXXIII/194/2002
Rady Powiatu Pyrzyckiego
Z dnia 24 kwietnia 2002 r.W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2002


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (jt Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1592), oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086; Nr 120 poz. 1268; Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 125 poz. 1363) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

Zatwierdza si臋 plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2002, zgodnie z za艂膮cznikiem.

搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Staro艣cie.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK
Za艂. do uchwa艂y Nr XXXIII/194/2002
Rady Powiatu Pyrzyckiego
Z dnia 24 kwietnia 2002 r.


PLAN FINANSOWY

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2002r.
Dz. 710 – dzia艂alno艣膰 us艂ugowa
Rozdzia艂 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Poz. Tre艣膰 Paragrafy Plan na 2002 r
1 2 3 4
I Stan funduszu na pocz膮tek roku X 46 040

1
2
3 W tym:
- 艢rodki pieni臋偶ne
- Nale偶no艣ci
- Zobowi膮zania - X
- X
- X 40 543
21 264
15 767
II Przychody 275 000
1.
1.1
1.2
2.
3. Przelewy redystrybucyjne
Dofinansowanie z CFGZGiK
Dofinansowanie z WFGZGiK
Wp艂ywy z us艂ug
Przychody w艂asne
296
296
083
092
35 000
20 000
216 000
4 000
Og贸艂em ( I + II) 321 040
III Wydatki X 295 040
1 Zakup us艂ug remontowych 4270 -
2. Zakup us艂ug pozosta艂ych 4300 246 788
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120 -
4
4.1
4.2 Przelewy redystrybucyjne:
- odpis 10 % od pozosta艂ych przychod贸w w艂asnych dla WFGZGiK
- odpis 10 % od pozosta艂ych przychod贸w w艂asnych dla CFGZGiK 2960

2960
2960 48 252

24 126
24 126
IV Stan funduszu na koniec roku X 26 000

1.
2.
3. Z tego :
- 艣rodki pieni臋偶ne
- nale偶no艣ci
- zobowi膮zania
X
X
X
30 000
8 063
12 063
- Og贸艂em ( III + IV) 321 040
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:32:46
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:32:46
Liczba wy艣wietle艅 : 2508licznik odwiedzin: 11432053